Follow by Email

duminică, 1 noiembrie 2015

_ Isaia 9/[15],16; 29/10-15,[16]; 55/[1],6-9,[11]; _ Matei 23/[1,2],3-10,[13-15],24-28.                                                                            
                                                                      Către:
                                                                   …………..

_”Pastorii, Profesorii, Învăţătorii, Dascălii şi celelalte categorii de specialişti cu funcţii de conducere, coordonare şi îndrumare / educaţie, colaborare şi comunicare, prin diversele instituţii acreditate, la nivel naţional şi internaţional”, care activează prin “Biserica Adventistă de Ziua a 7-a”, respectiv:

- I.T.A. Cernica”;         - Necula Marius;      - Burcea Nelu;           - Bota Daniel;
- Speranţa Tv. Ro.”;   - Petrescu Valeriu;   - Munteanu Marius;   - Lăiu Florin;
- Sola Scriptura;        - Moldovan Aron;      - Paicu Ioan;              - Parlitu George;
- Semnele Timpului”; - Dumitraşcu Liviu;   - Huţanu Theodor;     - Moţ Laurentiu;
                                     - Dărvăşan Cornel;   - Nica Tiberiu;            - Creţa Marius;
                                     - Banga Ianoşi;          - Bocăneanu Adrian; - Peicu Virgil;
                                     - Mitrache Marius;     -Lucian Cristescu;     -Magură Cristian,
                                     - Valentin Dănăiată;  -Traian Aldea;            - Nicu Butoi,

inclusiv catre toţi ceilalti implicaţi in activităţi / lucrări, potrivit contextului din acest mesaj;
_ Dacă respectaţi Poruncile din Lege [?!] (vezi) _ Matei 22/37-40, binevoiţi să transmiteţi mesajele Mele /[avand sopul „trezirii / resuscitarii”] (vezi) _ 1 Cor.14/21; _ Luca 8/5-8,[15]; _ Is.21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; _ Ioan 5/24,25,[39]; 7/49; _ Mat.4/4; _ Osea 4/6; _ Romani[a] 10/16-20, către „Toate Religiile şi Bisericile din lume” (vezi) _ Ioan 7/37; _ Is.53/1,[2-5],6; 55/[1],6-9,[10],11;
-A) _ După ce [în conformitate cu _ 2 Pet.1/19,20], veţi corobora: _ Is.6/8-13; _ Ev.1/2; _ Luca 16/29,31; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23,
vă rog să [vă] răspundeţi [şi Mie] la întrebarea din _ Romani[a] 10/14 –[_Cum ?! / Care Nume ?!], privitor la Numele Meu Cel Nou, [necesar de coroborat cu detaliile privitoare la „Schimbarea la Faţă – Numele”] (vezi) _ Mat.17/1,[2-4],5; _ Apoc.2/17; 3/12; _ Is.52/6 –„_ Iată-Mă!”; _ Faptele Ap.4/12; _ Is.65/1; _ Romani[a] 10/17,[18]-20; 16/25, [după care],
„cei cărora le este dat”, [adică, „dăruit genetic, din facere în pantecele mamei lor” (vezi) _ Mat.19/11; _ Luca 12/48, vă rog să fiţi foarte atenţi, să nu ignoraţi prorociile (vezi) _ 2 Pet.1/[19],20; _ Dan.12/4,[9]; _ Is.8/20; 29/10-13,[14], şi, luaţi aminte, respectiv, „să nu înghiţiţi nemestecat / să rumegaţi” [dacă aveţi
dantura potrivită] (vezi) _ Mat.7/[6],15; _ Ioan 4/25; _ Romani[a] 5/14;
 _ Faptele Ap.26/23; _ Romani[a] 3/19; _ Ioan 16/8-11,[12]; _ Mat.24/35; _ Mar.13/31; _ Luca 21/33; _ Ioan 10/[1-5],8-16; _ Luca 18/8; 24/25-27,45;
-B) _„Vă rătăciţi (.)” (vezi) _ Matei 22/29; _ Marcu 12/24, [şi], sînteţi călăuze oarbe, care Mă cinstiţi [doar] cu gura şi cu buzele (vezi) _ Mat.15/[8],14; _ Mar.7/6,7; _ Luca 6/39, iar frica pe care o aveţi de Mine nu este decat o învăţătură de datină omenească (vezi) _ Marcu 7/[6,7]-9,13; _ Coloseni 2/8; _ Isaia 29/[10]-13,[14], …pentru că,
„uitaţi, sau [poate] nu ştiţi că în Zi sint [doar] 12 ceasuri, şi [că], Ziua se lasă repede /[repede, repede], spre seară / noapte / întuneric” (vezi) _ Iacov 4/14; _ Ps.90/10; _ Galateni 4/4; _ Ioan 1/1,5,[11]-14; 9/4,[5]; 11/9; 12/35,36; _ Is.55/6-9,[10],11, [şi], multora,
„le trece Ziua batjocorind ce nu cunosc [Cartea fiind pecetluita]” (vezi) _ Iuda 1/10; _ Dan.12/4,[9]; _ 2 Tim.3/[1-6],7,[8,9]; 4/3,4; _ 1 Tim.4/7; _ Mat.7/13,14, astfel ca, „doar vă merge numele că trăiţi” (vezi) _ Apoc.3/1; _ Eclez.9/5; _ Ioan 5/24,25,
de aceea repet /”poate [Mă] auziţi” / „poate inţelegeţi” (vezi) _ 1 Cor.14/21; _ Ioan 7/37; _ Romani[a] 10/17; _ Mat.22/29; _ Mar.12/24; _ Luca 18/8; 24/25-27,45;
-C) _„Vă rătăciţi, şi vă petreceţi Ziua, în zadarnice ciocniri de vorbe,(.)”(vezi) _ 1 Tim.6/3-5; _ Mat.12/33,35, de aceea vă mustrez (vezi) _ Apoc.3/[17,18],19; _ Romani[a] 3/[10-18],19; _ Ioan 16/8-11,[12]; _ Is.29/10-13,[14], şi vă invit „la masă / Hrană curată / Dialog / Lumina” (vezi) _ Mat.4/4; _ Ioan 7/49; 9/4,5; _ Osea 4/6; _ 1 Cor.14/21; _ Ier.33/3;
-D) _ Presupunînd că [nu] veţi îndrăzni să [Mă] contraziceţi prorocii[le] (vezi) Luca 18/8; 16/29,31; _ Romani[a] 3/19; _ Ioan 16/8-[12], 2013 - 2015,
„veniţi totuşi să ne judecăm” (vezi) _ Is.1/10-18,[20]; _ Mat.5/17; _ Ioan 9/39,[40,41];
-E) _„Îndrăzniţi” (vezi) _ Ioan 16/33; _ Apoc.3/12; _ Is.52/6 –„Gheorghe Moise _ Iată-Mă!”; _ Faptele Ap.4/12; _ Mat.13/13-15,[16-17],34,35; _ Ier.33/3; _ Iov 13/22, …[şi], daca puteţi inţelege si recunoaşte, prorocii[le] (vezi) _ Is.6/[8],9,10; _ Ioan 2/25,
va rog, sa-[Mi] raspundeţi [„in principiu”/ „in puţine cuvinte”] la intrebarile:
-1) _ Contraziceţi prorociile ?
-2) _ Credeţi că există contradicţii între versete ?
-3) _ Ce implică „adventismul vostru” / „aşteptările voastre”: …-„Venirea”, [sau], „Revenirea”, [sau], „Ridicarea şi Trimiterea” ? [*Celui Făgăduit* (vezi) _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22 ]; _ Ev.1/2; _ 1 Tim.2/5,[6]; _ Is.53/1,[2-5],6; 9/1,2,[6]; _ Filipeni 2/8; _ Ioan 1/1,14; 3/16; 9/39; 10/8,11-2015, [2016]; _ Gal.4/4; _ Ieşirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;
-4) _ A cui „Venire”, [sau], „Revenire”, [sau], „Ridicare şi Trimitere”, aşteptaţi [?]:
a lui „Isus”, [sau] a lui „Mesia”, sau [cumva] „pe altul” ? /[„pe care, dintre următorii ?]:
„Antihristul”, „Fiara”, „Satana”, „Fiul Pierzării”, „Potrivnicul”, „Urîciunea Pustiirii”, „Omul Faradelege", „Fiul Omului", „Moise" ? (coroboreaza) _ Luca 7/20; _ Ieşirea / Trimiterea 3/14; 4/1-16; _ Ev.1/2; _ Ioan 1/1,5,[11]-14; 3/16; 4/25,[26]; 5/43; 10/8-16 ...[?]
...
-5) _ În conformitate cu „aşteptarile voastre”, privitor la „Venirea”, [sau], „Revenirea”, [sau], „Ridicarea şi Trimiterea Celui Făgăduit” (vezi) _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Ioan 3/16, [vă întreb]:
-*Cum î-L veţi recunoaşte ?*, sau, la „Venire”, [sau], „Revenire”, [sau], ”Ridicare şi Trimitere”, …-*Cum veţi înţelege că este Acela pe care î-L aşteptaţi, şi [că] nu este un înşelător ?[!]* (vezi) _ Mat.24/4,11;
...
-6) _ [Q-?]: …- Aşteptaţi „Venirea” unuia dintre următorii [?]:
„Antihristul”, „Fiara”,  „Satana”, „Urîciunea Pustiirii”, „Omul Fărădelege”, „Potrivnicul”, „Fiului Pierzării” [?];
-Care [dintre aceştia], ziceţi voi că va veni mai întai ?!!!” (coroboreaza) _ 1 Ioan 2/18; 4/3; _ Ioan 17/12; _ 2 Ioan 1/7; _ 2 Tes.2/3,4; _ Dan.8/13; _ Mat.24/15; _ Tit 2/8; _ 1 Pet.5/8;
-F) _ Vă rog să transmiteţi mesajele Mele, şi către cei care-şi zic:
-„Catolici”, „Baptişti”, „Budişti”, „Musulmani”, „Matorii lui Iehova”, „Penticostali”, „Adventişti de Ziua a 7-a”, „Ortodocşi”, [etc.], „pînă la marginile
lumii”/*Toate popoarele chemate* (coroboreaza) _ Mat.24/14,[15]; _ Apoc.10/7; _ Romani[a] 10/[17],18-20; _ Is.55/[1],6-9,[10],11; _ 1 Pet.2/1,2.
-*”La Lege si la marturie!" -Caci daca nu vor vorbi asa, nu vor mai rasari zorile pentru „poporul acesta / intrega omenire”* (coroboreaza) _ Isaia 8/20; _ 2 Petru 1/19; /”La Lege si la marturie!", fara [misticism] povesti si basme lumesti si babesti despre Scripturi /[despre Taina Mea _ Romani[a] 16/25; 5/14; _ Apocalipsa 10/7]” (coroboreaza) _ 2 Timotei 3/1-6,[7],8,9; 4/3,4; _ 1 Timotei 6/4,5; 4/7; _ 1 Timotei 2/[5],6.

= Cu stima. – Mesia (coroborează) _ Ioan 4/25,[26]; _ Romani[a] 8/29; _ Ev.1/2; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Isaia 65/1; 52/6 –„Gheorghe _ Purtatorul de Biruinta asupra Balaurului - Misticismul”/ „Moise_ Iată-Mă!” (vezi) _ Apocalipsa 2/17; 3/12; _ Faptele Ap.4/12; _ Filipeni 2/8,[9]; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23; _ Roma[nia] 1/1-14,[15]; 10/14 -?!,[15],16; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015,16; _ Luca 24/25,[26],27,45.
...
_ Dac
ă auzi, răspundeţi-Mi „Astăzi" (vezi) _ Luca 8/5-8,[15]; _ Ev. 3/7,13,[15], căci mîine s-ar putea să fie tîrziu (vezi) _ Ioan 12/35,36; 11/9; 9/4,[5]; 8/21,23-29; _ Iacov 4/14; _ Geneza 6/3; _ Psalmul 90/10; _ Isaia 55/[1],6-9,[10],11, (vezi detalii in pagina):

*posibil si probabil cenzurat de către cei care iubesc întunericul* (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Matei 6/10, [„precum în Cer şi pe Pămînt”, sau „Ca-n Cer’ul Lumii”], în Cer fiind [încă] întuneric / noapte / „lumina pe care ziceţi că o aveţi /[o vedeţi] este iluzorie” [şi, presupun că „Astronomia poate să vă confirme, dacă veţi asculta de cei ce citesc în stele şi de ghicitori” ] (vezi / coroborează) _ Geneza 1/14-18; _ Ioan 1/1-14,[15-18]; 9/4,[5],39-41; 13/30; _ Isaia 21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16; 9/1,2,[6],

„cenzuratori, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” (coroborează) _ Romani[a] 16/18; _ Filipeni 3/19, [şi, care-şi zic S.S –“Servicii Secrete / Cia & Mossad şi alţii (Dst & Avo & Mi5-6), alias Sri”] (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Mica 3/5; _ Iuda 1/10-16; _ Romani[a] 1/28-32;11/3-5,[7],8; _ Daniel 11/14,

batjocoritorii dregătoriilor Poporului Meu, *mînă-n mînă şi cu cei care-şi zic:

preoţi, pastori, dascăli, fericiţi, preafericiţi, învăţători şi profesori teologi* [aşa cum este scris] (coroborează) _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/31; _ Mica 3/11; 7/3; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28, in complicitate cu cei ce-şi zic:

politicieni / parlamentari, guvernanţi, judecători, procurori /„guvernanţi şi magistraţi”, care „jură strîmb /[toţi], [pe ce nu cunosc / Cartea fiind pecetluită” (coroborează) _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 29/10-16 ]/„ţinînd mîna pe Biblie” /[–auzi cum î-şi zic ?!: -„guvernanţi şi magistraţi (!!!)”/„guvernarea si păstoritul lor fiind strîmbe la fel ca judecăţile şi jurămintele lor”],

care au făcut şi continuă să facă Poporul Roman şi Romania de rîsul şi batjocura lumii (vezi prorociile / coroborează) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 6/[8]-12,[13]; 9/[15],16; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4; _ Matei 7/15-20; _ Ioan 10/20; 7/26.

2 comentarii:

 1. _ < Forwarded Message >

  From: Moise Gheorghe mesia_unsul_prorocul@yahoo.com

  To: neluburcea@adventist.ro
  comunicare@adventist.ro
  scoalacuvantului@sperantatv.ro
  cercetatiscripturile@sperantatv.ro
  marius@necula.info
  vremeaintrebarilor@gmail.com
  perspective@sperantatv.ro
  florin.laiu@gmail.com
  barus_florin@yahoo.com
  kunyla@yahoo.com

  Sent: Thursday, June 20, 2013 6:50 PM
  … ¬Subject:
  _ Despre: -"Adventistii de Ziua a 7-a" (coroboreaza) _ Matei 7/15; 23/1,2,[3-10],13-15, 24-28; _ 2 Pet.2/1-3; _ 1 Tim.6/4,5; _ 2 Tim.3/[1-6],7,[8,9]; 4/3,4.
  ...
  _ Aceasta este copia unui mesaj, […], transmis in pagina:
  ...

  _ http://www.ioncoja.ro/textele-altora/urmasul-lui-pantiusa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ioncoja+%28Ion+Coja%29&utm_content=Yahoo!+Mail
  ...
  1. Moise Gheorghe, 29.05.2013 la 10:24 pm

  _ Reply: ["Gheorghe Seculici era vicepremier şi ministru al Economiei în Guvernul Tăriceanu I la data promovarii lui Coldea în fruntea SRI. Seculici era şi şeful Cultului adventist de ziua a șaptea din Romȃnia şi avea relaţii importante în Statele Unite ale Americii, unde achiziţionase casa fondatorului cultului adventist ( situată în Vermont)."]

  _ De mai multi ani de zile am incercat dilaogul pe teme de Cercetarea si Revelare a Scripturilor, cu cei ce-si zic “Adventisti de ziua a 7-a”/urmasii, [nu ai Mei], unei femei - Ellen G.White – SUA, inclusiv cu [dintre] cei mai mari lideri ai lor din Romania si din SUA, [mii de mesaje la care refuza sa raspunda /implicita cenzura / S.S.] prin toate sistemele de comunicare electronica, in schimb, alegandu-Ma cu supraveghere si ascultare continua prin sisteme electronice dintre cele mai performante, dupa ce, mai intai, M-au deposedat de “resursele minime de intretinere”, pe care Mi le-au “confiscat, prin fapte abuzive si inscrisuri false [pr]in “falsa justitie din Romania”, implicite, si felurite amenintari cu lichidarea, “daca mai apelez la justitie”, prin intermediul unor diversi agenti, (ca):
  ...
  procurori, judecatori, si o intreaga pleiada de neispraviti, [de regula] “categorii subcultura”/[medii caracteristice S.S., adica, tipic (.) celor ce-si zic “Servicii Secrete”];
  ...
  _ Dupa ce, „presupusi agenti SRI au dorit, in taina”, anumite detalii, legate de Revelarea Scripturilor, am inteles ca majoritatea "sediilor" de [asa-zise] “Biserici Adventiste de Ziua a 7-a” prin “asa-zisii pastori si profesori teologi”,
  {[care de fapt *nu stiu nimic legat de “Destainuirea Scripturilor”*, decat “povesti si povestioare, [despre, si din, *Cartea pecetluita* (vezi) _ Daniel 12/4,9], “basme si povesti lumesti si babesti”, ”ale oamenilor stricati la minte, lipsiti de Adevar, de care trebuie sa va feriti”, ”slugi[nd] pentru pantecele lor nesatule”,
  ”care Mi se impotrivesc” (coroboreaza) _ 1 Tim.6/4,5; 4/7; _ Mat.7/15; _ 2 Tim.3/[1-6],7,[8,9]},
  [care], au creat suspiciunea ca, de fapt sint, “centre / cuibare cu agenti sub acoperire, colectori de informatii, posibil pentru Serviciile Secrete Straine / potrivnice Poporului Roman / Romaniei” (vezi) _ Romani[a] 1/1-15, 28-32; 11/3-5; _ 1 Pet.2/9;
  ...
  _ In data 15.05.2013, au [re]venit doi presupusi (.) "Adventisti de Ziua a 7-a":
  Cristea Marius si Popa Viorel], la domiciliul Meu si M-au atentionat /[avertizat] sa nu le perturb “actiunile de evanghelizare –[?!!!], din zona, din perioada curenta”, dupa ce reusisem sa fac publice cateva mesaje, prin care precizam ca cei care-si zic “Adventisti de Ziua a 7-a”, se ratacesc si duc si pe ceilalti in ratacire, in concordanta cu prorocii[le] (vezi) _ Matei 22/29; _ Mar.12/24; _ Mat.7/15; […];
  “Adventisti de ziua a 7-a” [?!!!]/ o cohorta de rataciti, desradacinati manati de „Vanturile Traista Goala / Apusene”,
  care-si zic “pastori”, care se ratacesc si duc si pe altii in ratacire, potrivit cu prorocii[le] (vezi / coroboreaza) _ Mat.15/[8],14; _ Mar.7/6-8; _ Luc.6/39; _ 2 Pet.2/1-3; _ Romani[a] 16/18; _ 2 Tim.3/1-6,[7],8,9; 4/3,4; _ Filip.3/19.

  = Cu stima. – Mesia.

  RăspundețiȘtergere
 2. _ Cine credeti ca sunt cenzuratorii Mei [crezand ca pot sa prinda lumina cu banita (vezi) _ Marcu 4/21-25],
  [pr]in: -„Google+” si celelalte: Yahoo, Facebook, Google.com, Youtube.com ?[!]

  [Extras]:

  “Profil asumat / declarat” in „Google+”:

  1. Gheorghe Moise

  -Ocupație:
  ...
  _ Despicarea apelor Marii Rosii _ Iesirea /[Exodul] 14/16,26,27;
  -Inaltarea Sarpelui in Pustie _ Numeri 21/8,9; _ Ioan 3/14,[16]; 8/28; 10/8,11,2012,14;
  -Strang oile ratacite, Ramasita Poporului Meu _ Romania 11/[3],5; _ Isaia 6/[8],9-12,[13]; _ Ieremia 23/1-5; _ Luca 12/32;
  -Descoperirea Fiului Omului _ Matei 24/30; _ Apocalipsa lui Ioan 1/1 - 22/20.
  ...
  Persoane, În cercurile tale 219.-Vizualizează-i pe toți (219).
  ...
  [_ Mesaj de la “Google+”]:

  _ Gheorghe Moise, A apărut o problemă legată de profilul tău “Google+”
  ...
  -După examinarea profilului tău, am stabilit că unele conținuturi (de exemplu, texte, imagini sau nume) încalcă Politica Google+ privind conținutul postat de utilizatori și comportamentul acestora sau Politica Google+ privind NUMELE.
  ...
  Reține că profilurile sunt limitate la PERSOANE REALE;
  ...
  _[Raspunsul Meu]:

  -Eu sunt Mesia, asa cum am creat Profilul Meu in "Google+", motiv pentru care, sunt urmarit, controlat si supravegheat, de mai multi ani de zile, prin toate Serviciile Secrete Internationale, context in care va rog pe cei de la Echipa *Google+*, sa nu-Mi restrictionati accesul la *Comunicarea Adevarului* _Ioan 4/[25],26; -*Destainuirea Scripturilor*_Apoc.1/1; 10/7; _ Cu asa ceva, nu se glumeste, si nici nu se joaca nimeni cu "Cenzura"; -Responsabilitatea asumata, este mare, atat pentru Mine, cat si pentru dumneavoastra, context in care nadajduiesc ca sunteti suficient de inteligenti, ca intelegeti importanta "lucrarilor Mele", si ca, veti incerca sa evitati imixtiunea celor ce-si zic S.S., care doresc sa controleze, sa manipuleze lumea si sa ascunda *Adevarul* _ Ioan 1/1,[5],{11},14.
  ...
  -Multumesc pentru intelegere.
  ...
  -Cu stima _ Mesia / Messias / Messiah _ http://mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.com .
  ...
  Profilul tău este suspendat.
  Ne cerem scuze pentru neplăcerile create.
  Înțelegem că este posibil ca Google+ și politicile sale să nu fie potrivite pentru toată lumea.

  = Cu stima. – Mesia (vezi prorociile / coroboreaza) _ Ioan 1/1,5,[11]-14; 3/[16],19; 4/[25],26; 5/[24,25],39; 7/37,[38,39]; 9/[39],40,41; 10/[1-5],8,11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, potrivit *Fagaduintei Implinite* (coroboreaza) _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Ev.1/2; _ 1 Timotei 2/5,[6], implicita “Schimbarea la Fata / Numele” (coroboreaza) _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Isaia 65/1; 52/6 –„Gheorghe _ Purtatorul de Biruinta asupra Balaurului - Misticismul”/ „Moise” _ Iată-Mă!” (vezi) _ Apocalipsa 2/17; 3/12; _ Faptele Ap.4/12; _ Filipeni 2/8,[9]; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23; _ Roma[nia] 1/1-14,[15]; 10/[14 -?!],16-20; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015,16; _ Luca 24/25,[26],27,45; _ Ioan 10/20; 8/21,23-29; 7/26.

  RăspundețiȘtergere