Follow by Email

vineri, 20 ianuarie 2017

_ Romani[a] 10/14 -Cum ?! _Apoc.2/17; 3/12; _Fapte 4/12; 26/23; _Is.53/[1-10],11; 52/6 _*Iata-Ma!*.

... _ Comentarii postate in contul Facebook, "Astazi" 20.01.2017, aferente "actualizarii BIOGRAFIEI", care, potrivit "Facebook", nu permite mai mult de 101 "caractere", respectiv:
...

Gheorghe Moise şi-a actualizat biografia.

_1Tim2/5Ex3/14Ev1/2Gal4/4Io10/8Ro5/14;10/16-20;11/4;14-?Ap2/17;5/3-5Fap4/12;26/23Mat12/18-21;_Is52/6.

Comentează...
Gheorghe Moise  ... _ 1 Timotei 2/5,6; _ Exodul / Iesirea / Trimiterea 3/14; 4/1,[10],11, 2012-2017; _ Evrei 1/[1],2; _ Galateni 4/4; _ Ioan 10/8,11, 2012-2017; 4/25,[26]; _ Romania 5/14; 10/16-20; 11/4; 10/14-Cum ? / Care Nume ? _ Isaia 65/1 + (vezi prorociile) _ Apocalipsa 2/17; 3/12; 5/3-5,9; _ Faptele Apostolilor 4/12; 26/23; _ Matei 1/18-21; 12/18-21; _ Isaia 52/6 _"Iata-Ma!"; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Ioan 1/1,14; 3/16; _ Luca 16/29,31; 18/8; _ Matei 11/19; 12/18; _ Filipeni 2/[7],8,9; _ Isaia 53/[1-10],11, ...& ... _ Daniel 12/1,3,10,[4,9]; _ Ioan 4/[25],26; _ Filipeni 2/6-9 _ Mesia, "Intrupat, dupa Ziua a 6-a" / "dupa 6 Zile" _ Geneza 1/31; _ Matei (20)17/1,[2-4],5; 5/(20)17._ Apocalipsa 5/3-5,9; 22/13,16,[17]; _ 1 Timotei 2/[5],6 - Mesia; _ Isaia 9/[1,2],6 - Mesia; _ Isaia 52/6 - Mesia; _ Isaia 42/1-6,[7] - Mesia _ "Eu, Cel care vorbesc cu tine, sint Acela" _ Ioan 4/[25],26; _ Ioan 7/26; _ Luca 24/[25],26,[27]; 16/26; _ Filipeni 2/6,[8 _ Romania 10/14 - Gheorghe Moise] _ Matei 1/[18],21; _ Ioan 8/21,23,24,[26]-29.


Gheorghe Moise
Gheorghe Moise ... _ Vedeti cu mare, Mare, MARE ATENTIE, prorocii[le], care "in fond si in fapt, vorbesc Despre Viitor", ...**Nu Despre Trecut**, asa cum au lasat sa se inteleaga cei care au falsificat Scripturile, pentru "a putea controla, batjocori si moneypula omenirea" (coroboreaza) _ 2 Petru 2/1-3; _ 2 Tim.3/1-6,[7],8,9; 4/3,4; _ Romania 16/18; _ Filipeni 3/19,

de coroborat in mod implicit[e] {vezi _ 2 Petru 1/20],(cu): _ Isaia 6/8,[9-12],13; 8/20; 9/1,2,[6]; _ Romani[a] 10/[14-Cum ?!!],16,[17-20]; _ 1 Petru 2/9; _ 2 Petru 1/[19],20; _ Ioan 8/32, "putini / Turma este Mica" (coroboreaza) _ Isaia 55/6-8,[9],11; _ Matei 7/13,14; _ Luca 12/32.
...
= Cu stima. – Mesia (coroborează) _ Ioan 1/1,5,[11],(12)-14; 3/16,[19]; 4/25,[26]; 5/39; _ Matei 1/18-21; 12/18-21; _ Isaia 42/1-6; _ Luca 2/8,15-19; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Romania 10/14 - Cum ?!!!,

vezi "Numele Meu Cel Nou potrivit Revelatiei / Apocalipsa lui Ioan 1/1; 2/17 (2017)" (coroboreaza) _ Isaia 65/1; 52/6 _"Iata-Ma!" - „Gheorghe Moise _ Biruitorul Balaurului - Misticismul" _ Romania 11/3-5,[8]; _ Apocalipsa 2/17; 3/12; _ Faptele Ap.4/12; _ Filipeni 2/8,[9]; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23; _ Romania 1/1-14,[15]; 10/[16],17-20; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012-2016; _ Luca 24/25,[26],27,(45 _ Intelegeti ? _ Matei 19/11, adica "dat din facere in pantecele mamelor _ Romania 8/29).
...
_ Dacă auziţi, răspundeţi-Mi „Astăzi" (vezi) _ Luca 8/5-8,[15]; _ Evrei 3/7,13,[15], căci mîine s-ar putea să fie tîrziu (vezi) _ Ioan 12/35,36; 11/9; 9/4,[5]; 8/21,23-29,32; 16/33; _ Iacov 4/14; _ Geneza 6/3; _ Psalmul 90/10; _ Isaia 55/[1],6-9,[10],11, (vezi detalii in pagina):

_ http://mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.com ,

*posibil si probabil cenzurat de către cei care iubesc întunericul* (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Matei 6/10, [„precum în Cer şi pe Pămînt”, sau „Ca-n Cer’ul Lumii”], în Cer fiind [încă] întuneric / noapte / „lumina pe care ziceţi că o aveţi /[o vedeţi] este iluzorie”, şi, presupun că „Astronomia" poate să vă confirme, dacă veţi asculta de cei ce citesc în stele [şi de "ghicitori”] (vezi / coroborează) _ Geneza 1/14-18; _ Ioan 1/1-14,[15-18]; 9/4,[5],39-41; 13/30; _ Isaia 21/11, 2012 - 2016; 9/1,2,[6],

„cenzuratori, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” (coroborează) _ Romani[a] 16/18; _ Filipeni 3/19, [şi, care-şi zic S.S –“Servicii Secrete / Cia & Mossad şi alţii (Dss & Dst & Avo & Mi5-6), alias Sri”] (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Mica 3/5; _ Iuda 1/10-16; _ Romani[a] 1/28-32;11/3-5,[7],8; _ Daniel 11/14,

batjocoritorii dregătoriilor Poporului Meu, *mînă-n mînă şi cu cei care-şi zic:

preoţi, pastori, dascăli, fericiţi, preafericiţi, învăţători şi profesori teologi* [aşa cum este scris] (coroborează) _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/31; _ Mica 3/11; 7/3; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28, in complicitate cu cei ce-şi zic:

politicieni / parlamentari, guvernanţi, judecători, procurori /„guvernanţi şi magistraţi”, care „jură strîmb /[toţi], [pe ce nu cunosc / Cartea fiind pecetluită” (coroborează) _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 29/10-16 ]/„ţinînd mîna pe Biblie” /[–auzi cum î-şi zic ?!: -„guvernanţi şi magistraţi (!!!)”/„guvernarea si păstoritul lor fiind strîmbe la fel ca mintea /[mintile] şi jurămintele lor”],

care au făcut şi continuă să facă Poporul Roman şi Romania de rîsul şi batjocura lumii (vezi prorociile / coroborează) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 6/[8]-12,[13]; 9/[15],16; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4; _ Matei 7/15-20; _ Ioan 10/20; 8/21,23-29; 7/26. ... _ Tare mult M-as bucura "sa rumegati mesajele Mele / hrana curata" _ Matei 4/4, daca cumva /[ramane de vazut _ Ioan 2/25; 5/30], sinteti din Turma Mica /[Ramasita _ Romania 11/3-5]; _ Ioan 10/[1-5], 8, 11, 2012-2016; _ Matei 5/17 (2017); 13/[13-15],16, 17,[34,35]; _ Ioan 16/25; _ Romani[a] 16/25; _ Ioan 8/21,23,[24]; _ Luca 16/26; _ 1 Tim.2/5,6; _ Ioan 1/1,5,[12],14,[15], 2017, 2018; _ Isaia 42/1-6,[7];_ Ioan 9/39; 5/39.


mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.com|De Gheorghe Moise
Îmi place · Răspunde · Şterge previzualizarea · 5 minute · Editat ... 20.01.2017  h 4:09 PM.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu