Follow by Email

luni, 11 noiembrie 2013

_ Ioan 1/[1,5], 11, [2012, 2013], 14; _ Luca 8/8; 16/29,31; 18/8._ @ …”Cenzura Nationala si Internationala”
…………….

_ Incercand sa deschid videoclipul implicit in pagina: …
... la “deschiderea videoclipului”, am citit, ...urmatoarea precizare: …
...........................

“Scores assemble at ‘Brita…”
Contul YouTube asociat cu acest
videoclip a fost desfiintat din cauza
notificarilor terța parte multiple de
incalcare a drepturilor de autor.
....................
Taguri:
ateism, biserici ,
……………
... Fara sa-Mi fi comunicat / notificat - “notificarile”, ...si mai mult de atat, ...fara sa-Mi fi comunicat “Drepturile carui autor le-as fi incalcat” [?!], ...[si], ...”In care domeniu /  Care lucrari” ?!
...........................

... si, tot legat de "dialogul"/*Semnele Timpului*-"Adventisti de ziua a 7-a" _ [?!!]

_ Dupa ce am reusit in data 12.11.2013, ~ h 22:30, sa postez un "mesaj" pe "Semnele Timpului" / http://www.semneletimpului.ro / ["Biserica Adventista de ziua a 7-a"],

..."logat sub [id.] ... *Moise / Moses*", ...prin "Disqus": ...


• 1 comentariu

Lasă un mesaj...

• Cele mai noi

• Disqus-ul meu

• Distribuie


Moise / Moses

• 7 minute în urmă

_ 1 Corinteni 14/21; _ Isaia 21/11,2012,2013,14,[16]: ...

_*In Adevar*, ...inca este noaptea {*Era noapte* _ Ioan 13/30,[31]}, despre care au vorbit prorocii in vechime _ Ev.1/1, ...-Acum vorbesc Eu _ Ev.1/2; _ Luca 22/3; _ Ioan 13/27,30; _ Isaia 21/11,2012; 9/1,2,[6]; 6/[8],9; ...[Sinteza], ...

_ Acum, ...inca, ...este noapte "in Adevar", ...[implicit], prin aceea ca "Scripturile sunt pecetluite” _ Daniel 12/4,[9], ...”pana in ziua de Astazi” _ Romania 11/8, ...pana la Mine _ Romania 5/14, ...Cel ridicat _ Faptele Apostolilor 3/22; 7/37, ...sa [va] descoper "Calea, Adevarul si Viata" _ Ioan 14/6; _ Apocalipsa 1/1; 10/7, ...potrivit cu descoperirea tainei care a fost tinuta ascunsa timp de veacuri _ 1 Corinteni 2/7; _ Coloseni 1/26; _ Romania 16/25.

_ In aceasta vreme de stramtorare cum n-a mai fost, ...[niciodata] ... _ Daniel 12/1, ...“am auzit glasul Domnului” _ Isaia 6/8,[9]; _*Trimiterea*/[Exodul] 3/14; 4/1,[10],11, 2012, 2013, ...si [va] zic: ...Iata-Ma! _ Isaia 52/6 -Moise; _”Iata-Ma! Iata-Ma!”-65/1; _ Romania 10/20.

_ Acum, [inca], ...este noaptea zilei a 7-a _ Geneza 2/2,3, ...“este intuneric in Adevar /{implicit, faptul ca prorocii[le] vorbesc despre viitor}" _ Isaia 9/1,2,[6]; _ Isaia 21/ 11, 2012, 2013,14; _ 2 Petru 1/19, ...asa cum este scris ...*era noapte cand Iuda [v-]a [fi] luat bucatica _ Ioan 13/30, ...implinind voia Fiului _ Ioan 13 / 26-28; _ Luca 22/3, ...pentru proslavirea Fiului Omului si a lui D-zeu in El _ Ioan 13/31,32, prin invierea ...[a treia zi _ 2 Petru 3/8] _ Matei 17/22,23; 27/63; _ Marcu 8/31; _ Luca 9/22; 18/33; 24/7 ], ...-invierea din morti _ Romania 5/14; _ Iuda 9, ...”atat de mult a iubit Dumnezeu Lumea _ Ioan 3/16; _ Matei 4/16; _ Isaia 9/1,2,[6]; 52/6 _ Moise -Iata-Ma!, _ Ioan 4/26; _ Iuda 9; _ Luca 16/29,31.

= Cu stima. –Mesia _"Cel trimis"/*Trimiterea*/[Iesirea / Exodul] 3/14; 4/1,[10],11, 2012, 2013, 14; ...-*Cine are urechi de auzit sa auda* _ Luca 8/[5-7],8; 16/29,31; 18/[2-7],8; _ Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela _ Ioan 4/[25],26; 7/37; 8/21,23,24,29,43,45-47; 10/8,11, 2012, 2013, 2014; …-Cel fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Romania 5/14; 10/[14 – ?!!!],17; _ Is.6/[8],9-[13]; 9/1,2,[6]; 52/6 – Moise Gheorghe _*Iata-Ma !*; 65/1; _ Romania 10/18,[20]; ...-Va rog sa cititi Cartea, chiar daca este "pecetluita" _ Daniel 12/4,[9]; _ Ioan 5/39; …-Vine dimineata _ Isaia 21/11, 2012, 2013, 2014; -“Toate religiile” / *Toate popoarele chemate …[fara bani si fara plata]* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11, 2012, 2013, …[chemate] la “masa / hrana” _ Matei 4/4, …[“masa”] / praznicul zilei mari [aceasta] de pe urma _ Ioan 7/37; [20/9], ...[zi] care *nu a mai fost ...[niciodata]* _ Daniel 12/1; _ 1 Corinteni 14/21; _ Matei 13/[34,35],16,17,[13-15]; _ Ioan 16/25, ...

..._ *Si va fi Lumina !* _ Isaia 9/1,2,[6]; _*Eu sint .........Acela* _ Ioan 4/25,[26], -*Mesia – Moise* _ Romania 5/14; 10/14-?! ; 10/20; _ Isaia 52/6 - Moise Gheorghe - *Iata-Ma!*; _ Luca 16/29,31; 18/8.
.............
.............   ... -au aparut in pagina , urmatoarele precizari: ...

Ce e asta?
Și pe Semnele Timpului


.........

...reluand pagina, ...Mi s-a comunicat: ...

- You do not have permission to post on this thread

..............
]]]]]]]]]]]


= Cu stima. – Mesia (coroborează) _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Ioan 4/25,[26]; _ Matei 1/18,21; _ Luca 2/8,15-19; _ Romani[a] 8/29; _ Ev.1/2; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Isaia 65/1; 52/6 –„Gheorghe _ Biruitorul Balaurului - Misticismul”/ „Moise_ Iată-Mă!” (vezi) _ Apocalipsa 2/17; 3/12; _ Faptele Ap.4/12; _ Filipeni 2/8,[9]; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23; _ Roma[nia] 1/1-14,[15]; 10/14 -?!,[15],16; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015,16; _ Luca 24/25,[26],27,45.
...
_ Dac
ă auzi, răspundeţi-Mi „Astăzi" (vezi) _ Luca 8/5-8,[15]; _ Ev. 3/7,13,[15], căci mîine s-ar putea să fie tîrziu (vezi) _ Ioan 12/35,36; 11/9; 9/4,[5]; 8/21,23-29,32; 16/33; _ Iacov 4/14; _ Geneza 6/3; _ Psalmul 90/10; _ Isaia 55/[1],6-9,[10],11, (vezi detalii in pagina):

*posibil si probabil cenzurat de către cei care iubesc întunericul* (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Matei 6/10, [„precum în Cer şi pe Pămînt”, sau „Ca-n Cer’ul Lumii”], în Cer fiind [încă] întuneric / noapte / „lumina pe care ziceţi că o aveţi /[o vedeţi] este iluzorie” [şi, presupun că „Astronomia poate să vă confirme, dacă veţi asculta de cei ce citesc în stele şi de ghicitori” ] (vezi / coroborează) _ Geneza 1/14-18; _ Ioan 1/1-14,[15-18]; 9/4,[5],39-41; 13/30; _ Isaia 21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16; 9/1,2,[6],

„cenzuratori, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” (coroborează) _ Romani[a] 16/18; _ Filipeni 3/19, [şi, care-şi zic S.S –“Servicii Secrete / Cia & Mossad şi alţii (Dst & Avo & Mi5-6), alias Sri”] (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Mica 3/5; _ Iuda 1/10-16; _ Romani[a] 1/28-32;11/3-5,[7],8; _ Daniel 11/14,

batjocoritorii dregătoriilor Poporului Meu, *mînă-n mînă şi cu cei care-şi zic:

preoţi, pastori, dascăli, fericiţi, preafericiţi, învăţători şi profesori teologi* [aşa cum este scris] (coroborează) _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/31; _ Mica 3/11; 7/3; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28, in complicitate cu cei ce-şi zic:

politicieni / parlamentari, guvernanţi, judecători, procurori /„guvernanţi şi magistraţi”, care „jură strîmb /[toţi], [pe ce nu cunosc / Cartea fiind pecetluită” (coroborează) _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 29/10-16 ]/„ţinînd mîna pe Biblie” /[–auzi cum î-şi zic ?!: -„guvernanţi şi magistraţi (!!!)”/„guvernarea si păstoritul lor fiind strîmbe la fel ca judecăţile şi jurămintele lor”],

care au făcut şi continuă să facă Poporul Roman şi Romania de rîsul şi batjocura lumii (vezi prorociile / coroborează) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 6/[8]-12,[13]; 9/[15],16; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4; _ Matei 7/15-20; _ Ioan 10/20; 8/21,23-29; 7/26.

4 comentarii:

 1. _“Statisticile”/ *30 zile*/ perioada: 15.10.2013 – 13.11.2013: ...

  Mesia / Messias / Messiah.

  • Statistici › Public

  15.10.2013 – 13.11.2013, in data 13.11.2013, h 17:39: ...

  Afişări de pagină astăzi 8
  Afişări de pagină ieri 10
  Afişări de pagină luna trecută 431
  Istoricul general al afişărilor de pagină 12.260
  ...
  ...
  Postări

  Intrare Afişări de pagină

  _ Dialog cu *Sfatuitoarea* _ Ev.3/7,13,15; _ Matei...
  07.07.2012, 4 comentarii 17

  _ Isaia 53; _ Ioan 5/39; _ Luca 16/29,31; Deut. 18...
  09.03.2013, 10 comentarii 10

  _*Ultima Trambita* _ Apocalipsa 10/7; _ Daniel 12/...
  15.09.2013 9

  _ Matei 5/17; _ Ioan 1/1,5,[11],2012, 2013, 14; 3/...
  02.11.2013, 1 comentariu 8

  _ Daniel 12/[1],3,[4,9],11, 2012, 2013; _ Isaia 21...
  24.10.2013, 2 comentarii 7

  =PreVIZIUNILE / Profetiile indianului SUNDAR SINGH...
  18.10.2011, 3 comentarii 6

  _ Matei 13/34,35,[16,17],13-15; _ Ioan 16/25: ...-...
  01.08.2013 6

  _*Trimiterea*/[Iesirea / Exodul] 3/14; 4/1,[10],11...
  13.01.2013, 4 comentarii 5

  _ *Auziti ? ...Vedeti ? ...Intelegeti ?* ..._ Luca...
  11.08.2013, 4 comentarii 5

  ROMANIA -Gradina Mamei MELE -Gradina EDEN _ FACERE...
  17.04.2011, 2 comentarii 5

  ...
  ...
  Site-uri de referinţă

  Intrare Afişări de pagină

  www.google.ro 51

  www.google.com 10

  j.gs 7

  ourmeets.com 7

  necula.info 6

  q.gs 6

  www.google.it 3

  blekko.com 2

  ioncoja.ro 2

  mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.com
  2
  ...
  ...
  Intrare Afişări de pagină

  România 157
  Statele Unite ale Americii 143
  Ucraina 22
  Germania 20
  Franța 16
  Grecia 13
  Olanda 6
  Polonia 6
  Rusia 6
  China 5

  .......
  ....... si, astazi: 12.11.2013 18:00 – 13.11.2013 17:00

  Afişări de pagină

  România 5
  Ungaria 4
  Coreea de Sud 1
  Olanda 1

  .......
  .......
  _[Q] – De ce nu transmite nimeni comentarii / intrebari, mesajele Mele ?!!!

  = Cu stima. –Mesia.

  RăspundețiȘtergere
 2. _ Pagini in care am postat, in ultma vreme [12 - 13.11.2013], mai multe *mesaje*, …dintre care unele prin “Contact Us”, …la care Mi s-a raspuns [cum veti citi mai jos], …dar care, ”nu binevoiesc sa raspunda, in nici un fel”: …

  -Transmis in data 12.11.2013, …subiectul /[-“Inca este noapte”], astfel: …
  _ 1 Corinthians 14/21; _ Isaiah 21/11,2012,2013,14,[16]: ...

  http://www.houstonoasis.org/wp/

  http://houstonoasis.us7.list-manage.com/subscribe/confirm?u=3f77e7f45f5fe16c651295272&id=7db12e4679&e=c21c951108

  Subscription Confirmed
  Your subscription to our list has been confirmed.
  Thank you for subscribing!
  Houston Oasis
  9990 Richmond Ave., Ste. 102
  Houston, TX 77042

  Add us to your address book

  continue to our website » or manage your preferences
  [[[

  http://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8rsrlb72l0u4e#

  Houston Oasis Comments
  To Me
  Today at 10:20 AM

  Your subscription to our list has been confirmed.
  For your records, here is a copy of the information you submitted to us...
  • First Name: Moise
  • Last Name: Gheorghe
  • Email Address: mesia_unsul_prorocul@yahoo.com

  • Comments: _ 1 Corinthians 14/21; _ Isaiah 21/11,2012,2013,14,[16]: ...

  _*In Adevar*, ...inca este noaptea {*Era noapte* _ Ioan 13/30,[31]}, despre care au vorbit prorocii in vechime _ Ev.1/1, ...-Acum vorbesc Eu _ Ev.1/2; _ Luca 22/3; _ Ioan 13/27,30; _ Isaia 21/1 ......

  • I'd like to know more about:: Sunday Gatherings, Volunteering
  If at any time you wish to stop receiving our emails, you can:
  unsubscribe here

  You may also contact us at:

  houstonoasis@gmail.com

  http://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=8rsrlb72l0u4e#mail

  Me
  To houstonoasis@gmail.com
  Today at 10:27 AM

  _ Ioan 1/[1,5], 11, [2012, 2013], 14; _ Luca 8/8; 16/29,31; 18/8.
  ………
  …apoi, subiectele: …

  _ 1 Corinthians 14/21; _ Isaiah 21/11,2012,2013,14,[16]: ...

  _ 1 Corinthians 14/21; _ John 1/[1,5], 11, 2012, 2013,14; 4/25.[26]; 5/39; 10/[7],8, 11, 2012, 2013, ...14,[16]: ...

  _*Trimiterea*/[Iesirea / Exodul] 3/14; 4/1,[10],11, 2012, 2013,14; _ Romania 5/14; _ Ev.1/[1],2; _ Galateni 4/4.

  …in pagina: …

  http://cathylynngrossman.religionnews.com/2013/11/11/secularism-working/#comment-71

  …idem in pagina: …
  http://delightintruth.com/2013/03/09/the-church-as-a-model-for-atheists/

  …idem in pagina: …

  http://www.4thought.tv/themes/do-we-need-atheist-churches/david-robertson?success=comment

  … raspuns: …

  Your comment has been received successfully. All comments are moderated before appearing online.

  …idem in pagina: …

  http://www.christianpost.com/aboutus/contactus.html

  _ Subject: ... _ Isaiah 9/1,2,[6]; _ Romani[a] 5/14; 10/14 -?!,17,18; _ Isaiah 52/6 – Moise Gheorghe - *Iata-Ma!.

  …{Subiect} : … http://mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.ro/ , …Mesajul: …

  _ Ioan 5/39; _ 1 Tesaloniceni 5/20,21; _ Isaia 53; _ 2 Petru 1/[19],20; _ Ev.1/2.
  ...
  ... raspuns: ... Thank you
  ...
  ...idem: ...

  http://www.answersingenesis.org/feedback/thankyou.aspx

  ...raspuns: ...

  Thank you

  Thank you for contacting Answers in Genesis. Your message has been sent to the appropriate person. If your message requires a response, we will reply as soon as possible.
  …………
  …………
  _ Ramane intrebarea: ...

  _ [Q] –*De ce nu transmite nimeni comentarii / intrebari, la mesajele Mele ?!!!*
  ...
  _”Posibil, pentru ca aceia care-si zic “S.S.”, ...au “redirectionat” catre *cenzura / cenzurare*, toata corespondenta Mea, ...crezand [ei] ca pot *sa prinda lumina, cu banita* _ Luca 11/33; _ Ioan 12/46; _ 2 Petru 1/19; _ Matei 4/16; 5/15; 6/23; _ Marcu 4/21,22; _ Isaia 9/1,2, 6; _ Ioan 1/1,5,[11],8,9; 3/[16],19 ; 9/5; 12/35,36.

  = Cu stima. –Mesia.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri

  1. _ @ …{“[Q] –*De ce nu transmite nimeni comentarii / intrebari, la mesajele Mele ?!*”}
   ...
   _”Posibil, pentru ca aceia care-si zic “S.S.”, ...au “redirectionat” catre *cenzura / cenzurare*, toata corespondenta Mea, ...crezand [ei] ca pot *sa prinda lumina, cu banita* _ Luca 11/33; _ Ioan 12/46; _ 2 Petru 1/19; _ Matei 4/16; 5/15; 6/23; _ Marcu 4/21,22; _ Isaia 9/1,2, 6; _ Ioan 1/1,5,[11],8,9; 3/[16],19 ; 9/5; 12/35,36.
   ...........
   ...........
   _ Si pentru ca, ...”in preocuparile lor speciale de dominatie si control peste omenire”, ...
   ...*primeaza grija pentru stomacuri / intestine*, ...context in care, nici nu vor intelege nimic, niciodata, ...nici ei, nici copiii lor _ *Trimiterea*/[Exodul] 20/3-5, ...implicit[e]: ...

   _ Matei 15/14;
   _ Luca 6/39;
   _ Matei 7/13,14; 19/11;
   _ Iacov 4/14;
   _ Isaia 51/1; 55/6;
   _ Osea 10/12;
   _ Facerea 6/3;
   _ Ioan 3/[16],19;
   _ Isaia 9/16,[17]; 10/1-3;
   _ Psalmul 90/10;
   _ Faptele Apostolilor13/47;
   _ Deuteronom 18/[15,18],19;
   _ Faptele Apostolilor 3/22;
   _ Ioan 1/1,5,[11],14; 8/21,23,24; 12/35,36.
   _ Luca 16/29,31.
   ............
   ............
   = Cu stima. –Mesia.

   Ștergere
 3. _[Q] ...-De ce nu raspund, [ceva, cumva], ...la mesajele Mele, ...dintre aceia care-si zic "Adventisti de ziua a -7-a" /["Facebook.com"], ...urmatorii: ...
  ...
  ...
  _"Guerrera DE Luz Gonzalez", ...

  _"Cezar Spatarelu", …

  _"Blajan Cosmin", …

  _"Agapie Ciprian", …

  _"Badescu Liviu Ioana", …

  _ "Nitulescu" _ Daniel 8/26; 12/[1],4,9,[13]; …

  _"Angelica Paicu", …

  _"Lucian Grigore", …

  _"Costi Gogoneaţă", …

  _"Pruna Laurentiu", …

  _"Almir Batista Alves", ... _ 1 Corinthians 14/21 ...

  _"Antonov" _ Daniel 8/26; 12/[1],4,9,[13]; …

  _"Popa" _ Daniel 8/26; 12/[1],4,9,[13];

  _"Claudiu Mititica", …

  _"Petre Danci", …

  _"Zaharia Adrian", …

  _"Hriscu Claudiu", …

  _"PrJose Geraldo", ... _ 1 Corinthians 14/21 ...

  _"Djalma Deganelli", ... _ 1 Corinthians 14/21 ...

  _"Claudiu Agapie", …

  _"Lorrayne Ovando", ... _ 1 Corinthians 14/21 ...

  _"Antonio Teixeira Junior", ... _ 1 Corinthians 14/21 ...

  _"Theodor Lucian Radoi", …

  _"Scarleth Massiell Castillo Iglesias", ... _ 1 Corinthians 14/21 ...

  _"Iosif Suciu", …

  _"Goran Claudiu", …

  _"Ionel Calota", …

  _"Marian Mihai", …

  _"Tudorie" _ Daniel 8/26; 12/[1],4,9,[13], …

  _"Petrica Pâslaru", …

  _"Teofil Brinzan", …
  ...

  _ "Geusi B. da Silva" ... _ 1 Corinthians 14/21, ... [Q-?] - "Você está interessado em pesquisar as Escrituras / [de acordo com _ Daniel 8/26; 12 / [1], 4,9, [13]; _ 2 Pedro 1/20]; _ Deuteronômio 18/15, 18; _ Atos 3/22; _ John 5 / [24,25], 39; _ 1 Tessalonicenses 5 / [19], 20 , 21; _ 2 Pedro 1/19; _ John 4/25 ... [?] ... e,* por padrão, a revelação do mistério * _ Rev. 10/7 ... "conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde o idades "_ Colossenses 1/26; _ Romanos 16/25. ... [?]
  = Atenciosamente. - Moisés _ Roménia 5/14, ...-*Enviado*/ [Exodus] 3/14; 4/1, [10], 11, 2012, 2013, ... 14-16; ... _ Mateus 13/34, 35, [16,17],13-15; _ John 16/25, ... *E haverá luz * _ Isaías 9/1, 2, [6]; _ João 4/25, [26]; _ Isaías 52/6 - Moisés Gheorghe _ *Aqui estou Eu !*.
  _"Cristian Modan", …

  _"Stoica Rene", …

  _"Baluta Ovidiu", …

  _"Costel Radoil", …
  ...
  _"Dragos Gabriel", …
  ...
  _"Mihaila" _ Daniel 8/26; 12/[1],4,9,[13]; …[Q-?] –“Sunteti interesat de Cercetarea Scripturilor /[potrivit cu _ 2 Petru 1/20]; _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Ioan 5/[24,25],39; _ 1 Tesaloniceni 5/[19],20,21; _ 2 Petru 1/19; _ Ioan 4/25 …[?], …si in mod implicit, de *Descoperirea Tainei* _ Apocalipsa 10/7, …”potrivit cu descoperirea tainei care a fost tinuta ascunsa timp de veacuri” _ Coloseni 1/26; _ Romani[a] 16/25. ...[?]
  = Cu stima. - Moise _ Romania 5/14, ...-Cel Trimis -*Trimiterea*/[Iesirea / Exodul] 3/14; 4/1,[10],11, 2012, 2013, ...14-16; ...{ _ Matei 13/34,35,[16,17],13-15; _ Ioan 16/25, ...*Si va fi lumina!* _ Isaia 9/1,2,[6]; _ Ioan 4/25,[26]; _ Isaia 52/6 - Moise Gheorghe _*Iata-Ma!*.
  ........
  = Cu stima. –Mesia.

  RăspundețiȘtergere