Follow by Email

sâmbătă, 12 mai 2012

_ Daniel 11/14; _ Romania 11/3.


_ Daniel 11/14, ...-in legatura cu care am postat mesajul de mai jos, in pagina:


-“attilakoles”, …-Acestia sint doar cativa dintre “mercenarii venetici”, bine instruiti, sustinuti, indrumati si aparati “din afara” -de catre “dinozaurii mondiali” …care au slugi in “[in]justitia” din Romania, “slugoi si slugoaice” pentru Baal _ Ieremia 7/9; 23/27; _ Ioan 8/44, ...[si],  care ocupa posturi / functii de judecatori / procurori, avocati si politisti, ...[niste] incompetenti _  Isaia 1/21,23; 3/12; 9/16, ...[aparati de felurite Servicii Secrete straine de dreptatea Poporului Meu] , ...care doar “mananca si calca” peste Legile / dreptatea  si Adevarul Poporului Meu, ... si care, prin feluriti infractori / faptuitori / din care au facut "agenti sub acoperire / lucatori in ascuns", ...M-au  amenintat cu moartea _ Romania 11/3, concomitent cu “refuzul” de a judeca “zeci de cauze” / Dosare inregistrate inca din 2005 / unele pe rol la ora actuala [cu suspendari si termene amanate la  peste 6 luni de zile / peste jumatate de an] _ Mica 2/2,[3]; 3/11, ...”lupii in piei de oi” _ Daniel 11/14, ...care lucreaza si decimeaza lent / in taina, avand ca "obiectiv" - desfiintarea Romaniei si "desfiintarea" Poporului Meu _ Isaia 63/18,19; _ Mica 7/[2],3,[4]; _ Isaia 9/16; _ Ieremia 9/3, ...[si], care batjocoresc “Legea / ADEVARUL” _ 2 Petru 2/1-3,12, ...acestia  contribuind  prin  “sricia” la moartea Poporului Roman _ Romania 11/3; _ Isaia 9/17; 10/1,2, ...[pentru Taina lui Dumnezeu _ Apocalipsa 10/7], ...pentru Numele Meu _ Matei 24/9; _ Marcu 13/9; _ Luca 21/12, ...dar Eu le-am vorbit / i-am atentionat / le-am scris in actele din Dosare _ Ioan 15/[21],22,24,[25], ...dar, [falsii "judecatori si procurori"] ...continua sa Ma hartuiasca "fals judiciar", prin / pentru “desfiintarea / dezmostenirea Mea si a Romaniei / vezi desfiintarea industriei prin tradare si vanzare, inclusiv a resurselor energetice, bogatiile subsolului, ...si toate celelalte resurse materiale, ...implicit cele umane.
= Cu stima. – Mesia (coroborează) _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Ioan 4/25,[26]; _ Matei 1/18,21; _ Luca 2/8,15-19; _ Romani[a] 8/29; _ Ev.1/2; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Isaia 65/1; 52/6 –„Gheorghe _ Biruitorul Balaurului - Misticismul”/ „Moise_ Iată-Mă!” (vezi) _ Apocalipsa 2/17; 3/12; _ Faptele Ap.4/12; _ Filipeni 2/8,[9]; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23; _ Roma[nia] 1/1-14,[15]; 10/14 -?!,[15],16; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015,16; _ Luca 24/25,[26],27,45.
...
_ Dac
ă auzi, răspundeţi-Mi „Astăzi" (vezi) _ Luca 8/5-8,[15]; _ Ev. 3/7,13,[15], căci mîine s-ar putea să fie tîrziu (vezi) _ Ioan 12/35,36; 11/9; 9/4,[5]; 8/21,23-29,32; 16/33; _ Iacov 4/14; _ Geneza 6/3; _ Psalmul 90/10; _ Isaia 55/[1],6-9,[10],11, (vezi detalii in pagina):

*posibil si probabil cenzurat de către cei care iubesc întunericul* (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Matei 6/10, [„precum în Cer şi pe Pămînt”, sau „Ca-n Cer’ul Lumii”], în Cer fiind [încă] întuneric / noapte / „lumina pe care ziceţi că o aveţi /[o vedeţi] este iluzorie” [şi, presupun că „Astronomia poate să vă confirme, dacă veţi asculta de cei ce citesc în stele şi de ghicitori” ] (vezi / coroborează) _ Geneza 1/14-18; _ Ioan 1/1-14,[15-18]; 9/4,[5],39-41; 13/30; _ Isaia 21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16; 9/1,2,[6],

„cenzuratori, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” (coroborează) _ Romani[a] 16/18; _ Filipeni 3/19, [şi, care-şi zic S.S –“Servicii Secrete / Cia & Mossad şi alţii (Dst & Avo & Mi5-6), alias Sri”] (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Mica 3/5; _ Iuda 1/10-16; _ Romani[a] 1/28-32;11/3-5,[7],8; _ Daniel 11/14,

batjocoritorii dregătoriilor Poporului Meu, *mînă-n mînă şi cu cei care-şi zic:

preoţi, pastori, dascăli, fericiţi, preafericiţi, învăţători şi profesori teologi* [aşa cum este scris] (coroborează) _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/31; _ Mica 3/11; 7/3; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28, in complicitate cu cei ce-şi zic:

politicieni / parlamentari, guvernanţi, judecători, procurori /„guvernanţi şi magistraţi”, care „jură strîmb /[toţi], [pe ce nu cunosc / Cartea fiind pecetluită” (coroborează) _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 29/10-16 ]/„ţinînd mîna pe Biblie” /[–auzi cum î-şi zic ?!: -„guvernanţi şi magistraţi (!!!)”/„guvernarea si păstoritul lor fiind strîmbe la fel ca judecăţile şi jurămintele lor”],

care au făcut şi continuă să facă Poporul Roman şi Romania de rîsul şi batjocura lumii (vezi prorociile / coroborează) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 6/[8]-12,[13]; 9/[15],16; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4; _ Matei 7/15-20; _ Ioan 10/20; 8/21,23-29; 7/26.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu