Follow by Email

duminică, 15 septembrie 2013

_*Ultima Trambita* _ Apocalipsa 10/7; _ Daniel 12/[1],4,9,[10],11, 2012, 2013; _ Ioan 1/1,5,[11], 14; 10/[7],8,11, 2012, 2013, 14.

-1) “Religiile”, ...*oricare ar fi acelea, au fost inventate de oameni* _ Matei 15/14; _ Luca 6/39; _ Ioan 3/19; 10/8; _ Romania 3/19, ...{din pricina necunoasterii Adevarului / neintelegerii Scripturilor /\"Cartea pecetluita\"_ Daniel 12/4,9, ...\"pana in ziua de Astazi\" _ Romania 11/8}, ... …*rezultate* in urma cautarilor / cercetarilor /*incercarilor de a descifra “pildele”* _ Matei 13/13-15; [_ Ioan 16/25], ...{implicit[e]} _ Ev.1/1; _ 2 Petru 1/[19],20,[21], …si care, cu toate ca nu au inteles “Cartea pecetluita” _ Daniel 12/4,[9], …ca “sa-si justifice activitatea, ...[si] pentru control si dominatie peste semeni”, ...[pentru castig fara munca _ Romania 3/13-18; 16/18; _ 2 Petru 2/1-3 ], ... \"au imbalsamat nestiinta\" ...-cu, \"povesti si basme lumesti si babesti\" _ 1 Timotei 4/7; 6/4,5, ...[povesti si povestiri] despre si din Scripturi, ...[povesti] din care ...\"s-au nascut Religiile\", ducand lumea in ratacire _ Isaia 6/[8],9; _ 2 Timotei 3/1-6,[7],8,[9], …ratacind poporul de la Calea Mea _ Isaia 9/[14,15],16; _ Matei 23/1,2,[3-7],8-10,13-14,[15]; _ Ioan 14/6.

-2) “In fond”, ...Scripturile contin si [re]constituiesc Stiinta Creatiei / Stiinta Creatorului, …”pecetluita” _ Daniel 12/4,[9,13], “in pilde” _ Matei 13/13-15,[16,17],33,34,[35]; _ Marcu 4/33,[34], …[implicit(e) _ Ev.1/1; _ 2 Petru 1/20,21], …de aceea este scris _ Matei 22/29; _ Marcu 12/24, ...pana la invierea din morti _ Ioan 20/9; _ Romania 5/14, ...[si] _\"Iesirea\"/*Trimiterea*/(Ex.) 3/14; 4/1,[10],11, 2012, 2013, ...ca sa [va] spun toate lucrurile _ Ioan 4/[25],26, ...potrivit cu descoperirea Tainei lui Dumnezeu _ Apocalipsa lui Ion 1/1; 10/7, ...\"care a fost tinuta ascunsa timp de veacuri\"/ {cum spun prorocii[le]}_ Romania 16/25; _ Coloseni 1/26.

 -3) Incepand cu sfarsitul lui 2012, ...[vezi Sfarsitul Calendarului Mayas], ...si continuand cu 2013, ...a inceput o noua Era Astrala /\"Era Luminii / Era Adevarului\", ...pana la care, a fost, ...{_ 2 Petru 1/19,[20,21]}, ...[si], inca este \"intuneric / noapte\" _ Isaia 9/1,2,[6]; 21/11, 2012, 2013,14; _ Ev.1/2, ...[notiunea \"prorocie\" implicand \"viitorul\"/ ca previziune despre cum, si ce va fi, in viitor /\"nu in trecut\"], ...adica \"la venirea Fiului Omului\", ...{*In Adevar ...nu au stiut nimic ...pana la venirea Mea* _ Matei 24/38,39; _ Isaia 9/[1,2],6}, ...*inca este noapte / intuneric* / \"Era Noapte\" _ Ioan 13/30,[31,32], ...ceea ce inseamna, {pentru cine poate intelege _ Matei 19/11}, ...ca, acum [abia] este \"Inceputul Sfarsitului Tainei lui Dumnezeu\" _ Apocalipsa 1/1; 10/7, ...semnificand \"Inceputul Sfarsitului Legii\" _ Romania 10/4, ...\"Sfarsitul\"/[_ Matei 24/14], ...in sensul de *Implinire / Savarsire a Legii Facerii Omului* _ Geneza 1/31, ...dupa ziua a 6-a /{_ Matei 17/1,[2,3],5}, ...[implicita parabola –“dupa noapte venind zorii unei noi zile”] / urmand inceputul -*dimineata ...“zilei a 7-a" ...a Genezei* /[_ 2 Petru 3/8]/_ Geneza 2/1-3. _ Cititi, cercetati _ 1 Tesaloniceni 5/20,21,[22]; _ Isaia 53; _ Ioan 5/39.= Cu stima. – Mesia (coroborează) _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Ioan 4/25,[26]; _ Matei 1/18,21; _ Luca 2/8,15-19; _ Romani[a] 8/29; _ Ev.1/2; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Isaia 65/1; 52/6 –„Gheorghe _ Biruitorul Balaurului - Misticismul”/ „Moise_ Iată-Mă!” (vezi) _ Apocalipsa 2/17; 3/12; _ Faptele Ap.4/12; _ Filipeni 2/8,[9]; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23; _ Roma[nia] 1/1-14,[15]; 10/14 -?!,[15],16; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015,16; _ Luca 24/25,[26],27,45.
...
_ Dac
ă auzi, răspundeţi-Mi „Astăzi" (vezi) _ Luca 8/5-8,[15]; _ Ev. 3/7,13,[15], căci mîine s-ar putea să fie tîrziu (vezi) _ Ioan 12/35,36; 11/9; 9/4,[5]; 8/21,23-29,32; 16/33; _ Iacov 4/14; _ Geneza 6/3; _ Psalmul 90/10; _ Isaia 55/[1],6-9,[10],11, (vezi detalii in pagina):

*posibil si probabil cenzurat de către cei care iubesc întunericul* (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Matei 6/10, [„precum în Cer şi pe Pămînt”, sau „Ca-n Cer’ul Lumii”], în Cer fiind [încă] întuneric / noapte / „lumina pe care ziceţi că o aveţi /[o vedeţi] este iluzorie” [şi, presupun că „Astronomia poate să vă confirme, dacă veţi asculta de cei ce citesc în stele şi de ghicitori” ] (vezi / coroborează) _ Geneza 1/14-18; _ Ioan 1/1-14,[15-18]; 9/4,[5],39-41; 13/30; _ Isaia 21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16; 9/1,2,[6],

„cenzuratori, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” (coroborează) _ Romani[a] 16/18; _ Filipeni 3/19, [şi, care-şi zic S.S –“Servicii Secrete / Cia & Mossad şi alţii (Dst & Avo & Mi5-6), alias Sri”] (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Mica 3/5; _ Iuda 1/10-16; _ Romani[a] 1/28-32;11/3-5,[7],8; _ Daniel 11/14,

batjocoritorii dregătoriilor Poporului Meu, *mînă-n mînă şi cu cei care-şi zic:

preoţi, pastori, dascăli, fericiţi, preafericiţi, învăţători şi profesori teologi* [aşa cum este scris] (coroborează) _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/31; _ Mica 3/11; 7/3; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28, in complicitate cu cei ce-şi zic:

politicieni / parlamentari, guvernanţi, judecători, procurori /„guvernanţi şi magistraţi”, care „jură strîmb /[toţi], [pe ce nu cunosc / Cartea fiind pecetluită” (coroborează) _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 29/10-16 ]/„ţinînd mîna pe Biblie” /[–auzi cum î-şi zic ?!: -„guvernanţi şi magistraţi (!!!)”/„guvernarea si păstoritul lor fiind strîmbe la fel ca judecăţile şi jurămintele lor”],

care au făcut şi continuă să facă Poporul Roman şi Romania de rîsul şi batjocura lumii (vezi prorociile / coroborează) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 6/[8]-12,[13]; 9/[15],16; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4; _ Matei 7/15-20; _ Ioan 10/20; 8/21,23-29; 7/26.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu