Follow by Email

joi, 12 iulie 2012

_ Ezechiel 2/1-10.
_ 1 Corinteni 14/21, ...-*EU SINT m-a trimis la voi* _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012, sa [va] descoper Calea, Lumina si Adevarul _ Apocalipsa 1/1; 10/7; _ Ioan 14/1,6, ...potrivit cu descoperirea tainei care a fost tinuta ascunsa timp de veacuri _ 1 Cor.2/7; _ Col.1/26; _ Romania 16/25.

 = Eu sint aici, acum in timpul vostru, si [va] zic: -*Iata-Ma!* _ Is.52/6 -Moise; 65/1 -*Iata-Ma! Iata-Ma!*; _ Romania 10/20.

 = Scripturile au fost si au ramas “pecetluite” _ Dan.12/4,[9], … *pana la Mine* _ Romania 5/14; _ Ioan 4/[25],26, ...inviat a treia zi _ 2 Pet.3/8, ...ridicat _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22, pentru implinirea Legii _ Romania 10/4, si a prorocilor _ Mat.5/17, prin *transfigurare* _ Mat.17/[1],2,3,[5], de aceea, ...[implicit neintelegerea *Cartii pecetluite* _ Dan.12/4,9], ...omenirea nu stie *pe cine sa astepte* _ Romania 10/14, …credinta venind in urma “auzirii” Cuvantului Meu _ Romania 10/17, pentru *Cine are urechi de auzit si [chiar] aude* _ Mat.11/15; _ Luc.8/8; …dar, ...-Nu toti pot primi Cuvantul Acesta _ Mat.19/11; _ Luca 18/8, ...*vorbind in pilde* _ Mat.13/34,35; _ Ioan 1/1,5,11,14; 3/14,16; 10/8,11,14,[16 - prin alte tari _ Romania 10/18].

 = Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela _ Ioan 4/[25],26 ...Cel fagaduit _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Romania 5/14; 10/[14 –Moise],17; _ Is.6/[8],9-[13]; 9/1,2,6; 52/6 - Moise _*Iata-Ma!*; 65/1; _ Ioan 10/8,11,2012,13,14,[16 –prin alte tari _ Romania 10/18; ...-Va rog sa cititi Cartea _ Dan.12/4; _ Ioan 5/39; ...-Se apropie dimineata _ Is.21/11,2012; -“Toate religiile” / *Toate popoarele chemate* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012.
.......................................
*******************

 _ Detalii -*Transfigurare / Schimbarea la Fata* _ Matei 17/2,3,[5].

 = Va rog sa presupuneti ca mesajele transmise, sunt adresate "impersonal", pentru a exclude posibilele interpretari ofensatoare, ...[totusi], ...retinand aspectul ca sunt in conformitate cu prorociile din Scripturi / Biblie, ...adica, nu sunt excluse mustrarile _ Apocalipsa 3/19, ...asupra "vizatilor / implicatilor" _ Mat.23/[1,2],3-7,[8-10],13,14.

 = Pentru ca Scripturile au fost si ...*inca sint pecetluite* _ Dan.12/4,9; _ Is.6/[8],9,10, ..."tainuite" _ Col.1/26; _ Apocalipsa 10/7, ...*pana in ziua de Astazi* _ Romania 11/8, ... cei care s-au facut, [de mii de ani], “ei intre ei”:...pastori, preoti si invatatori de seama, in teologii, felurite Religii si felurite Biserici _ Mat.23/7-10, ..."conducatori si povatuitori"_ Is.9/16, ..."desradacinati"_ Iuda 12, ..."amagitori"_ Romania 16/18, ..."inselatori" _ 2 Pet.2/1-3; _ Ioan 15/22,[23-26], ...[iata], ...NU AU INTELES: ... _ Mat.17/2,3,[5]; _ Mar.9/2-4; _ Luc.9/29,30; _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Mar.9/7; _ Luc.9/35; _ Ioan 14/22, ...[si],...tot asa ...NU AU INTELES: ... _ *De ce?*, ...si ...[ sau ]...*Pentru ce se impotrivea diavolului si se certa cu el, Arhanghelul MIHAIL* _ Dan.12/1; _ Mat.27/58; _ Iuda 9, ...{ adica, ...pentru Trupul Meu },...tot asa, ... nu au inteles, cum, si de ce este scris _ Romania 5/14; 10/14 -Moise; _ Is.52/6 –Moise -*Eu vorbesc si zic: -Iata-Ma !*; -Se crapa de ziua _ 2 Pet.1/19, ...-*Urmeaza*_ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012.

 = Cei care ati inceput ..."sa vedeti", ...si/[sau] "sa auziti" _ Matei 11/5; ...[- intelegeti / pricepeti ?!]* _ Is.6/[8],9, ...calauziti si pe aproapele, tot norodul, {_ Mat.4/16; 15/8,9; _ Luc.13/17; _ Ioan 7/12}, ...pana la marginile lumii _ Romania 10/[17],18;

 = Cu stima. -Mesia _ Romania 5/14; 10/[14],17; _ Ioan 4/[25],26; 10/8,11,2012,14,[16]; _ Is.6/[8],9-[13]; -Se crapa de ziua _ 2 Pet.1/19; -Vine dimineata _ Isaia 21/11,2012; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012; ...-Vegheati _ Ioan 8/21,[23],24, ...si faceti-va va[n]zatorii Mei _ 1 Tim.1/7-10; _ 2 Tim.3/1-4; _ Mat.27/3, ...ca sa se implineasca Scriptura _ Mat.24/14; _ Ioan 12/38; _ Is.53/1-7; _ Romania 10/16,17, ...pana la marginile lumii _ Romania 10/18, ...-Vine ziua cea mare a praznicului _ Ioan 7/37; ...-*Toate popoarele chemate [fara bani si fara plata]* _ Is.55/1,6-9,[10],11,2012.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu