miercuri, 27 iulie 2022

_Dan.12/1,(4,7-Ro._Is.6/13_Ro.),9,13; _Mat.13/13-15,(16,17),34,35; _Ioan 1/1-14; 3/16-19, 4/25,(26); 5/39; 10/8-16,25-30; 16/(1-3),8-(12-2022), 25,29-32,33; _Is.9/1,2,(6_Eu!); _1 Tim.2/5,(6_Gal.4/4); _Fil.2/6-9; _Ev.1/1,2-6_Ro.10/14 -?!!!_Rev.2/17;_Is.52/6; 65/1-*Gheorghe*_„Iată-Mă! Iată-Mă!” _ Ioan 16/25,26; _ 1 Corinteni 2/7; _ Ro.16/25,26; _ Colos.1/15-25,26,(29).

_ @ (_ Revelarea 1/1,8-20, ... & ... _ Apocalipsa 13/(1-17),18; 22/13-2022 *): ...

...

_ Mesia: _ Fapte 3/16-2022; _ Ioan 1/1-14; 3/16-19; 4/(25),26; 5/(24,25),39, ... & ... 9/4,5; 10/8-16; 14/6,10,11; 16/8-11,(12);

...

_ Matei 1/18-2022,(23); 12/17-2022,(23): ...

-*17. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia (_ Isaia 42/1-9,14-2022,23) , care zice:

18. "Iată Robul Meu pe care L-am ales (_ Fapte 3/16-2022), Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu î-și găsește plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El (_ Ioan 7/37-39), și va vesti Neamurilor judecata.*

 #(((_ Ioan 9/39-41; _ Isaia 29/10-13,(14 _ „Urmează!”); ... & ... _ Luca 18/8)))#

...

_ Isaia 8/19-2022: ...

-*19. Dacă vi se zice însă: -*Întrebați pe cei ce cheama „morții” ...

##(((„morții” _ Facerea 7/17-2022, „falșii preoți / pastori, ...care bolborosesc basme și povești lumești și băbești despre Scripturi” _ 1 Timotei 6/3-5; _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4; _ 2 Petru 2/1-3; _ 1 Timotei 4/7; _ Romania 16/18; _ Matei 23/2-34, ...„falși păstori” _ Ioan 10/8-(16); _ Daniel 8/26; 12/4,(7_ Roman),9,13; _ Isaia 6/8-(13_ Roman), ...„*Cartea fiind pecetluită*, pînă la Mine / Mielul” _ Revelarea 5/1-9; _ Romania 5/14; 10/4,(14-?!!!),16-2022, ...„Cel dintîi din învierea morților” _ Fapte 26/23; _ Ioan 10/8; 16/8-12, ...respectiv, care, „falși păstori / pastori și preoți & profesori -doctori în felurite religii / teologii, niște rătăciți / rătăcitori, grăbind / grăbesc căderea omenirii în gropi / mort-minte _ Luca 6/39; _ Matei 22/(20),29; 15/14; 7/(14),15-21,2022,(23), ...„niște derbedei & netrebnici, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” _ Daniel 11/14; _ Romania 3/12-19; _ Filipeni 3/19)))##

...și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc*, răspundeti: ...-"Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul Său? (_ Ioan 10/34-38; _ Isaia 6/8-13; _ Ieșirea 4/1,10-16) Va întreba el pe cei morți (_ Matei 23/2-34; _ Apoc.3/1-3,14-2022; _ Romania 5/14; 10/4,14-?!!16-2022; _ Fapte 26/23; 17/23-25) pentru cei vii? ...

#(_ 1 Corinteni 2/7; _ Romania 16/25; _ Coloseni 1/26)#;

20. *La Lege și la mărturie!* Căci „daca nu vor vorbi /(dacă nu veți vorbi), așa”, Nu vor mai răsări zorile (_ 1 Petru 2/1-3; _ 2 Petru 1/19-2022) pentru Poporul Acesta.*, ...

###(„Poporul Acesta”, ...în principiu „Întreaga Umanitate”, ...

-*Veți muri în întuneric beznă*, ...poate mulți dintre voi („precum dobitoacele fără minte” _ Iuda 1/10-16; _ Mica 3/1-12), ... cu pîntecele pline _ Filipeni 3/19; _ 1 Corinteni 3/19; _ Facerea 3/19; _ Ioan 11/9; 12/35,36; _ Psalmul 90/9,10; _ Iacov 4/14)###;

21. El va pribegi prin țară, apăsat și flămînd, și, cînd î-i va fi foame, se va mînia și va huli pe Împăratul și Dumnezeul lui, apoi, fie că va ridica ochii în sus,

22. fie că se va uita spre pămînt, iată, nu va fi decît necaz, negură, nevoie neagră, și se va vedea izgonit în întuneric beznă.*

marți, 26 iulie 2022

_ Ioan 3/16-2022; 7/37-40; 10/8-(16); _ Matei 23/2-34; _ 2 Petru 2/1-3,(17-2022); _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4; _ Ro. 16/18; _ 1 Petru 2/1,2,(3),7-9,(15); _ Ro.1/14,15,18-2022,(23-32); _ Luca 16/29-31.

 _ @(* https://ioncoja.ro/bioetica-intr-o-societate-orfana-de-dumnezeu-i/?unapproved=357846&moderation-hash=af93f768a16e3a68563df40997d66c7b#comment-357846 *)

...

-Copie „comentariu / mesaj”: ...

...

 1. Comentariul asteapta aprobarea.... & ... A fost aprobat.

  _ @(*Bioetica într-o societate orfană de Dumnezeu (I) -25 iulie 2022|Doctrină naţionalistă, Textele altora / CD / denitsoc@gmail.com: -Bioetica într-o societate orfană de Dumnezeu (I) … & …De Dr. Vasile Astarastoaie – Publicat de iulie 24, 2022*)

  -I) Stimabile „CD”, …apreciez mult „eforturile”, …pe care le faci „în multele dintre domeniile abordate”, …ceea ce Mă înclină „să cred” /(vezi sensul): -„să presupun”(_ Ioan 5/30; 2/25), că nu ești dintre cei ce-și zic „masoni”, …cu care am vrut să inițiez „un dialog, încă din 2006, (după 2005, pre-văzut de oarba Vanga Vanghelia)”, …căutîndu-i la „sediul declarat public / OTV & DDTV ?!”: … prin (doi șefi) „KiroVici & ChiroVici et.comp”, …(pe lîngă „Palatul Victoria”), …

  dar care, „s-au ascuns, cînd i-am căutat, …și nici nu au răspuns la telefonul publicat”, …
  #(bineînțeles, că urmărit fiind de alde „SRL alias SRI”, …ei știau că î-i voi căuta)#, …

  context în care „nici acum nu-i pot contacta (posibil implicită și auto-imixtiunea) pentru a-i invita la dialog public (vezi _ Isaia 55/1,6-11), în condiții de maximă decență și demnitate / sinceritate (_ 1 Petru 2/1,2,15), implicit în contextul (coroborează) _ Matei 7/15-20; 13/13-15,(16,17),34,35; _ Marcu 4/21-25; _ Apocalipsa 3/1-3,15-2022; _ Isaia 8/19-2022; _ Ioan 3/16-2022, …

  și scurtînd „introducerea”, voiam să-i rog „să destăinuiască / să tîlcuiască, …ritualul practicat de ei, ...pe care l-am văzut prin felurite emisiuni tv. ... & ...youtube (?!!), …privitor la „Nașterea din Nou” (vezi _ Ioan 3/3-7), …respectiv acel „ritual” cînd „î-și lovesc în capățînă, cu un ciocănel din lemn”, posibil pe cei supuși inițierii în presupusele „taine masonice (?!!!)”, …cel lovit prefăcîndu-se că leșină / cade instantaneu din picioare, …ridicîndu-se imediat, ca *Nou Născut* – ?!!!, …„fără durerile nașterii / fără dureri la cap”;

  -Dacă puteți să comentați cumva, ceva în contextul expus, …vă rog / aștept.

  -II) Referitor la „postarea de mai sus”, …dacă binevoiești „selectează o frază, nu prea lungă, 3-4 propoziții, la care, „presupunînd că ești interesat”, ...vei dori ca, ...„Eu / Mesia” _ Ioan 4/(25),26; 5/39, ... să elaborez un comentariu;

  -III) Postarea putea fi rezumată doar la „P.S.1” și, în mod special „P.S.2”, …care M-a bine-dispus grozav, …(pe care, respectîndu-ți drepturile de autor, …î-Mi face deosebită plăcere să o repet), astfel: …

  -*P.S.2 „Creștinismul secularizat” a pătruns și în România. Este suficient să le vezi pe „amazoanele creștine” Gabriela Firea și Alina Gorghiu în fruntea celor care luptă pentru dreptul la avort (pe care de altfel nu l-a luat nimeni) / #„Totuși nemaiavîndu-l, deposedate fiind, de către D-zeu prin Satana / Le-a trecut vremea rodirii”#, ... sau să citești declarațiile ambigue ale lui Vasile Bănescu și a altor intelectuali declarați creștini, pentru a constata asta. Îmi vine în minte o epigramă atribuită lui Păstorel Teodoreanu: …

  – „Ia te uită Mangafaua
  Când cu Crucea când cu Steaua
  Parc-ar fi popa Burducea
  Când cu Steaua când cu Crucea”, …

  – Preotul „Burducea” a fost ministru în guvernul Petru Groza.*

  = Cu stimă. -Mesia.

luni, 25 iulie 2022

_Luca 16/29-31; _F.Ap.3/16-2022,23; _ Isaia 42/1-7,14-2022,23; _ Matei 1/18-2022,23; 12/17-2022,(23).

 -I) _ @(* https://ioncoja.ro/putin-la-tribunal/ *)

...

-Copie „comentariu / mesaj”: ...

Un comentariu

 1. _ @(*Nota redacției – Sunt gata să donez toată valuta pe care o am la bancă, dar nu cunosc adresa lui Joe Biden. E singura persoană în care am încredere că nu trișează.*): …

  – „Nota Maximă „ + 2022 ”, …adică „spre 2023 + …spre  2025” ... (vezi) _ Marcu 4/2021-25, …implicit faptul că: …

  -„Sînt cinstiți”/(nu trișează), …precum „Scroafa care ronțăie în ascuns /(în taină), în păpușoi” / *Proberb Romînesc Autentic – Ancestral*), …adică: …

  „Nu trișează”, …la fel ca /„taman pe tamanda” - U.E., …implicați prin colaboraționiști, …„Nomazi, care nu au patrie /(țară autentică), de mii de ani nu-și găsesc Canaanul”, …

  care, ...

  *„Nomazi din moși-strămoși”, „fără Patrie / fără Țară Proprie*, ...neavînd „Rădăcini Etnice Autentice, ci false rădăcini însușite /(„arogate / inventate”), pe temeiuri Mistico-Superstițioase (coroborează: _ Maleahi 3/1-9; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-8; _ Mica 3/1-12; 7/1-4), ...

  care, adică, ...„Nu au precum Romanii, Patrie / Țară - Romania / Rămășița din Traco-Daci / Zamoxieni / Moesiani (din *RA*-„Daci”-nile Ancestrale / Primordiale)” _ Isaia 6/8-13 _ ?!!!; _ Romania 11/3-10, ...

  #(Romania 10/4,16-2022; _ Apocalipsa 5/1-9; 22/(13),16; _ Ioan 7/4-7,11-2022,24-31,37-40)#, …

  „Țară pe care s-o apere împotriva „Vînturilor /(aerelor / politicilor), Apusene /(*AuȘtrul / Traistă Goală*)”, care, ...Nu aduce decît „Secetă / Uscăciune și Moartea Poporului Meu”, …

  vorbind / (vorbim), despre „Vînturile Calului Troian – U.E. _ O Cacialma pentru Poporul Roman / Romania”, …

  prin intermediul unor „conserve împuțite de colaboraționiști” / „niște netrebnici” (_ Romania 3/12-19) sub conducerea multor marionete S.S. prin intemediul unor venetici, blestemați / „niște derbedei”, …*urmărind să ajute „Pas cu Pas” la dispariția Romaniei* (_ Daniel 11/14), …(ca alde): …

  „SeReIberg & Johanesberg & Măciucăberg & Geoanăberg, …etc-berg”, pe „curba / coarbă atletică” / „curva” (vezi _ Apocalipsa 17/15; 19/Fevruarie), ...„via” – *Baciul cel Francian și cel Ungurean, la care s-au alăturat în haită și cei Austro – Germano – Americano- PambucCIAn, …

  „Ca să Mi-l omoare, (în taină) /*Pas cu Pas*, ...pe cel „Basarab” / „BasaRabia-n – Moldo – Vlaho – Transilvan”, …

  *Că-i mai orto(dox)man,
  Are oi mai multe mîndre și cornute
  Și cai învățați, și cîini mai Bărbați,
  Pe-Un Picior de Plai,
  Pe-O Gură de Rai,
  Pe malurile Istrului /(Sud și Nord, pînă în Grecia și Urali),
  Unde, …încă de la _ Facere - Geneza 1/1-31,
  D-l D-zeu, a pus Omul Făcut,

  #(După Chipul și Asemănarea Noastră _ Facerea 1/(1-24),25 – 31 Decemvrie)#, …

  Ca s-o lucreze și s-o păzească!”

  ##(_ Facerea 2/(1-8),9-14-Eufratul,15-2022,(Urmează: 2023-25)##.

  = Cu stimă. -Mesia _ Ioan 1/1-14; 3/16-19; 4/(25),26; 5/39; _ Romania 10/4,(14-?!!! _ Apocalipsa 2/17),16-2022.

  ++++++++++++++++++++

  -II) _ @ (_ Matei 13/13-15,(16-17),34,35, ... & ... _ Ioan 16/25), ...

  -Citește Subiectul din „ziua” _

  sâmbătă, 16 iulie 2022

  _ Dan.12/4,9,13,1,(10,3):-„Răstignirea, în Imperiul Roman, fost Moesia-an” _ Fapte 3/16-2022, -„În Această Vreme Îndepărtată” _ Dan.8/26; _ Galateni 4/4; _ Ioan 4/(25),26; _ Is.6/8-(13_Romania _ Ro.10/4,14-?!; 11/3-10); _Ioan 19/1-22 _ „Domnul-Pilat” _ Matei 27/62-66; _ Ro.5/14; 10/(14 _ Rev.2/17),16-2022; _ Is.52/6: -„Gheorghe”/*Biruitorul*_ „Iată-Mă!”; _ Rev.5/1-9; _ Is.53/1-11; 65/1: -„Iată-Mă!”; _ Ioan 1/1-14; 3/16-19; 10/8-16; 16/25,(33). 

  ...

  = Cu stimă. -Mesia.

   

sâmbătă, 16 iulie 2022

_ Dan.12/4,9,13,1,(10,3):-„Răstignirea, în Imperiul Roman, fost Moesia-an” _ Fapte 3/16-2022, -„În Această Vreme Îndepărtată” _ Dan.8/26; _ Galateni 4/4; _ Ioan 4/(25),26; _ Is.6/8-(13_ Ro.10/4,14-?!; 11/3-10); _Ioan 19/1-22 _ „Domnul-Pilat” _ Matei 27/62-66; _ Ro.5/14; 10/(14 _ Rev.2/17),16-2022; _ Is.52/6: -„Gheorghe”/*Biruitorul*_ „Iată-Mă!”; _ Rev.5/1-9; _ Is.53/1-11; 65/1: -„Iată-Mă!”; _ Ioan 1/1-14; 3/16-19; 10/8-16; 16/25,(33).

 _ @ (* https://ioncoja.ro/desi-trambitele-adevarului-vor-suna-pretutindeni-mai-ales-pe-pamantul-noului-ierusalim-romania-va-fi-dusa-lupta-cea-mai-apriga/ *).

...

-Copie „comentarii / mesaje”: ...

...

4 Comments

 1. Dorel Bîrsan 12 iulie 2022 la 10:20 pm - Raspunde

  „Mesia”, Sundar Sing a mai spus că „Minunile fără număr ce se vor face în această ţară (în România, n.n.) şi tainele ce se vor descoperi în vremurile ce vor veni în aceste locuri, vor face ca popoarele lumii să cerceteze pline de dăruire Misterele Dumnezeieşti”.
  Aici e vorba de taine ale geto-dacilor, care sunt linie genetică directă din atlanţi, iar iniţiaţii dacilor au moştenit multe de la atlanţi, cum ar fi etaloanele piramidelor (cotul sacru, reprezentând a zecea milioana parte din raza polară a pământului), etalon pe carte nu l-a mai avut nici un alt popor în Antichitate, un calendar solar precis (Sanctuarul Mare Rotund de la Sarmigetuzo) şi un instrument de observat cerul, reprezentat de aşa numitul Soare de Andezit (https://biransblogblog.wordpress.com/contact/soarele-de-andezit-era-un-sofisticat-instrument-astronomic/).
  Dar poate fi vorba şi de alte taine ce vor fi revelate de pe pămânul sfânt al României. Enoh scrie că atunci „când vor fi revelate tainele gândite de cei drepţi (…) stăpânii pământului vor înceta de a mai avea putere şi autoritate” (Cartea lui Enoh, cap 38).
  Personal cred că e vorba despre descoperirea unor peceţi divine sub forma unor numere sacre înscrise în măsurile unor astre şi chiar în măsurile Soarelui. Aici se adevereşte zicerea lui Iov, care îl numea pe Creator „Cel ce îşi pune pecetea peste stele”, iar astrele sistemului solar chiar poartă aceste peceţi. Enoh le-a numit „semne” şi el spune că ştiinţa evidenţierii lor („ştiinţa semnelor”) a fost dată oamenilor de către îngerii veghetori („Akibeel i-a învăţat semnele”).
  Aceste SEMNE inteligente înscrise în astre sunt un fel de semnătură secretă prin care un Agent Inteligent, cu mare putere de manipulare a energiilor, îşi asumă crearea sistemului solar. Ele arată că A Doua Venire a lui Iisus este aproape, fiind o împlinire a profeţiei sale (Luca; 21/25).
  Am redescoperit Ştiinţa Semnelor încă din 2003, în 2017 făcând publice rezultatele într-o carte cu titlul „Mesajul atlanţilor” (https://www.coresi.ro/produs/mesajul-atlantilor-pledoarie-pentru-o-abordare-stiintifica-a-piramidei-keops/).
  Aceasta este şi o împlinire a profeţiei părintelui Arsenie Boca, cel care a prevăzut că „într-un interval de timp scurt atenţia lumii se va concentra asupra ţării noastre, datorită schimbărilor extraordinare care vor avea loc şi a SEMNELOR specifice care vor depăşi cu mult puterea limitată de înţelegere a cunoaşterii materialiste”.
  Cu toate acestea, am scris Bisericii Ortodoxe, unor preoţi cunoscuţi pe net, unor edituri cu profil religios, unor sectanţi şi pe blogurile lor, dar nimeni nu vede în aceste SEMNE (peceţi numerice) din astre împlinirea profeţiei lui Iisus, conform cu Luca 21/25. E posibil că nu a venit timpul, căci acolo se mai spune că „va fi strămtorare printre popoare” (criză economică), iar valurile mării vor urla sinistru, ceea ce va fi motiv de spaimă pentru mulţi.
  Rămâne de văzut ce va fi, dar SEMNELE din astre sunt reale şi pot fi susţinute cu ajutorul matematicii simple, însă valoarea ştiinţifică a numerelor înscrise în astre este foarte mare, deoarece numerele sacre în discuţie sunt constante fundamentale ale universului. Eu am reuşit să le calculez cu ajutorul unei teorii Gravitodinamice (nerelativiste), care este creaţie personală. Ca să fie înţelese peceţile din astre trebuie înţeleasă această teorie şi poate de aceea mulţi ezită să le accepte. E totuşi o teorie simplă, care pune pe masa ştiinţei mai mult de 12 constante noi ale naturii. Teoria generalizată ştiţi câte constante a definit prin axiomatica proprie? Nici una. Dar prin îndoctrinare oamenii continuă să creadă în spaţii cu 11 dimensiuni, în big-banguri, energie neagră şi în mişcarea planetelor pe geodezice, care sunt doar curburi ale spaţiu-timpului. Asta e simplă credinţă, deoarece nimeni nu a văzut cu ochii lui aşa ceva.
  Consider că şi Biserica ortodoxă ar trebui să aibă oameni de ştiinţă-preoţi, deoarece „Dumnezeu a făcut lumea cu ştiinţă”, iar Ştiinţa Semnelor” este un argument ce nu va putea fi negat de atei, limbajul ştiinţei fiind limbajul lor predilect în care se încred.
  Se mai dovedeşte şi faptul că Enoh nu a scris lucruri neadevărate şi apare întrebarea de ce i-a fost eliminată cartea din biblie la Conciliul de la Lodiceea (363 e.n.). Şi ar mai fi ceva, căci Enoh trebuie să vină ca înaintemergător al lui Iisus (concomitent cu Ilie), iar atunci nu se va arăta el supărat că clerul i-a scos cartea în afara Vechiului Testament?
  E posibil că nici nu-l vom recunoaşte când va veni. La fel se va întâmpla şi cu Iisus. Dar ce va fi vom mai vedea.
  Personal cred că România va avea destinul proorocit. Nu pot explica de ce, dar aşa cred şi probabil toţi românii cred aşa şi de aceea nu au reacţii pe măsură la evenimentele curente din lume şi din ţară.

  ...

  -1) Mulțumesc pentru „comentariu / mesaj”.

  -2) _ @ (*Consider că şi Biserica ortodoxă ar trebui să aibă oameni de ştiinţă-preoţi, deoarece „Dumnezeu a făcut lumea cu ştiinţă”*): …

  -a) *Dumnezeirea (_ Facerea 1/1,2), …

  #(fenomenul fiind în derulare, prin „Evoluție / Eva – Mama tuturor celor Vii” _ Facerea 3/20)#, …

  …continuă să facă lumea cu știință”, …dar, ...

  „orbiți de credință oarbă”, ...

  ##(*fără știință*: _ Osea 4/6-12; _ Maleahi 2/1-9; 3/1-9)##, ...

  „falsă credință” (_ 2 Tesaloniceni 2/1-12), ...*priponiți în lațul misticismului / superstițiilor*, …

  ca „falsă credință”, …încă din urmă cu mult peste 2022 de ani” (coroborează) _ Daniel 8/26; 12/1,(4),9,(13); _ Isaia 6/8-13_ Roman; _ Ioan 4/25,(26); 5/30,39; _ Romania 11/(3-7),8-10, …

  vorbind /(vorbim), despre falsa credință a tuturor „Păstorilor, Preoților …etc. inclusiv a celor care-și zic „Conducători de Popoare / Administratori / Judecători / Politicieni, etc., ...

  „toți, judecînd strîmb, așa cum și jură strîmb, ținînd mîna pe Biblie / Invocînd Scripturile, pe care nu le cunosc” , …din Toate Religiile (coroborează) _ Matei 23/2-34; _ Ioan 10/8-16, …

  „Pastori / Păstori, Preoți & Profesori & Doctori în felurite Teologii – Religii, …

  auto-Înscăunați prin toate Religiile & Bisericile din Lume” (repet / coroborează) _ Maleahi 2/1-9; 3/1-9; _ 2 Petru 2/1-3; _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4; _ Romania 16/18, …

  „fără excepție”, …ducînd în extreme „misticismul / superstițiile”, …„slujbele” lor, din oricare situații / împrejurări, fiind transformate în „acte și fapte de cămătărie”, fără „Nici Un Suport Științific” (repet) _ Osea 4/6-12; _ Maleahi 2/1-9; 3/1-9, …

  prin „extremismul mistico-superstițios, fără fapte în sprijinul Poporului Roman” (coroborează: _ Maleahi 3/1-9; _ Isaia 42/1-7,15-2022; _ Matei 12/18-2022), …

  confirmă complicitatea la „falsa rEvoluție și la Starea De Dezastru în care a ajuns Romania / Poporul Roman (coroborează) _ Isaia 1/21-23; 3/12; _ Ieremia 5/25-31; 9/3-8; _ Mica 3/11; 7/1-4; _ Romania 16/18, …

  complicități de dinainte de 22-25 Decembrie 1989, …și „pînă în Ziua de Astăzi” _ 15.07.2022; … & …

  -b) „Tradițiile, Datinile & Sărbătorile Ortodoxe Românești(parțial unele „ritualuri”, inclusiv dintre cele privitor la „ÎnMortMintări”, …care sînt încă „netîlcuite / nedecodate”), …
  dar care, confirmă „Autenticitatea Creștinismului Roman / Românesc / Ancestral – Primordial, …
  „în principiu, sînt păstrate și transmise de către popor / Poporul Roman, …mai ales, sau în mod special și concret, prin grija „femeilor Romane / Româncelor, …care nu pretind niciun fel de taxe / donații (bani: Lei, Euro, Dolari …etc), …pentru a „Păstra și Transmite toate Tradițiile / Sărbătorile „Cale-n,Dar,IS-tice, …Ortodoxe”.

  = Cu stimă. -Mesia (vezi / coroborează) _ Romania 10/14-?!!!; _ Isaia 52/6 -„Gheorghe _ Iată-Mă!”; 53/1-11; 65/1, … & …

  -„Profețiile / Prorociile _ Evoluția 1/1,(2-6); _ Psalmul 78/1-4, vorbind despre (_ Fapte 3/16-2022), …și evenimente din *aceste vremuri îndepărtate* …
  (coroborează) _ Daniel 8/26; _ 2 Tesaloniceni 2/1-12; 12/4,(7-Roman),9, …

  *vremuri îndepărtate*, care „Nu au mai fost niciodată, niciodată, niciodată” _ Daniel 12/1,(4),9,13; _ Isaia 6/8-13, … & …(iată cum este scris, referitor la aceste vremuri): …

  _ Isaia 1/10-2022,23: …

  -*10. Ascultati cuvantul Domnului, capetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului Nostru („Roman”), popor al Gomorei!

  11. „Ce-Mi trebuie Mie multimea jertfelor voastre, (.). Sunt satul de arderile de tot ale berbecilor si de grasimea viteilor, nu-Mi place sangele taurilor, oilor si tapilor.

  12. Cand veniti sa va infatisati inaintea Mea, cine va cere astfel de lucruri, ca sa-Mi spurcati curtile?

  13. Nu mai aduceti daruri de mancare nefolositoare, caci Mi-e scarba de tamaie! Nu vreau luni noi, Sabate si adunari de sarbatoare, nu pot sa vad nelegiuirea unita cu sarbatoarea!

  14. Urasc lunile voastre cele noi si praznicele voastre; Mi-au ajuns o povara, nu le mai pot suferi.

  15. Cand va intindeti mainile, Imi intorc ochii de la voi, si oricat de mult v-ati ruga, n-ascult, caci mainile va sunt pline de sange!

  16. Spalati-va deci si curatati-va! Luati dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-ati facut! Incetati sa mai faceti raul!

  17. Invatati-va sa faceti binele, cautati dreptatea, ocrotiti pe cel asuprit, faceti dreptate orfanului, aparati pe vaduva! –

  18. Veniti totusi sa ne judecam, (.). De vor fi pacatele voastre cum e carmazul, se vor face albe ca zapada, de vor fi rosii ca purpura, se vor face ca lana. ... & ... ##(_ Ioan 9/39-41; _ Isaia 6/8-13 _ Romania; _ Isaia 42/1-9,14-2022,23; _ Matei 12/17-2022,23)##;

  19. De veti voi si veti asculta, veti manca cele mai bune roade ale tarii;

  20. dar de nu veti voi si nu veti asculta, de sabie veti fi inghititi, caci gura Domnului a vorbit.”

  21. Vai, cetatea aceea credincioasa, cum a ajuns o curva! Era plina de judecata, dreptatea locuia in ea, si acum e plina de ucigasi! … & …(„Trădătorii și Vînzătorii Romaniei, …*Pas cu Pas!*”);

  22. Argintul tau s-a prefacut in zgura /(„Nu aveți *30 Arginți*” _ Matei 26/15; 27/3), ... si vinul tau cel ales a fost amestecat cu apa.

  23. Mai marii tai sunt razvratiti si partasi cu hotii, toti iubesc mita si alearga dupa plata, orfanului nu-i fac dreptate, si pricina vaduvei n-ajunge pana la ei.*

  ...

  P.M. 16 iulie 2022 la 12:35 pm - Raspunde

  Citez:
  ,,13. Nu mai aduceti daruri de mancare nefolositoare, caci Mi-e scarba de tamaie!”

  De parcă mâncarea este nefolositoare!
  Scârbă de tămâie le este doar Dracilor! așa că, domnule Ion Coja, numai lăsați comentariile tuturor spurcaților, să mai apară pe aici!
  Sectarii nu vor să accepte că fac voia Dracilor!
  Ei își imaginează că prin ceea ce publică fac bine.

  P.S.
  Va știu ca făcând parte din Adevăr; iar Adevărul este unul singur, el regăsindu se în doar în Ortodoxie; Iisus a creat o singură Biserică; Iisus este ortodox.

  ...

  Gheorghe / *Mielul* _ Apoc.5/1-9. 16 iulie 2022 la 4:25 pm - Raspunde

  -Dragule „PM: 16 iulie 2022 la 12:35 pm”, …care, nu citești nimic, ...*înghiți nemestecat și nici nu rumegi „misticismul și superstițiile”* (citește) _ 1 Timotei 4/7; 6/3-5, ...& ...(tîlcuiește _ Matei 7/6), ...și care, („Bagă la Cap!”): _ 2 Petru 3/(3-7),8,(9,10), ...de peste 2022 - 3000 de ani (vezi) _ Matei 27/62-66; _ Ioan 20/9, ...

  *v-au tencuit „creierii / inimile / mințile”, ca pe niște „cavouri betonate / mortminte”*, ...„împietrindu-vă *inimile / mințile*, blocîndu-vă fenomenul „Evoluției”, hrănindu-vă cu „ÎNCHIPUIRI / Misticism / Superstiții”, ...încă din fragedă copilărie, la început cu lingurița iar la maturitate cu polonicul (vezi profețiile / coroborează): _ Ieremia 14/14; 23/16; _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4; _ 1 Timotei 4/7; 6/3-5; _ Romania 16/18; _ Ieșirea 20/4,5; _ Deuteronom 4/16,23,25; 5/8, ... (+coroborează) _ Romania 2/5,6; 11/7; _ Evoluția 3/8,15; 4/4-7, …& ... _ Matei 19/14; _ Marcu 10/14, ...

  ###(_ Osea 4/6-12; _ Maleahi 2/1-9; 3/1-9; _ 2 Petru 2/1-3)###.

  -„Bagă la Cap! / Ia Aminte! _ Psalmul 78/1-4”: ...

  -Ceeace transmit Eu este din Scripturile Ortodoxe (vezi) _ Evoluția 1/(1),2-6, ...măi drăguțule „simpatic și fals, ca un netrebnic” (citește): _ Romania 3/11-19; _ Ioan 16/8-11,(12), …și, adică, …

  „Eu vreau ca nici un dobitoc să piară, chiar dacă faptele voastre sînt rele” _ Ioan 3/16-19; _ 2 Petru 3/9, …dar tu, …

  precum „o musca moartă, față de Adevăr / Evoluție, inconștient(ă) ca o insectă, …ne-evoluată (vezi / citește _ Ecleziastul 10/1), …„moartă / mort, față de *Adevăr*” / „mort, adică, din punct de vedere evolutiv, ești deja în cavou” (_ Apocalipsa 3/1-3,15-2022), în care mișună viermii „neinițiați / neactivați / neînviați –(adormiți în ARN-ul tău, ajuns / rămas, …doar la limita inferioară a Evoluției), ...respectiv „morți, pregătiți să-ți împlinească destinul de netrebnic” (vezi) _ Facerea 3/19, …

  netrebnic, …*mort – nelegiuit*, care, adică „nu ai să ajungi niciodată la Sfîrșitul Legii, ca Mine – Mesia”, respectiv, …care, „nu vei putea primi în veci *Cununa de Spini- din Aur!*/„Aura Cerebrală!””, …ca „Să Poți Zice Că Ești Mintuit / Mantuit” (măcar vezi / citește, căci Minte nu ai, …ca să iei Aminte!, și să înțelegi versetele 9,10) _ Romania 11/(3-7),8,(9,10); _ Deuteronom 29/4, …

  #(să poți fi numit *OM*, „de sus” _ Ioan 8/21-29, ...„dincolo de stadiul genetic” _ Facerea 1/24,25, …„în stadiul *Omega*” _ Facerea 1/25 – 31 Decembrie _ *Aceasta a fost Ziua a 6-a*, spre „Dimineața / Zorii Zilei a 7-a” _ 2 Petru 1/19-2022)#, …

  -„OM” ca *Om-ul după Chipul și asemănarea Noastră*, cum a zis Pilat _ Ioan 19/2,55, …și care (*Pilat - Domnul*, ...„viu fiind În Cer, prin Mine” (vezi) _ Apocalipsa 1/7,(8,11); _ Ioan 19/37, …le va zice / le va vorbi şi altora, după ce-i va vedea împliniți genetic /*Lucrarea fiind în derulare! / Scripturile Se Trăiesc!* _ Ioan 10/8-16, …& … dacă vezi ?! / citește: _ Daniel 12/1,9,13,10,3; _ Isaia 53/1-11; 55/1-11; 65/1 _*Iată-Mă* Iată-Mă!*): …

  (vezi _ 2 Petru 1/19-2022 -„coroborează”) _ Ioan 19/2,55; _ Romania 10/4,(14-?!!!),16-2022, …
  adică, vorbind despre tine (și alții ca tine), …care, …„veți muri în pustiu / deșert / deșert-tăciune /„tăciunele involuției, care nici măcar nu fumegă ca un fitil gata să-l pot aprinde” _ Matei 12/20,(21), …

  care (vezi pilda): …„mor, precum dobitoacele în pustiu / deșert, din lipsă de hrană” (_ Matei 4/4; _ Ioan 9/4,5; 11/9; 12/34-36; _ Psalmul 90/9,10; _ Iacov 4/14; _ Facerea 3/19) /… „hrana” (?!!!) _ Matei 4/4), … „iarba verde de pe cîmp” _ Facerea 1/29-31; 9/3-5, …(+ coroborează): …

  _ Facerea 3/19; _ Romania 3/10-19, …în privința *Evoluției, spre nivelul Omega (_ Apocalipsa 1/1,8; 14/6,14; 17/14; 22/13-2022), …
  la care trebuie să ajungeți, (și voi), …ca Mine „Mesia – Mielul”* (vezi _ Apocalipsa 3/1-3,15-2022), …

  astfel că, tu- id „P.M.”, …căutînd, sub coada Calului Meu din Fier, …plăcutele-ți „mizerii puturos mirositoare / povești mistico – superstițioase” _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4; _ 1 Timotei 6/3-5”, …
  potrivit „unei minți moarte / necoaptă / minte de netrebnic / balaur & bălărie fără rod, care să servească drept „hrană / iarba verde de pe cîmp” (vezi) _ Facerea 1/29-31; 9/3-5; _ Matei 4/4, ... & ...(+ citește / ia „Aminte!”) _ Matei 7/15-2022,23, …

  neimplicite în pre-viziunile „Bulgăroaicei” – *Vanga Vanghelia*, …în concordanță și conformitate cu profețiile _ Evoluția 1/1,(2-6), …așa cum a zis /(*oarbă fiind*): …

  -*În Bucuria Acestei Lumi, În România Va Veni Cel Promis Lumii.

  #(vezi_ Fapte 3/16-2022,23; _ Isaia 42/1-7,14-2022,23; _ Matei 1/18-2022,23; 12/18-2022,23)#, …

  Se va bucura întregul Pământ de naşterea lui.

  ## _ Isaia 52/6-*Gheorghe / Biruitorul Balaurului*, (cu „Sulița și Sabia” _ Romania 13/4), … -„Iată-Mă!” 53/1-11; 55/1,6-11; 65/1 _ *Iată-Mă! Iată-Mă!* ##

  El nu va veni cu un cal viu, ci cu Un Cal Din Fier, pe care singur îl va mânui*.

  (vezi): … https://www.libertatea.ro/stiri/inainte-de-a-muri-baba-vanga-ar-fi-trimis-un-mesaj-ciudat-in-romania-apare-un-mesia-526170, …

  adică, dacă tu „PM”, in nevolnicia și prostia ta, crezîndu-te deștept, (posibil doar „un netrebnic provocator, care faci confuzie între „viclenie și înțelepciune”), te înșeli amarnic, astfel, …„viclean” poți fi, dar dacă vrei să ajungi „înțelept”, …citește / coroborează: _ Daniel 8/26; 12/4; _ 1 Corinteni 3/18-20,21; _ Ioan 10/20,21, …

  (sau), „mai bine, …vezi cum faci (*dacă nu știi „Întreabă-Mă!”* _ Ioan 16/33), …„cum poți să te naști din Nou” _ Ioan 3/3-7, …dacă vrei „măcar să poți vedea Împărăția Mea” (vezi) _ Ioan 18/36,37, …și, sau, …(dacă nu poți să ajungi în pîntecele care te-au zidit), …„măcar *Lăsați copilașii să vină la Mine!* (așa cum este scris în profeții / coroborează) _ Matei 19/14; _ Marcu 10/14; _ Ioan 8/21-29,42,43,(44)-47,(58 …-„Înțelegi ?!!!”).

  _ (Q-?): … -Cum este scris în Scripturile voastre, despre: …

  -„Cel Dintîi Din Învierea Morților!?” _ Fapte 26/23, …(adică): …

  -„Pînă La Cine A Domnit Moartea?!!!”

  = Cu stimă. -Mesia _ Romania 4/(14-Cum ?!!!),16-2022; 5/14: … -*Totusi moartea a domnit, de la Adam pana la (Mine / Mesia), …Moise, chiar peste cei ce nu pacatuisera printr-o calcare de lege asemanatoare cu a lui Adam, (Moise), care este o icoana preinchipuitoare a Celui ce avea(M)  să vinĂ.*, …& …„Promis, a fi ridicat” _ Fapte 3/16-2022, …„La împlinirea Vremii” _ Galateni 4/4, …(și), … „Trimis”/„Trimiterea / Ieșirea 4/(1,10),11-16, …& …„Mă crezi ?!!!” _ Romania 10/17-2022, … & … _ Ioan 5/39.

miercuri, 13 iulie 2022

_ *Trimiterea* _ Galateni 4/4, ... & ... _ Ieșirea 4/(1),10,(11-16); 20/4,(5); _ Deuteronom 4/16,23; 5/8; _ Levitic 26/1; _ Ecleziastul 1/7-11; -*Amin-tire! / Aducere Aminte!* _ 1 Corinteni 1/19,20; 14/21,2022.

 -„Amintire!”

_ @ (* https://ioncoja.ro/dincolo-de-credinta-oarba/ *): ...

-Copie „comentariu / mesaj / postare”: ...

...

Un comentariu

 1. _ @(*Dincolo de credința oarbă / 13 iulie 2022|Biserica, Doctrină naţionalistă … & … De ...„Paul E. Little” -?!!!*).

  -Scripturile conțin codificat, detalii despre Evoluția Ființei Umane, implicit faptul că „Profețiile Se Trăiesc / Referitor la Trăire și Împlinire, în această vreme îndepărtată” _ Daniel 8/26; 12/1,4,9,(13); _ Isaia 6/8-(13 _ Roman), …*în contemporaneitate*;

  -Dacă nici din acest „comentariu / mesaj / postare” din Blogul personal, nu înțelegeți nimic, …nici nu veți înțelege vreodată, ceva / cumva, din „Scripturi / Cartea încă Pecetluită, pînă la Mine” – *Mielul* (coroborează) _ Daniel 8/26; 12/(1),4,(7-Roman),9,(13),10,3, …„vorbirea / expunerea, fiind combinată: în pilde și deslușit / tîlcuit” (vezi / coroborează) _ Evoluția 1/(1),2-6; _ Isaia 42/1-7,16-2022,(23); _ Fapte 3/16-2022,(23); _ Matei 13/13-17,34,35; 12/18-21,(2022 -„parabola”).

  -Iată copia unei postări (din Blogul personal), „la fel de lungă”, …

  #(pe măsura rătăcirilor / căutărilor, ...

  #(„falselor certitudini / nimic concret , nimic demonstrabil / nimic convingător, doar iluzii _ Ieremia 14/14,15; 23/16-18;  _ 1 Timotei 6/3-5; 4/7; _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3-4)#, …

  „căutărilor / rătăcirilor” lui *Paul E. Little*, …și ale Întregii Umanități, de peste 2022 de ani” _ Matei 23/2-34; ... & ... _ Apocalipsa 3/1-3,15-2022)#,

  încă din urmă cu 5 ani, …implicite profeții _ Ioan 8/21-29,42-47; 10/8,(11-16); 16/8-11,(12), …& …

  (vezi: „Ziua / Subiectul”, …și, cele 8 comentarii aferente, neatașate aici / le găsiți în blog): …

  luni, 24 iulie 2017
  _ Ieșirea /(Exodul / Trimiterea _ Galateni 4/4) 4/(1,10),11-16,(17); _ Romania 10/(4,14-?!!),16-2021; _ Ioan 3/3-7,(16) = „Exit the Matrix!”/_ Geneza 1/(24),25-31; _ 2 Petru 3/13,(16); _ 2 Corinteni 5/17; ­_ Galateni 4/4; 6/15; _ Revelarea 5/1-9; 17/14; 22/13-2021; _ Romani’a 5/14; _ Ioan 1/1,2,5,11,14; _ Ioan 10/8,(9-16); 16/25.

  … _ 1 Corinteni 14/21: … _ @ [„Credința” … (vs) … *Stiința*]; _ 1 Tesaloniceni 5/19-2022,

  partial implicit[e] _ Matei 13/13-15,[16,17],34,(35); _ Ioan 16/25, (+coroboreaza) _ Deuteronom 18/15,18; _ Fapte 3/16-2022; _ Matei 23/1,2,(3-15); _ Iesirea / Exodul / (Trimiterea _ Galateni 4/4) 4/1,[10],11, 2012-2017; _ Matei [(1/18-21)/(2018-2021)]; 12/18-21; _ Ioan 7/(27,31),37-[39]; 14/1,6; 1/1,5,(11),14; 16/33; _ 1 Tesaloniceni 5/20,21; _ 2 Timotei 3/1-6,[7],(8,9: -Eu sint Acela); 4/3,4; _ Ioan 5/39; 9/39-[41]; _ Matei 5/17; _ Isaia 65/1; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Isaia 52/6 _*Iata-Ma!*; _ Romani’a 5/(12),14; _ Fapte 26/23; _ Ioan 10/8,11-16; [4/(25),26; 5/39; 9/39].

  _“Credinta”, ca „notiune implicita in Scripturi” (vezi _ 2 Petru 1/[19],20 = „coroboreaza”) _ Marcu 16/16; _ Luca 16/31; _ Ioan 7/39; _ Romani’a 10/14; _ Galateni 3/8,11,22; _ 1 Timotei 1/4; _ Ev.11/3,23,24,27; _ 1 Petru 1/5; 2/1,2; _ Matei 17/20; _ Luca 17/6,

  prin „talcuire”, inseamna *Stiinta*/[_ Ioan 7/49; _ Osea 4/6-12; _ Maleahi 2/1-9; 3/1-9; _ Romani’a 11/8-10], … adica, inseamna:

  -*Revelatie / Revelare*/„Descoperire / Lumina / Luminare” / „Vedere” / „Certitudine” / „Cunoastere”/*Întelepciune*/ „Mintuire” = *Mantuire*/{_ Romani’a 11/3-8; _ Deuteronom 29/4 … & …(_ Iuda 1/10; _ 1 Tim.4/7; 6/4,5)}; _ 2 Petru 1/5,6, *„căpătată / evoluata”, implicită, genetic / cerebral* / „dată încă (d)in facere în pantecele mamelor” _ Matei 19/11, „activata / activa” _ Ev./(Evoluția) 8/13; [_ Fapte 7/20-23]; _ Deuteronom 9/11-17; 10/1-5, dupa (esențial): -„Nasterea din Nou” (vezi) _ Ioan.3/3-7,(16); ; _ 2 Cor.5/17; ­ _ Gal.6/15; _ 2 Pet.3/13; _ Apoc.21/1;

  si, despre care (va) repet [asa cum este scris _ Fapte 3/16-2022; 17/1,(2)-5; _ Ioan 5/(24,25),39] (coroboreaza) _ Marcu 1/15; 10/14; _ Isaia 6/(8),9,10-[13]; _ 1 Cor.6/9,10; 3/19;

  _ In contextul faptului ca Scripturile [re]constituiesc „Știința” (*Nu Misticism / Superstiții „religioase / bisericești”*), …despre /„privitor la”, „Geneza Omului / Facerea (voastra), dupa chipul si asemanarea Noastra” (coroboreaza) _ Geneza 1/(26-30),31; 2/1,2; _ Romani’a 3/19; 10/4; _ Matei 16/13; 22/32; _ Apocalipsa 22/13,16; _ 1 Timotei 2/5,(6); _ Galateni 4/4; _ Ioan 1/1,5,14; 3/16; 8/(16,18),23,24-[29],32; 10/38; 14/10,11, ...

  „Codificata” _ Daniel (8/25,26; 9/25,26); 12/4,[9]; _ Matei 13/13-15,(34,35),[16,17]; 19/11; 22/29; _ Marcu 12/24; _ Isaia 6/8,(9-12),[13 -Eu sint Acela! _ Fapte 3/22; _ Matei 23/1,2; _ Romani’a 5/14;
  _ Apocalipsa 5/1-9; 17/14; 22/13,16; _*Trimiterea, „la implinirea vremii _ Daniel 12/9,13; _ Isaia 6/(8)-13_Roman”* _ Galateni 4/4; … & … [_ Ioan 3/16; _ Matei 11/19]; _ *Trimiterea _ Galateni 4/4 & „Iesirea /(Exodul)”* 4/(1,10),11-16,[17],

  prin *Renastere*/[„Nasterea din Nou”] _ Ioan 3/3-7, fiind implicita posibilitatea *Devenirii _ Gen.1/26-31*/”Iesirii din Matricea Genetica Inferioara”/[*Exit the Matrix*/”Get out of the Matrix*] _ Geneza 1/24,25, implicit(a) „Schimbarea Legii Facerii (Schimbarea la Față _ Matei 17/1-5)/*Un Nou Legamant*/”O Lege Noua / O Făptură Noua” (coroboreaza) _ Deuteronom 9/11-17; 10/1-5; _ Ev./(Evoluția) 8/13; _ 2 Cor.5/17; ­ _ Gal.6/15; _ 2 Pet.3/13; _ Apoc.21/1; _ Ioan 3/3-7,(16); _ Matei 5/17; _ Ioan 4/(25),26; _ Apocalipsa 2/17; 3/12,21; 5/1-12,(13,14); 17/14; 21/7; _ Fapte 3/22; _ Matei [1/18-21]; 12/18-21; _ Ioan 3/16; 5/39; _ Isaia 65/1; 52/6 -„Gheorghe Moise _ Iată-Mă! … & …53/1-11; 65/1”],

  implicita in prorocii (coroboreaza) _ Geneza 1/[24,25 = „matricea genetica inferioara”], 26-31; 2/1,2; _ Romani’a 10/4; 5/14; _ Fapte 26/23; _ Ev./Evoluția 8/13; _ Isaia 9/1,2,[6];

  _ Eu, Mesia (vezi) _ Ioan 4/25,[26]; _ Matei 23/1,2, … & … [_ Romani’a 10/14 -(Cum ?!); 10/20; _ Isaia 65/1; 52/6 -„Gheorghe Moise” _ *Iată-Mă!*_ Matei 23/1,2], va zic (vezi contextul) _ 1 Cor.14/21; _ Matei 13/13-15,(34):

  -*Imparatia Mea nu este din lumea Aceasta* (coroboreaza) _ Ioan 18/36; 1/1,5,[11]-14; 10/[1-5], 8,11, 2012-2017; _ Luca 21/31, … si, nadajduiesc, in contextul _ Ioan 5/30;/[_ Isaia 6/9,10; _ Romani’a 3/19], ca, *poate, poate /[este posibil], se va gasi printre voi, macar unul *destept’at*, care aude, asculta, intelege, si doreste dialogul cu Mine* _ „Indrazniti!” _ Ioan 16/33; _ Romani’a 10/17, si lasati-Mi blogul „Public”/ *transmiteti-l*, sa fie citit *Pana la marginile Lumii* (vezi) _ Romani’a 10/[17],18-20, ca sa [va] hranesc omenirea, „[cu hrana curata _ Gen.1/29; 9/3-5]” _ Isaia 55/1,(6-8),9,[11]; _ Matei 4/4, spre „mintuire’a (cerebrala)” _ 1 Petru 2/1,2, … & … _ Romani’a 11/(3)-8; _ Deut.29/4,

  in caz contrar, vezi „Proverbul / Pilda Roma’neasca”: -*Băgați-vă mințile în Cap*/ „Luați Amin’te” /*Amin’tiți-va* pilda privitor la moartea dobitoacelor in pustiu / deșert’ăciune, din lipsa hranei” /*iarba verde de pe cîmp* (coroboreaza) _ Geneza 1/24,25,[26-31]; 9/3,4; _ Matei 4/4; [7/6];

  _ Nu stiti ca „singuri va inselati avand iluzia ca sinteti destepti” (?!)/[controlati si cenzurati (?!!!) / valabil pentru „cenzuratori”] _ Romani’a 3/(10-18),19; _ Proverbe 12/1,(23); _ Iuda 1/10-16],
  si nu stiti ca *astfel*, singuri / prin faptele voastre [_ Fapte 13/(10),40], va automutilati cerebral si genetic _ 1Cor.3/20; _ Romani’a 1/21); _ 1Pet.2/1,2, (si pe copilasii vostri _ Matei 19/14; _ Marcu 10/14); _ 1 Corinteni 3/18,(19),20; _ Proverbe 8/10; 1/22,
  si, astfel, nu ajungeti la Sfarsitul Legii (coroboreaza) _ Romani’a 10/4; _ Psalmul 90/8-12; _ Ioan 11/9; 12/35,36; _ Geneza 6/3; [1/24,25]; _ 2 Pet.2/12; _ Iuda.1/10 -[16],

  pentru ca, in „inconstienta voastra iluzie a desteptaciunii”, confundati *Intelepciunea* cu „Viclenia”, [vezi „Proverbul Roman’esc”: -*Va furați singuri căciula!*], slugind [_ Mat.6/24; _ Luca 6/13], doar pentru pîntece (coroboreaza) _ Romani’a 16/18,[19]; [_ Matei 22/(17),21; _ Marcu 12/(14,16),17; _ Luca 20/(22,24),25]; _ Filipeni 3/19; _ Mica 2/1,2; 3/5,11; _ 2 Petru 2/1-3;

  _”Veti muri in pustiu / deșert’ăciune”, [potrivit starii genetice *Matrix* _ Geneza 1/24,25],

  *nemantuiti*=”nemintuiti”, adica, „fara minte” (coroboreaza) _ Geneza 1/(26-30),31; 2/1-3; _ Romani’a 11/8-10; _ 1Pet.2/1,2; _ 2Pet.2/12; _ Deut.29/4; _ Apoc.3/1, imbatranind devreme si neavand timp sa roditi (coroboreaza) _ Psalmul 90/8-10; _ Ioan 11/9; 12/35,36; _ Geneza 6/3,
  murind fara rod in voi, si ducand omenirea in ratacire (vezi) _ Isaia 9/16,
  *batjocorind ce nu cunoasteti, ca niste ‘Pomi Tomnatici’, de doua ori morti* (vezi) _ Iuda 1/10,12,13,16; _ 2 Petru 2/1-3,

  „in complicitate paralela / concomitenta”, intentionata sau neintentionata, „constienta sau inconstienta”, din *nestiinta sau prostie*, cu cei ce-si zic „Pastori / Păstori, Preoți, InalțiPreaSfinți și profesori – doctori in felurite Teologii si Religii” (coroboreaza) _ Matei 23/(1,2),3-10,13-15,24-28; 7/15-20; _ Isaia 3/12; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-8; _ Mica 2/(1)-3; 3/11; 7/(1)-3,
  „ca dobitoacele fara minte” _ Iuda 1/10; _ 2Pet.2/12, care, nu stiu ca „sunt de jos” [_ Geneza 1/24,25]/ „sub lege” [_ Gen.1/26-31]”, _ Romani’a 10/4; 3/10-18,[19]; _ Ioan 8/(21),23-29; [16/8-12,(13-15)],
  context in care, „falsa voastra credinta / asteptarile voastre” si ale intregii omeniri rămîn zadarnice” (coroboreaza)

  _ Iacov 1/26; [2/20]; 4/14; _ Romani’a 4/14; [5/14]; _ Ioan 1/1,14, … & … [_ 1 Corinteni 15/14,(17); _ Is.44/25; _ Is.55/1,6,7),8,9, (11) … & … (_ Matei 11/3; 12/18-21).

  … _ [Dar, trebuie sa (Ma) intrebati [-„Indrazniti!” _ Ioan 16/33], daca doriti sa cunoasteti detalii(le) despre „Cum puteti sa va nasteti din Nou ?!!!” [(vezi) _ Ioan 3/3-7], …-*Indrazniti!* _ Ioan 8/32, … & … ,

  {{ poate vreti sa stiti unde este „Arca lui Noe – Epava”, sau *Chivotul Legamantului*, sau „țara Nod” _ Geneza 4/(8-10),15-17,[24-26], … sau „Mormantul Meu” _ Matei 27/60; _ Marcu 15/46; _ Ioan 19/41, sau „Taina re’venirii” / „Taina vietii si a mortii” / „Invierea dintre cei morti” _ Ioan 20/9,
  sau poate vreti *destainuirea „Fecioriei Mamei Mele – Maria” _ Matei 1/18-21; _ Romani’a 8/29,(30), precum si „infierea de catre Faraon / Fiica lui Faraon”* _ Iesirea /(Trimiterea / Exodul) 2/(2),7-10; _ Ioan 1/1,14; 21/21-24; _ Matei 12/18-21, … sau „Taina lui Moș Crăciun”/(_ Apocalipsa 10/7), … sau „Cum identificati *Cele 12 Semintii ale lui D-zeu*” (vezi) _ Geneza 49/(1),28-[31]; _ Iesirea /(Exodul) 28/1; _ Matei 19/28,(30); 20/16; [22/14]; _ Ioan 1/1,2,(5,11),14; _ Luca 22/30; _ Fapte 26/7, …{sau orice altceva},

  … & … – *Unde este „FIARA”* _ Apocalipsa 13/1-17,[18] }} / Toata Scriptura _ Dan.12/4,9,[13]; _ Isaia 6/8,(9-12),[13]; 9/1,2,[6]; _ Apoc.5/1-9; 17/14; 22/13; _ Ioan 7/37-39; _ Isaia 55/1,(6-8),9,[11],

  in caz contrar ramaneti si muriti ca (niste) robi(i) nestiintei / „nemintuiti / fara minte” _ Ioan 7/49; _ Osea 4/6, „ratacind in pustiu, neafland Calea Ingusta si Poarta Stramta” _ Matei 7/13,14; 22/29; _ Marcu 12/24, cu iluzia ca stiti cate ceva _ 1 Timotei 4/7; 6/(3)-5, [„vai de copilasii vostri” _ Mat.19/14 ], (adica),

  morti in „Matrix” / „starea genetica inferioara” (coroboreaza)_ Geneza 1/24,25; _ Isaia 6/8,(9-12),13-„Eu sint acela” … & … _ Ioan 4/(25),26; 5/24,25,(39); 10/8,11, 2012-2017; 1/1,(5),14;
  … & …[_ Geneza 7/(1,10),12,17, (21),22; _ Romani’a 5/(12,13),14],

  „ca mortii, …morti”, adica, …”Fara sa (Ma) vedeti, si fara sa (Ma) auziti” (vezi) _ Apocalipsa 3/1; _ Ecleziastul 9/5; _ 1 Ioan 5/12, …[*nelegiuiti _ Romani’a 10/4*, ca „morti[i], morti „cu gura inchisa”/*muti* (vezi) _ Iov.15/5; _ Is.56/10; _ 1 Petru 2/15; _ Ioan 8/26-[29],

  _”Cautati-Ma, cata vreme sint Aproape” (vezi) _ Isaia 55/(1),6-8,[9],11; _ Ioan 8/21,23,24,[26]-29; 9/39,[40,41]; _ 1 Corinteni 14/21;

  _”Lepadati falsa credinta, [sau ceea ce in mod eronat ati inteles a fi credinta]” (vezi) _ 2 Tesaloniceni 2/(1)-4, inclusiv si implicit „indepartati-va de aceia care va duc in ratacire, in privinta intelegerii Scripturilor” _ Isaia 9/16; _ 1 Tes.5/20-22, *Cartea fiind pecetluita* (vezi) _ Daniel 12/4,(9),

  „pana la Mine” (vezi / coroboreaza) _ Ioan 4/25,(26); 1/1,(5),14; 3/16; _ Apocalipsa 5/1-9; _ Ioan 10/8-10; _ Matei 7/15-(20); 23/(1,2),13-15,24-28,

  … [„pana in ziua de Astazi” _ Romani’a 11/(3)-8; _ Deuteronom 29/4; _ Ev./(Evoluția) 3/7,13,15],

  toti fiind falsi „Pastori / Preoti, Inaltipreasfinti, Teologi si toata pleiada de Profesori in felurite Religii / Teologii, care, nu fac altceva decat, [ca]:

  -„Va grabesc caderea in Groapa / Gropi” (vezi) _ 2 Timotei 3/1-6,(7),[8,9 _”Eu sint Acela”]; 4/3,4; _ Matei 15/14; _ Luca 6/39; _ Romani’a 3/10-18,[19]; _ Ioan 16/[8]-12, … & … [_ Ioan 9/4,5; 11/9; 12/35,36; _ Iacov 4/14; _ Geneza 6/3; _ Psalmul 90/10];

  _*Am multe de zis despre voi si de osandit in voi; dar Cel ce M-a trimis este adevarat; si Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.* (vezi) _ Ioan.8/26;

  _*Mai am sa va spun multe lucruri, dar acum nu le puteti purta./[pentru ca sinteti in „Matrix”, (si), refuzati sa ascultati de Mine _ Fapte 3/22; _ Matei 1/18-21; 12/18-21; 17/(1),2-5; _ Romani’a 10/17]* (vezi) _ Ioan.16/12;

  _*Eu sint Acela* (vezi) _ Ioan 10/8,11, 2012-2017; 1/1,5,14; 3/16,[19]; 4/25,[26]; 5/(24,25),39; 9/[4,5],39,[40,41]; 16/25; _ Romani’a 16/25; _ Isaia 21/11,2012-16,(2017).

  _ Daca nu (Ma) ascultati /[(repet)_ Fapte 3/22; _ Matei 1/18-21; 17/1,(2-4),5; 12/18-21; _ Romani’a 10/(16),17], si /[sau], daca nu-Mi intelegeti vorbirea (vezi) _ Iesirea / Exodul / Trimiterea 3/14; 4/(1-10),11, 2012-2017,

  nu aveti decat „sa va faceti niste ziduri din pietre, si /[sau], sculpturi din pietre desenate si vopsite / picturi pe lemne / scanduri, si pe ziduri la care sa va rugati si /[sau], *sa plangeti* / sa invocati „rugaciuni”, si sa cereti implinirea dorintelor” /*rugaciunilor voastre* catre „Dumnezei Straini / Necunoscuti”, caci voi /[aveti „rugaciuni” _ Isa.44/9-20,(25)], nu aveti „rugaminti” / *Ruga / Rugul’Mintii* voastre (vezi ?!/ citeste / coroboreaza) _ Fapt.17/23-31; _ Romani’a 3/(10-18),19; _ Ioan 16/(8-11),12; _ Habacuc 2/18;

  _ Prin „Renastere / Nasterea din Nou” _ Ioan 1/14; 3/3-7,16, *Eu / Mesia*, …[ „Uns(ul) / Ales(ul) _ Matei 1/18-21; 12/18-21; 17/(1),[2-4],5; 20/16; 22/14; _ Luca 23/35, am reusit / „am biruit” (vezi) _ Apocalipsa 5/(1-4),5,(6-12), sa mananc din Rodul Pomului din Mijlocul Gradinii / Pomul Vietii /”Pomul Cunostintei Binelui si Raiului” (coroboreaza) _ Geneza 2/(8),9,[16,17]; _ Romani’a 5/14; _ Apocalipsa 3/12; 2/10,17; 6/2; 14/14, [*valabile si pentru alti posibil intimati / pretendenti sa primeasca „cununa” (care nu se tem de moarte* _ Iacov 1/12; _ Apoc.12/1 )]” (coroboreaza) _ Geneza 2/1,8,9,16,17; _ Matei 16/25; _ Marcu 8/35; _ Luca 9/24; 17/33; _ Geneza 3/5-8; _ Matei 22/26; _ Marcu 14/22,

  relevant, [relevant si implicit] „contextul Implinirii Fagaduintei”/[_ Deut.18/15,18; _ Fapte 3/22; _ Ioan 3/16], respectiv „Re’venirea / Descoperirea in VIITOR”/*la implinirea vremii* (coroboreaza) _ Daniel 12/4,(9); _ Galateni 4/4; _ 1 Timotei 2/5,(6); _ Isaia 6/8,[9-12],13; 9/1,2,(6); _ Ioan 4/25,26; _ Apocalipsa 1/(1,2),8; 5/1-9; 22/13,16; _ Daniel 8/25,26; 9/25,26, ceea ce *talcuit*, inseamna ca acum „am implinit”/ s-au implinit cele

  *saizeci si doua de saptamani*, … [adica], am varsta de 62 ani,

  la care am ajuns in starea de a fi deposedat de resursele de intretinere [de catre ce-i ce-si zic nemeritat „magistrati /judecatori, procurori si politisti, primari, secretari si alti derbedei din categorii similare de administrare / dregatorie, guvernanti si parlamentari, etc.”], (respectiv), care M-au deposedat abuziv de toate resursele materiale necesare unui trai decent /[nu am ce manca de la o zi la alta] (vezi) _ Isaia 53/1-7], de catre „Derbedeii inscaunati fara criterii de selectie in dregatoriile Poporului Roman / Romaniei” _ Daniel 11/14; _ Isaia 1/21,23; 3/12; 9/16; 63/18,19; _ Romani’a 3/10-18,[19]; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/1-4;

  _ Prin „Nasterea din Nou” _ Ioan 3/3-7, „este implicita materializarea genetica si cerebrala a fenomenului cunostintei / cunoasterii / stiintei”/[_ 1 Petru 2/1,2,(15)],

  in care este implicita destainuirea, relevarea / intelegerea / descoperirea Tainei lui D-zeu _ Geneza 2/[8,9],16,17; 3/[1-4],5-8,22; _ Apocalipsa 1/1; 10/7; _ Matei 24/14; _ Romani’a 5/14; 10/4; _ Matei 12/18-[21]; _ Isaia 53/11;

  – Despre „necredinta / nestiinta”, relevat[a] in proroci[i] (vezi / coroboreaza) _ Ioan 7/49; _ Osea 4/6; _ 1 Timotei 6/20; _ 1 Petru 2/1,2; _ Ioan 4/25; _ Luca 18/8; _ Matei 22/29; _ Luca 24/25-[27],(45 -?!!).

  _ In rezumat, … -*Scripturile, [re]constituiesc stiinta, „codificata ezoteric”* (coroboreaza) _ Daniel 12/4,[9]; _ Ioan 7/49, prin „vorbirea in pilde” _ Matei 13/13-15,[34],(35); 7/[15],16-20; _ Ioan 16/25, privitor la *Inceputul si Sfarsitul Creatiei Omului, dupa chipul si asemanarea Noastra* (vezi) _ Geneza 1/[26-31]; 2/1; _ Romani’a 10/4,

  [acum, in vremea de pe urma _ Daniel 12/(1),9,[13]; _ Galateni 4/4], dupa Sfarsitul Calendarului Mayaș / MaiAn -21.12.2012, fiind „Timpul / Vremea / Inceputul Noii Ere Astrale” (coroboreaza) _ Ioan 1/1,2,[5]-14; _ Revelatia / Apocalipsa 1/1,(5); 5/1-9; _ Daniel 12/9,[13],3,10, 1; _ Isaia 6/[8],9,10-[13]; 9/1,2,[6]; _ 1 Tim.2/5,[6]; _ Isaia 52/5,[6];

  -In _ Ioan 7/49, …([fiind vorba despre Legea Facerii Omului _ Geneza 1/26-28,[29-31, (prorociile fiind conditionate)], respectiv „implicit conditionand” Sfarsitul / Savarsirea / Implinirea Legii Facerii Omului _ Romani’a 10/4; _ Matei 24/14]), implicit

  fiind definita moartea din pricina nestiintei, nevederii si neintelegerii / „necunoasterii Adevarului”* _ Isaia 6/8-12; _ Ioan 1/1,14; 14/1,6, “credinta / stiinta, venind in urma Auzirii Cuvantului Meu” _ Faptele Ap.3/22; _ Matei 12/18-21; _ Gen.7/22,[23]; _ Romani’a [5/14]; 10/17; _ Faptele Ap.26/23; _ 1 Tim.2/5,[6]; _ Isaia 53/[1-10],11; _ Ioan 9/[4,5],39;

  – Cei ce-si zic „pastori si preoti” din toate “bisericile si religiile din lume, se ratacesc”, [inclusiv si implicit cei inscaunati in „dregatoriile popoarelor”] _ Matei 15/14; _ Luca 6/39, si manipuleaza omenirea, prin misticism / „nestiinta”/ „minciuna” _ 1 Tim.6/4,5; 4/7; _ 2 Timotei 3/1-6,(7),8,9; 4/3,4; _ 1 Petru 2/15,

  asa cum este scris in prorocii ([_ 2 Petru 2/1-3; _ Romani’a 16/18; 3/(10-18),19; _ Filipeni 3/19; _ Mica 3/(1-4),5; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28; {22/29}; _ 2 Tim.3/1-6,[7],8,9; 4/3,4; _ Luca 24/25]),

  fiind implicita “neputinta cerebrala, implicit[a] genetic[a]” _ Matei 19/11; _ Marcu 12/24; _ Romani’a 8/29;

  _*In fond*, notiunea “credinta”, netalcuita, „contine in mod implicit, fenomenul acceptarii unor ipoteze neverificate / neverificabile”, toti /[toate bisericile si religiile] “fortand si incercand falsa demonstratie a presupusei “credinte”, prin “datini / porunci omenesti”/”basme si povesti lumesti si babesti” (coroboreaza) _ 1 Timotei 6/4,5; _ Iuda 1/10-16; – 1 Timotei 4/7], “invataturi de datini omenesti / ritualuri / traditii, definite si implicite [pr]in notiunea *misticism*, condamnate de proroci(i), urmand sa le desfiintez [(coroboreaza) _ Luca 13/7; _ Matei 7/15-20; _ Ioan 8/32; 10/8,11-16]”, asa cum este scris (coroboreaza) _ Marcu 7/6-9; _ Isaia 1/10-16; 29/10-13,[14]; _ Ioan 4/25; _ Luca 18/8.

  _ Este scris in proroci[i] si despre „traditii / datini” = *ritualuri*, care au fost transmise potrivit _ Ev.1/1; _ 2 Petru 1/(19),[20],21, dar acestea [*ritualurile* =”traditiile / datinile”], trebuiesc decodate / talcuite, relevat in _ Ioan 1/14; 4/25; 7/37; _ Isaia 9/1,2,[6]; _ Fapte 3/22; _ 1 Petru 2/1,2,(15); _ Matei 12/18-21; 17/1-[5], … + … 5/17;

  -Dar, este posibil sa fiu mai greu inteles [(vezi) _ Iesirea / Trimiterea / Exodul 4/(1)-10, (11, 2012-2017)]; _ Matei 11/19; 19/11, cuvantul “dat” insemnand talcuit “primit / daruit genetic, inca din facere in pantecele mamelor” _ Romani’a 8/[29],30, … + … _ Daniel 12/[13],1,3,10 … + … _ Ioan 10/(1-5),8,(11,2012-2017).

  _ Revedeti cu mare, Mare, foarte MARE ATENTIE, prorocii[le] / Biblia / Scripturile, care in fond si in fapt „Vorbesc despre Viitor”, [si], „Nu despre Trecut”, asa cum au lasat sa se inţeleaga cei care au falsificat Scripturile, pentru a putea controla si manipula omenirea (coroboreaza) _ Isaia 6/8,[9-12],13; 8/20; 9/1,2,[6]; _ Romani’a 10/[14-?!!],16,[17-20]; _ 1 Petru 2/9; _ 2 Petru 1/19; _ Luca 12/32; _ Ioan 8/32.

  _ Multe dintre „evenimente / fapte” [din viitor, adica din „contemporaneitate”], s-au derulat culminand, aproximativ „la 3 ani dupa _ Fapte 7/20-23”,
  respectiv in perioada 1995-1998, coincidente cu perioada in care „Vanga Vanghelia a facut previziuni despre Mine si Romani’a”; _ Vedeti cateva detalii prin „google – com” (care Mi-au desfiintat contul din „google+”, si canalul „mesia55” / youtube – com), …si in pagina: …

  ,

  *previziunile fiind insusite / arestate de al’de S.S., dupa 1996, fiind monitorizat si concomitent „batjocorit (în scop *provocator*) in toate imprejurarile”, filmat(e) cu camere ascunse, in fostul Meu domiciliu / apartament din *Iacov*/”B’rai’la” [implicite _ Fapte 7/30-33; _ Isaia 65/9 ; 6/8-13; 9/1,2,(6); _ Numeri 24/17 ; _ Apocalipsa 5/1-12; _ Matei 12/18-21], … din

  str. B’rai’lei, nr.18, et.2, Ap.57, potrivit actului „Buletin de Identitate”, neschimbat nici la ora actuala /(posibil eliminat teoretic)/ scos din Evidenta Populatiei de catre Politia Comunitara Secreta din Iacov / Braila, in cardasie cu ( Primarul si Secretarul) Chirita George Fanel, si, Sterian Alexandru, care posibil au primit „Ordin(e) Secret(e)” in acest sens, implicita „izolarea” prin „Deposedarea de resursele minime de trai” [(chiar si acum la *24 Martie 2018*, data editarii acestei paranteze, avand mai multe suprafate de pamant arabil, de 3,54 ha + 2019 mp, teren arabil ocupate abuziv de perioade de timp intre ~ 10 -25 ani, de catre „altii / alte societati”, cu complicitatea celor doi functionari ai Primariei Ianca [si altii],
  iar, la solicitarea de despagubiri, functionarii invocand „Refuzul ordonat de sefi / Functionari, factori de decizie din Bucuresti / Romania”)], si „amenintari oficiale” cu „Punerea sub Interdictie Judecatoreasca”, daca mai indraznesc sa apelez la „[in]Justitia din Romania”, dupa ce „[le]-am descoperit doar o mica parte din Faptele Penale”/ abuzuri’le privitor la „Actele si Faptele Penale de Administratie Locala”, in cardasie cu falsi judectori, procurori, politisti si alti complici de la „nivelurile superioare ale Administratiei judetului Braila”,

  in prorocii, evidentiate astfel (coroboreaza) _ Ioan 1/1,5,[11],14; 3/[16],19; 7/24-27; _ Luca 24/25-27; _ Isaia 53/1-7, … + … _ Matei 13/57; _ Marcu 6/4; _ Ioan 1/1; 4/44; 10/20; 20/9; 8/42,43,[44]-47; _ Matei 11/19; _ Luca 18/8; 8/5-8,(15-18); _ Ioan 8/32.

  _ „Eu sunt Alfa si Omega” /[A si W]/ *Mielul*, „Domnul Domnilor si Imparatul Imparatilor” (vezi) _ Apocalipsa 22/13; 5/1-9; 17/14; _ Ioan 1/1,2,5,14; 4/(25),26; 5/39; 10/8-16; 8/21,23,24,26-29; 16/8-11,[12]; _ Matei 11/19; _ Luca 18/8.

  = Cu stima. – Mesia (coroborează) _ Ioan 1/1,5,[11],14; 3/16,[19]; 4/25,[26]; 5/39; _ Matei 1/18-21; 12/18-21; _ Isaia 42/1-6; _ Luca 2/8,15-19; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Romani’a 10/14 – Cum ?!!!,

  vezi „Numele Meu Cel Nou potrivit Revelaţiei / Apocalipsa lui Ioan” (coroboreaza) _ Isaia 65/1; 52/6 _”Iata-Ma!” – Gheorghe Moise _ Biruitorul Intunericului /[*Biruitorul Balaurului – Misticismul _ Romani’a 11/3-5*]; _ Apoc.2/17; 3/12; 5/[1]-9; _ Fapte 4/12; _ Filipeni 2/[6]-8,[9]; _ Romani’a 5/14; _ Fapte 26/23; _ Romani’a 1/1-14,[15]; 10/[16],2017-2020; _ Iesirea / Trimiterea / Exodul 4/1,[10],11, 2012-2017; _ Luca 24/25,[26],27,(45 _ Inţelegeţi ? _ Matei 19/11; _ Romani’a 8/29.

  _*Eu am venit in Numele Tatalui Meu, si nu Ma primiti; daca va veni un altul, in numele lui insusi, pe acela i-l veti primi.* (vezi) _ Ioan.5/43; 3/16; 9/39; 12/18-21; _ Iesirea (Trimiterea / Exodul ) 4/1,(10), 2012-2017, … (coroboreaza) _ Ioan 5/39-41,[43],44-47; 10/8,11, 2012-2017,(24),25-30,33-38;

  _ Dacă auziţi, „răspundeţi-[Mi] Astăzi” (vezi) _ Luca 8/5-8,[15]; _ Evrei 3/7,13,[15], căci mîine s-ar putea să [va] fie tîrziu (vezi) _ Ioan 12/35,36; 11/9; 9/4,[5]; 8/21,23-29,32; 16/33; _ Iacov 4/14; _ Geneza 6/3; _ Psalmul 90/10; _ Isaia 55/[1],6-9,[10],11, …(vezi detalii in postările din paginile / conturile):

  _ http://mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.com ,

  _ https://www.facebook.com/gheorghe.moise.96 … „acest cont facebook”, fiindu-Mi blocat, respectiv subtilizat / furat, [nu mai pot posta mesaje], de catre cei ce controleaza „comunicatiile electronice / internet, telefonie, etc” /[„hackerii S.S.”]/(yahoo; gmail / google+; youtube; facebook), …dar daca cineva doreste, poate incerca sa posteze comentarii, si voi incerca sa raspund; [_ Am mai postat unele raspunsuri la unele intrebari, dar [Mi-]au fost sterse].

  *posibil si probabil cenzurat de către cei care iubesc întunericul /[„ascunzisurile”]* (coroborează) _ 1 Cor.3/19,20; _ Mica 2/1-3; _ Isaia 10/1-3; _ Ioan 3/[16],19; _ Fapte 13/[10],40; _ Matei 6/10, [„precum în Cer şi pe Pămînt”, sau „Ca-n Cer” / „Can’Cer’ul Lumii”], în Cer fiind [încă] întuneric / noapte / „lumina pe care ziceţi că o aveţi /[o vedeţi], este iluzorie”, şi, presupun că „[Astronomii]/ Astronomia” poate să vă confirme, dacă veţi asculta de cei ce citesc în stele [şi de „ghicitori”] (coroborează) _ Geneza 1/14-18; _ Ioan 1/1-14,[15-18]; 9/4,[5],39-41; 13/30; _ Isaia 21/11-16,[2017]; 9/1,2,[6],

  „cenzuratori, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” (coroborează) _ Isaia 9/15-17; _ Romani’a 16/18; _ Filipeni 3/19, [şi, care-şi zic S.S. – “Servicii Secrete / Cia & Mossad şi alţii (Dss & Dst & Avo & Mi5-6), alias Sri”] (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Mica 3/5,[6-12]; _ Iuda 1/10-16; _ Romani’a 1/28-32;11/3-5,[7],8; _ Daniel 11/14,

  batjocoritorii dregătoriilor Poporului Meu, *mînă-n mînă şi cu cei care-şi zic:

  preoţi, pastori, dascăli, fericiţi, preafericiţi, sfinţi / înalţipreasfinţi, învăţători şi profesori teologi* [aşa cum este scris] (coroborează) _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/31; _ Mica 3/11; 7/3; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28, in complicitate cu cei ce-şi zic:

  politicieni / parlamentari, guvernanţi, judecători, procurori /„guvernanţi şi magistraţi”, care „[toţi] jură strîmb”, [pe ce nu cunosc / Cartea fiind pecetluită” (coroborează) _ Daniel 12/4,9; _ Marcu 7/6-9; _ Isaia 29/10-16 ], „jura ţinînd mîna pe Biblie” /[–auzi cum î-şi zic ?!: -„guvernanţi şi magistraţi (?!!!)”/„guvernarea si păstoritul lor fiind strîmbe la fel ca mintea /[minţile], şi jurămintele lor”],

  care au făcut şi continuă să facă Poporul Roman şi Romania de rîsul şi batjocura lumii (vezi prorociile / coroborează) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 6/[8]-12,[13]; 9/[15],16; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4; _ Matei 7/15-20; _ Ioan 10/20; 8/21,23-29; 7/26.

  _ Gasiti cateva detalii suplimentare in subiectul: …

  vineri, 20 noiembrie 2020
  Revelarea 22/13,(19),2020,2021; _ Romani’a 10/18,(19),2020,2021; _ Matei 11/19; 12/18,(19),2020,2021; _ 2Petru 1/(16,17),19,2020,2021; … & … @[** … & … & … & … „1955m …20 Noe’mbrie 2020”]

  _ Tare mult M-as bucura „sa rumegaţi mesajele Mele / hrana curata / iarba verde de pe camp” (coroboreaza) _ Geneza 1/29; 9/[2],3-5; _ Matei 4/4; 13/13-15,34, (implicite) _ Ioan 2/25; 5/30, totusi (vezi) _ 2 Petru 3/9, „ramane de vazut, daca sinteti din Turma Mica /[Ramasiţa _ Romani’a 11/(3)-5]”; _ Ioan 10/[1-5], 8, 11, 2012-2017; _ Matei 5/17 (adica 2017); 13/16,17,[34],35, implicit [(vezi) _ Ioan 2/25]; _ Iesirea (Exodul / Trimiterea _ Galateni 4/4) 4/1-(10), 11, 2012-2017 /[ ramanand sa inteleg „daca Fratele Meu Aaron este in mijlocul vostru”]; _ Ioan 5/30; 16/25; _ Romani’a 16/25; _ Coloseni 1/26; … & …

  _(P.S. -Editare / 31 August 2021): …
  -Cei care se cred „dinozauri planetari”, (în contextul Profețiilor / Scripturilor), …adică „cei care Mă cenzurează” (coroborează) _ Daniel 11/14; _ Ioan 1/(1,2,5),11,(14); _ Romania 11/3-7, …neînțelegînd profețiile (_ Isaia 55/1-11), …implicit faptul că „dinozaurii vor fi dispăruți, din HIstoria Omenirii” (_ Ieșirea 20/4,5), …

  începînd de azi 31 August 2021, Mi-au blocat și contul _ facebook.com/gheorghe.moise.3114, …după ce în urmă cu mai mulți ani de zile Mi-au blocat contul _ facebook/gheorghe.moise.96 , …
  ”neștiind că prin faptele lor, precum Goliat, este posibil să atragă din Cer, pietrele din tărbaca lui David, …care, pot fi mai mititele sau de sute de *14M* de tone diametru”.

  8 comentarii: …- vezi în Blog, la data postării inițiale: luni, 24 iulie 2017.

marți, 12 iulie 2022

_ Ieremia 14/14,15; 23/16-2022; _ 1 Timotei 4/7; 6/3-5; _ 2 Petru 2/1-3; _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4; _ Romania 16/18.

_ @ (* https://ioncoja.ro/acesta-este-inca-mesajul-bisericii-toti-cei-insetati-sa-vina-la-apa-si-sa-stea-alaturi-de-iisus/ *): ...

...

-Copie „comentarii / mesaje”: ...

...

_„Drept răspuns”: -„Vă rătăciți! Pentru ca nu cunoasteti nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” …așa cum este scris în prorocii / profeții (vezi / coroborează) _ Matei 22/29; _ Evoluția 1/(1),2-(4-„Gheorghe Moise”),5,6; 3/7,13,15; 10/7-9;

-Presupunănd că „Admin” î-Mi va publica (acest) cel din urmă „mesaj / postare” din Blogul personal, regăsit și printre „comentariile” din site-ul Prof. Ion Coja, …(„Repetiția fiind Mama Învățăturii / Înțelepciunii!”), …iată, „dacă î-ți este dat (_ Matei 19/11 -„dată capabilitate genetică / din naștere”: -„Ce-ți este scris, în frunte-ți este pus!” / Proverb Romanesc – Ancestral) / „dat să poți primi /(să poți înțelege)”, …poate te vei îmbogăți în „cunoaștere” (vezi) _ Daniel 12/1,4,(7-Roman /_ Isaia 6/8-13),9; _ Apocalipsa 5/1-9; _ Osea 4/6-12; _ Fapte 3/16-2022;

_ Iată cel din urmă „mesaj” din Blogul Meu /(vezi „Ziua / Subiectul”), și dacă binevoiești, transmite-l și în blogul #( https://blogs.ancientfaith.com/nootherfoundation/no-other-stream/ )#, ...din care ai preluat postarea de mai sus /„pînă la marginile lumii” (vezi profețiile) _ Ioan 1/1,2,5,14; _ Romania 10/(4,14-Cum ?!!!,16,17),18-21,2022: … (iată copia *editată* a postării din Blogul Meu): …

miercuri, 6 iulie 2022
_ Fapte 3/16-2022; 13/32,33; _ Marcu 1/10,11; _ Evoluția 1/1,(2-4),5; _ Matei 19/30; 20/16: … -„*Peștii*-Cei vii, în Apele Potopului” _ Facerea 7/17-2022; _ Matei 14/25-29; _ Revelarea 17/15; _ Marcu 8/1-7; _ Ioan 6/9,10; _ Revelarea /(Apoc.) 1/1,8; 22/13-2022.

_ @(* https://ioncoja.ro/53404-2/#respond *): …

_ 4 iulie 2022|Doctrină naţionalistă, Legionarii în eternitate
Andrei
4 aprobate
rapp_tifu@yahoo.com
46.6.169.206 Daca voi românii buni credeti ca organizatia numita actual PSD(PDSR) presedinte de (oroare) onoare ion iliescu si-a schimbat mentalitatea pe care a avut-o in ultimii 33 de ani va inselati amarnic. Absolut toate organizatiile(partidele) care recunosc si sustin ilegalitatea miscarii legionare in romania sunt complet antiromanesti si nu vor binele neamului rumân. Singura miscare (organizatie)nationalista care nu a fost condamnata la tribunalul de la nurnberg este considerata ilegala in timp ce conducatorul(presedintele) organizatiei de nazisti in romania: Grupul Etnic German din România (în germană Deutsche Volksgruppe in Rumänien)care a fost condamnata la berlin pentru crime imotriva umanitatii, esta actualul presedinte al Romaniei…

Eu ca cetatean al romaniei nascut nu devenit peste noapte nu accept autoritatea lor !

-Copie „comentarii / mesaje”: …


Gheorghe / *Mielul* _ Apoc.5/1-9. 5 iulie 2022 la 8:05 am – Raspunde

_ „Gura păcătosului Adevăr grăiește!” -*Proverb Românesc / Latinesc – Ancestral!*,

…în concordanță și conformitate cu Profețiile, …

-„Păcătoși, fiind cei care caută să ajungă la Adevăr / Rodul Pomului din Mijlocul Grădinii” (vezi): …

_ Facerea 2/8,9: …

-*8. Apoi Domnul Dumnezeu A Sădit O Grădină În Eden, spre Răsărit, si a pus acolo pe omul pe care-l intocmise.

9. Domnul Dumnezeu a facut sa Răsară din pamant tot felul de pomi, placuti la vedere si buni la mancare, si Pomul Vieții În Mijlocul Grădinii, si Pomul Cunoștinței BINELUI si RAIULUI.*, …

prin *Eva / Evoluție* – „Mama tuturor celor Vii!” _ Facerea Omului 3/20, …

„Vii”, care, ...prin *Eva* vor auzi Glasul Dumnezeirii /(Lui D-zeu _ Romania 10/4,17-21,2022): …

_ Facerea 3/(1-6),7,8: …

*1. Sarpele era mai siret decat toate fiarele campului pe care le facuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: -"Oare a zis Dumnezeu cu adevarat: -"Sa nu mancati din toti pomii din gradina"?"

2. Femeia a raspuns Șarpelui: -"Putem sa mancam din rodul tuturor Pomilor din Grădină.

3. Dar despre rodul Pomului Din Mijlocul Gradinii, Dumnezeu a zis: -"Sa nu mancati din el si nici sa nu va atingeti de el, ca sa nu muriti."

4. Atunci Șarpele a zis femeii: -"Hotarat, ca nu veti muri,

5. dar Dumnezeu stie ca, În Ziua Cînd Veții Mînca din el, Vi Se Vor Deschide Ochii și Veți Fi Ca Dumnezeu, Cunoscand Binele și Raiul."

6. Femeia a vazut ca pomul era bun de mancat si placut de privit si ca pomul era de dorit ca sa deschida cuiva mintea. A luat deci din rodul lui si a mancat; a dat si barbatului ei, care era langa ea, si barbatul a mancat si el.

7. Atunci („abia ATUNCI, după ce au mîncat din Rodul Pomului Din Mijlocul Grădinii”, fenomenul fiind în derulare / Se Trăiește ), ...Li S-au Deschis Ochii La Amîndoi; Au cunoscut ca erau Goi, au cusut laolalta frunze de smochin si si-au facut sorturi din ele.

8. Atunci („pînă ATUNCI”, vezi ?!! _ Matei 22/29), ...au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin gradina in racoarea zilei, si omul si nevasta lui s-au ascuns de fata Domnului Dumnezeu printre pomii din gradina.*, …

… & …

„păcătoșii fiind agreați, căutați și iubiți de Dumnezeirea lui Dumnezeu” (_ Evoluția 1/1,2-6; 10/5-9); … & …

_ Ioan 10/34,35: …

-*34. Isus le-a raspuns: -„Nu este scris in Legea voastra: -„Eu am zis: -Sînteți Dumnezei”? ...(_ Facerea 1/25-31 _ „Decembrie”);

35. Daca Legea a numit „Dumnezei” pe aceia carora le-a vorbit Cuvantul lui Dumnezeu – și, ...Scriptura Nu Poate Fi Desființată*, … & … (_ Ioan 1/1,2,5,14; _ Isaia 6/8-13); …

#(„Scriptura Nu Poate Fi Desființată, Nici Interpretată, Nici Răstălmăcită, Nici Falsificată 

(auziți, voi toți care vă autointitulați: -*Religie / Biserică Universală / „Catolică -iudeo-creștinism”* !!!!!?)#,

ci, trebuie Cercetată și Tîlcuită / Decriptată!” _ 1 Tesaloniceni 5/1-3,19-2022; _ Revelarea 1/1,8; 5/1-9; 17/14; 22/13-2022)#;

##(* Astfel, dar, fiindca suntem (Romani) de neam din Dumnezeu, nu trebuie sa credem ca Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu mestesugirea si iscusinta omului. _ Fapte17/29; … & … (_ Ieșirea 20/4,5; _ Deuteronom 4/16; 5/8);

„In Adevăr”, insusirile nevazute ale Lui, puterea Lui vesnica si dumnezeirea Lui se vad lamurit, de la facerea lumii, cand te uiti cu bagare de seama la ele in lucrurile facute de El. Asa ca nu se pot dezvinovati, …
fiindca, macar ca au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslavit ca Dumnezeu, nici nu I-au multumit, ci s-au dedat la gandiri desarte, si inima lor fara pricepere s-a intunecat.* _ Romania 1/20,21)##, …
… & …

„Printre păcătoși aflîndu-se și *Cercetătorii* (_ 1 Tesaloniceni 5/19-2022), …„care sînt Orbi și Surzi față de misticism / superstiții, ca Mine”, ...

##(_ Isaia 42/1-7,16-2022,23, ...implicit contextul: ...-„Lăsați Copilașii Să Vină La Mine și nu-i opriți, căci Împărăția Cerurilor este a celor ca ei.”)##

„Cercetători”, dintre cei care, precum „Peștii” înoată spre izvoare, ...împotriva „curenților misticismului / superstițiilor”, …întorcîndu-se din Mare /(„Maria” în Latinește), …„spre izvoare, căutînd Adevărul”, respectiv să ajungă la „Izvoarele Apelor Curgătoare / Curate”, pentru „depunerea Icrelor și Lapților”, …pentru „a hrăni omenirea cu Adevăr” (_ Matei 4/4), …în care context implicit pot fi categorisite și „Lucrările / Proiectele”: …

-a) https://ioncoja.ro/proiectul-trakia-nova-2/ ;

-b) https://ioncoja.ro/proiectul-via-carpathia-proiect-de-mare-importanta/ , …

„păcătoșii fiind agreați, căutați și de Mine!”: …

_ Matei 11/19: …

-*19. A venit Fiul omului mancand si band, si ei zic: -„Iata un om mancacios si bautor de vin, un prieten al Vameșilor și al Păcătoșilor! …(…).”*

= Cu stimă. -Mesia, din-tre „Peștii” care Nu au murit în apele Potopului _ Facerea 7/17-2022, …
-*Un om mancacios si bautor de vin, un prieten al Vameșilor și al Păcătoșilor!, … & … _ Galateni 4/4; _ Ieșirea 4/(1,10),11-16.

… & …
Gheorghe / *Mielul* _ Apoc.5/1-9. 5 iulie 2022 la 12:56 pm – Raspunde

_ În „comentariul / mesaj” anterior, care începea cu „Proverbul Românesc – Ancestral”: …*Gura păcătosului Adevăr grăiește!*, …

#(am omis să fac cîteva precizari suplimentare)#

în cuprinsul căruia am precizat că „Eu / Mesia, sînt din Pești / Peștii, care nu au murit în Apele Potopului” _ Facerea 7/17-2022, …

adică, dintre „Peștii care vor salva omenirea” (_ Matei 18/11), … *de la moarte, din lipsă de hrană*/ (coroborează) _ Matei 4/4; 18/11; _ Levitic 11/9-12; _ Deuteronom 14/9,10; _ Marcu 8/1-7; _ Luca 19/10, ... & ...

_ Ioan 6/8-10: …

-*8. Unul din ucenicii Sai, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:

9. „Este aici un baietel care are cinci paini de orz si doi Pești, dar ce sunt acestea la atatia?”

10. Isus a zis: -„Spuneti oamenilor sa sada jos.” In locul acela era multa iarba /(„Iarba verde de pe cîmp” _ Facerea 1/29-31); Oamenii au sezut jos, in numar de aproape cinci mii.*;

_ Ioan 21/3-6: …

-*3. Simon Petru le-a zis: -„Ma duc sa prind pești.” „Mergem si noi cu tine”, i-au zis ei. Au iesit si au intrat intr-o corabie, si n-au prins nimic in noaptea aceea. …(„Noaptea zilei a 7-a, după Ziua a 6-a” _ Facerea 1/25-31);

4. Dimineata („Zorii Zilei a 7-a / în derulare”), Isus statea pe tarm, dar ucenicii nu stiau ca este Isus.

5. „Copii” (_ Ioan 1/12), le-a zis Isus, „aveti ceva de mancare?” Ei I-au raspuns: -„Nu”.

6. El le-a zis: -„Aruncati mreaja in partea dreapta a corabiei si veti gasi.” Au aruncat-o deci si n-o mai puteau trage de multimea peștilor.*

…(reluare după paranteza #-#), …

am omis să precizez și faptul că „Autenticitatea Românească / Latinească a Scripturilor Originale – Primordiale”, este dovedită / demonstrată și prin aceea că, „Latinitatea a dat Omenirii Taina Dumnezeirii / Evoluției Vieții / Evoluția Ființei Umane (în principiu), prin Scripturile Pecetluite (_ Daniel 8/26; 12/1,4,7-Roman,9,13), …

concomitent cu „Știința” (_ Osea 4/6-12; _ Maleahi 2/1-9; 3/1-9), …despre *I-sus H-ristos*, din „Pești” – *IHtiologia / IH-tiologica*, …(IH-teo-logică), …

al cărui simbol *Alfa & Omega* este implicit / explicit -parabolic, … în _ Apocalipsa 1/1,8; 22/13-2022: …

-*1. Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca sa arate robilor Sai lucrurile care au sa se intample in curand. Si le-a facut-o cunoscut, trimitand, prin ingerul Sau, la robul Sau Ioan, …

8. „Eu sunt Alfa si Omega, Inceputul si Sfarsitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era si Cel ce vine, Cel Atotputernic.”

13. Eu sunt Alfa si Omega, Cel Dintai si Cel de pe Urma, Inceputul si Sfarsitul.”*, … & …

„Știință pe care nu o poate invoca nici susține *nici o religie / nici o biserică*, diferită de Ortodoxie / Ortodoxia prin Scripturi și „în mod special” prin „tradiții / datini / sărbători, …și unele ritualuri”, dar care trebuiesc tîlcuite / decriptate, …

(nici o religie / nici o biserică), …chiar dacă „Vaticanul” care, ca „falsă religie, auto-inventată / auto-botezată -*iudeo-creștină*” (!!!), și-a fabricat „echipamente / harnașamente”, pentru a impresiona (vezi _ Matei 23/2-34) …*jonglînd la două capete* ...& ...

#(((în privința „mintuirii” _ Romania 11/8; _ Deuteronom 29/4, ...potrivit *Proverbului Românesc*: -„Furîndu-și singuri căciula!”, con-ducînd în rătăcire multă omenire (vezi / coroborează): _ 1 Timotei 6/3-5; _ 2 Petru 2/1-3; _ Iuda 1/10-16; _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4)))#, …

adică, cei care-și zic „Păstori / Preoți …etc”, (mai) schimbă din cînd în cînd *chipa*, cu „coiful reprezentînd capul unui Pește”, …*fără a putea să demonstreze și să probeze, în niciun fel, „faptul că ar fi din Pești, sau că au Pești, printre ei”, … respectiv „Nu pot să Reveleze Tainele (_ Rev.10/7) implicite (_ Daniel 12/4,7,9) în Profeții” (_ Matei 22/29; 23/2-34; _ Evoluția 1/1,2-6; _ Luca 16/29-31), …„Con-Ducînd în Rătăcire” și „Grăbind Căderea În Gropi /(mortminte)”, a celor „păstoriți / păcăliți și înșelați / lesne crezători” (vezi) _ Matei 7/15-2022,(23); 15/14; _ Luca 6/39; _ 2 Petru 2/1-3; _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4; _ Romania 16/18.

= Cu stimă. -Mesia: … _ Ioan 1/1,2,5,14; 3/16-19; 5/39; 7/26,27,31,32,37-46; 19/2,5,2022,23-41; … & … Vezi fotografia de profil: _ https://www.facebook.com/gheorghe.moise.3114

#(„Contul fiindu-Mi blocat de către cei de la Facebook, în cîrdășie cu cei ce-și zic S.S., care Mi-au mai blocat anterior alt cont: _ https://www.facebook.com/gheorghe.moise.96 )#, ... (vezi / coroborează):

_ Matei 13/13-17,34,35; 19/30; 20/16; … & ... _ Ioan 16/25; _ Romania 16/25; _ Coloseni 1/26.

... & ...

_ @(*„CD”: …-A spune da sau nu Pârâului… NU’I ALT PÂRÂU …& …de pr. Lawrence Farley *)

-1) Stimate „CD / denitsoc@gmail.com”, …am constatat, „vorbind în pilde”, că repeți fapta de „înghiți nemestecat, și nici nu rumegi bîlbele implicite în misticismul / superstițiile Planetare”, aici, referindu-Mă la „copia postării, pr. Lawrence Farley”, …sau poate, vrei s-o faci pe provocatorul, ceea ce nu-ți conferă prea multă respectabiltate;

-2) Dacă acela – „pr. Lawrence Farley”, în blogul căruia, aferent postării pe care ai tradus-o, Eu nu am reușit să-i postez „replica Mea”, …(motivat de „cenzură” comunicată oficial de „google.com” et.comp. (facebook, youtube, yahoo, twitter, …etc. / adică „în cîrdășie internațională”), …

dacă te faci „purtător de cuvînt pentru acela”, …
puteai să-l întrebi (măcar din curiozitate, așa cum te întreb Eu acum): …

-La care „Biserică, și, din care „confesiune / religioasă – mistico / superstițioasă” v-ați referit (aici fiind vorba de o posibilă complicitate), …căci „pe fondul Adevărului” nu aveți permisiunea și dreptul să amestecați în ansamblu „noțiunile”/ noțiunea „iudeo-creștin”, arogat în Catolicism, …cu noțiunea „creștin” – implicită în Ortodoxie, …

diferențele, chiar de fond / esențiale, între Ortodoxie și Catolicism, …implicite în „tradiții, datini, sărbători, ritualuri”, în concordanță cu „Tainele încriptate în Scripturi” (vezi _ daniel 8/26; 12/1,4,7,9,13,10,3), …neputînd fi confuzate;

-3) „Biserica” la care v-ați referit poate are cumva și un sediu / o clădire ?!!!

-4) Unde se află „Biserica” la care v-ați referit, dacă în Scripturi este scris (așa): …

-*Asa vorbeste Domnul: „Cerul este scaunul Meu de domnie, si pamantul este asternutul picioarelor Mele! Ce Casa ati putea voi sa-Mi ziditi si ce loc Mi-ati putea voi da ca locuinta?* (_ Isaia 66:1);

-*Cerul este scaunul Meu de domnie, si pamantul este asternutul picioarelor Mele. Ce fel de Casa Imi veti zidi voi Mie, zice Domnul, sau care va fi locul Meu de odihna?* (_ Fapte 7:49);

-5) Diferențele sînt evidente și prin faptul că ați stîlcit multe dintre conținuturile versetelor așa cum de regulă, voi „străini de Romania”, stîlciți tot ce vă pică la îndemînă, din toate domeniile / absolut toate domeniile, …Religie & Scripturi, Știință și mai ales Politică, …(și, referindu-Mă doar la un singur verset pe care l-ai invocat, posibil din Catolicism, sau, …Biblia -KJV …?!!!): …

-„Oricui îi este sete, vino la ape!” _ Isaia 55:1, … (fără să precizați: *unde sînt apele* ?!, …sau „fără să tîlcuiți / fără să decriptați” ?!!),

stîlcit din: …

-*Voi toti cei insetati, veniti la ape, chiar si cel ce n-are bani! Veniti si cumparati bucate, veniti si cumparati vin si lapte fara bani si fara plata!* …

#((( dar, preoții voștri, „cersesc danii, zeciuieli, taxe și altele asemenea”, așa cum este scris în profeții (coroborează) _ Isaia 1/23; _ Matei 23/2-34; _ Daniel 5/23; _ Mica 3/11; 7/1-4; _ 2 Petru 2/1-3, …& …
_ Romania 16/18: … -*18. Caci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pantecelui lor; si, prin vorbiri dulci si amagitoare, ei insala inimile celor lesne crezatori.*)))#

„vorbind în pilde, despre Laptele și Mierea și Vinul, din Țara Sfîntă – Romania”, …

din Biblia Ortodoxă / Versiunea „Cornilescu” / „Dumitru Cornilescu”, recunoscută Internațional, …despre care poți să-i întrebi pentru convingere, pe cei ce-și zic „Adventiști de Ziua a 7-a”, niște rătăciți („care Mi se împotrivesc” _ Daniel 11/14)/ potrivnici Adevărului, avîndu-l ca „președinte”, un individ „Ted Wilson”, cu care (din pricina „cenzurii / google et comp”, nu am putut comunica de prin 2015, aproximativ de cînd au inventat în Romania, Postul „Speranța Tv” de pe lîngă „Institutul Teologic Adventist / ITA Cernica” & Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea / BAZS.

= Cu stimă. -Mesia _ Isaia 52/6 _*Iată-Mă!*; 53/1-11; 55/1,(6-11); 65/1 _*Iată-Mă!* Iată-Mă!*, … & … _ Galateni 4/4; _ Luca 18/8.

... & ...

Comentariul asteapta aprobarea. / *A fost aprobat*

_ @(*CD / denitsoc@gmail.com: … „A spune da sau nu Pârâului… & …NU’I ALT PÂRÂU
de pr. Lawrence Farley”

Printre multele lucruri pe care creștinii le spun si îi enervează pe oameni este afirmația lor că creștinismul este singura religie adevărată. Având în vedere numărul imens de alternative la creștinism de pe piața religioasă de astăzi, afirmația are un gust de aroganță intolerabilă, orbire, insensibilitate și îngâmfare. „Singura religie adevărată?” Cine se cred acești creștini?
Iar în cuvintele unui critic, „Este un lucru scandalos de acceptat”. … & …*)

-Stimabile „CD / denitsoc@gmail.com, …care, împreună cu ”pr. Lawrence Farley – posibil American, …și alți „complici *provocatori și cenzuratori* în același timp – „google et comp” alias S.S., inclusiv și implicit falșii „SeReI & SiE, care nu contenesc / continuă să Mă umilească și să Mă batjocorească, pînă în ziua de Astăzi – 12.07.2022”, …

*Ce veți face ?!!!*, … & …

„Ce veți zice Păstorilor / Preoților voștri cu care mîncați împreună din blidul plin cu minciuni” (vezi / oroborează) _ Mica 3/(1-4),5,(6-10),11,(12); _ Ieremia 5/26-31; 9/3-8; _ Mica 7/1-4), … & …

(Q-?!!!): … ce veți face cînd …

#(((„cei pe care i-i păstoriți, (*prin felurite S.S. / ONG-uri -bla, bla, bla, …și prin „onlaine / internet”*), cerșindu-le danii, zecime și alte cerșetorii, drept răsplată pentru faptul că-i con-duceți în rătăcire (_ Matei 22/29; _ Daniel 8/26; _ 2 Tesaloniceni 2/1-12; _ Daniel 12/1,4,9,13), …„grăbindu-le căderea în gropi” (citește: _ Matei 7/15-20; 15/14; _ Luca 6/39), …„amețindu-i cu basme și povești lumești și băbești, ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de Adevăr” _ 1 Timotei 4/7; 6/3-5; _ Ieremia 14/14,15; 23/16-2022; _ Romania 16/18)))#, …

## (aceia „care vor asculta de Mine și vor auzi Cuvîntul Meu ” _ Fapte 3/16-2022; _ Romania 10/4,(16),17-21,2022)##, …

vor înțelege că: … -Prorocii (vezi) _ Evoluția 1/1,(2-6), au vorbit /(vorbesc), despre „aceste vremuri de pe urmă / din contemporaneitate, care nu au mai fost niciodată, niciodată, niciodată _ Daniel 12/1,9, …despre „Sfîrșitul / Săvîrșirea / Desăvîrșirea Împlinirea Legii Facerii Omului (_ Facerea 1/25-31)/ Sfîrșitul Tainei Dumnezeirii lui D-zeu” _ Apocalipsa 10/7; _ Ioan 16/25; _ Romania 16/25; _ Coloseni 1/26, …

fapte și evenimente implicite „În Rîu – EUFRATUL” /(*Nu în Pârâu / care Pârâu – care Biserică / din care „Religie / misticism – superstiție”, …bla, bla, bla …?!!!!!!*), …

citește cu atenție (vezi _ Daniel 12/4; _ Ioan 4/25,26; 5/39; _ Apocalipsa 5/1-9), …

poate te îmbogățești (și prietenii tăi, posibil preoți / păstori, profesori și doctori în felurite teologii / religii – misticisme / superstiții, …etc. !!!!!!!!! … & …

(vezi _ Apocalipsa 3/1-3,15-2022), …vorbind despre „Îmbogățirea în Credință / Cunoștință / Știință” (coroborează _ Osea 4/6-12; _ Maleahi 2/1-9; 3/1-9; _ Matei 23/2-34), …iată /(coroborează): …

_ Facerea 2/1,(2-13),14: …

-*1. Astfel au fost Sfîrșite Cerurile și Pămîntul si toata ostirea lor.

14. Numele celui de al treilea este Hidechel: el curge la rasaritul Asiriei.
Al patrulea rau este EUFRATUL.*

_ Apocalipsa 12/1,(2-14),15: …

-*1. In cer s-a aratat un semn mare: o femeie invaluita in soare, cu luna sub picioare si cu o cununa de douasprezece stele pe cap.

15. Atunci Șarpele a aruncat din gura apa, ca un RÎU, dupa femeie, ca s-o ia RÎUL.*

_ Apocalipsa 22/1,(2-20),21,(2022): …

-*1. Si mi-a aratat un RÎU cu apa vietii, limpede ca cristalul, care iesea din Scaunul de Domnie al lui Dumnezeu si al Mielului. … (_ Fapte 7/49; _ Isaia 66/1);

21. Harul Domnului Isus Hristos sa fie cu voi cu toti! Amin.

#(((2022: ... _ Matei 13/(13-17,34,35); 22/29; _ Isaia 29/10-13,14-„Urmează!”)))#.

= Cu stimă. -Mesia _ Ioan 1/1,2,5,14; 4/25,(26); 5/39; 8/21-29; 16/25; _ Romania 10/4,(14),16-2022; 16/25; _ Coloseni 1/26.

 

 

miercuri, 6 iulie 2022

_ Fapte 3/16-2022; 13/32,33; _ Marcu 1/10,11; _ Evoluția 1/1,(2-4),5; _ Matei 19/30; 20/16: ... -„*Peștii*-Cei vii, în Apele Potopului” _ Facerea 7/17-2022; _ Matei 14/25-29; _ Revelarea 17/15; _ Marcu 8/1-7; _ Ioan 6/9,10; _ Revelarea /(Apoc.) 1/1,8; 22/13-2022.

 _ @(* https://ioncoja.ro/53404-2/#respond *): ...

...

_ 4 iulie 2022|Doctrină naţionalistă, Legionarii în eternitate

Andrei
4 aprobate

rapp_tifu@yahoo.com
46.6.169.206
Daca voi românii buni credeti ca organizatia numita actual PSD(PDSR) presedinte de (oroare) onoare ion iliescu si-a schimbat mentalitatea pe care a avut-o in ultimii 33 de ani va inselati amarnic. Absolut toate organizatiile(partidele) care recunosc si sustin ilegalitatea miscarii legionare in romania sunt complet antiromanesti si nu vor binele neamului rumân. Singura miscare (organizatie)nationalista care nu a fost condamnata la tribunalul de la nurnberg este considerata ilegala in timp ce conducatorul(presedintele) organizatiei de nazisti in romania: Grupul Etnic German din România (în germană Deutsche Volksgruppe in Rumänien) care a fost condamnata la Berlin pentru crime impotriva umanitatii, esta actualul presedinte al Romaniei…

Eu ca cetatean al Romaniei nascut nu devenit peste noapte nu accept autoritatea lor !

...

-Copie „comentarii / mesaje”: ...

...

_ „Gura păcătosului Adevăr grăiește!” -*Proverb Românesc / Latinesc – Ancestral!*,

…în concordanță și conformitate cu Profețiile, …

-„Păcătoși, fiind cei care caută /(care doresc), să ajungă la Adevăr! / („neapărat, implicită Nașterea din Nou!” _ Ioan 3/3-7) / „Adevărul fiind Rodul Pomului din Mijlocul Grădinii” (vezi): …

_ Facerea 2/(3-7),8,9,14-17,25: …

-*8. Apoi Domnul Dumnezeu A Sădit O Grădină În Eden, spre Răsărit, si a pus acolo pe omul pe care-l intocmise.

9. Domnul Dumnezeu a facut sa Răsară din pamant tot felul de pomi, placuti la vedere si buni la mancare, si pomul vietii În Mijlocul Grădinii, si Pomul Cunostintei Binelui si Raiului.

14. Numele celui de al treilea este Hidechel: el curge la /(RĂSĂRIT), rasaritul Asiriei. Al patrulea rau este EUFRATUL.

15. Domnul Dumnezeu a luat pe om si l-a asezat in gradina Edenului, ca s-o lucreze si s-o pazeasca.

16. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: "Poti sa mananci dupa placere din orice Pom din Gradina;

17. dar din Pomul Cunostintei Binelui Și Raiului sa nu mananci, caci in ziua in care vei manca din el vei muri negresit."

25. Omul si nevasta lui erau amandoi goi si nu le era rusine.*,

… & ...

„Păcătoșii” căutînd „Adevărul”, ...prin *Evoluție / EVA* – „Mama tuturor celor vii!” _ Facerea Omului 3/20, …

„vii” care, prin *Eva* vor ajunge să audă Glasul Dumnezeirii: …

_ Facerea 3/(1-6),7,8: …

-*1. Sarpele era mai siret decat toate fiarele campului pe care le facuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: "Oare a zis Dumnezeu cu adevarat: "Sa nu mancati din toti pomii din gradina"?"

2. Femeia a raspuns sarpelui: "Putem sa mancam din rodul tuturor pomilor din gradina.

3. Dar despre rodul pomului din mijlocul gradinii, Dumnezeu a zis: "Sa nu mancati din el si nici sa nu va atingeti de el, ca sa nu muriti."

4. Atunci sarpele a zis femeii: "Hotarat, ca nu veti muri,

5. dar Dumnezeu stie ca, in ziua cand veti manca din el, Vi Se Vor Deschide Ochii si veti fi ca Dumnezeu, Cunoscand Binele și Raiul."

6. Femeia a vazut ca pomul era bun de mancat si placut de privit si ca pomul era de dorit ca sa deschida cuiva mintea. A luat deci din rodul lui si a mancat; a dat si barbatului ei, care era langa ea, si barbatul a mancat si el.

7. Atunci („doar atunci”) li s-au deschis ochii la amandoi, au cunoscut ca erau GOI, au cusut laolalta frunze de smochin si si-au facut sorturi din ele.

8. Atunci („doar atunci”) au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin gradina in racoarea zilei: si omul si nevasta lui s-au ascuns de fata Domnului Dumnezeu printre pomii din gradina.*, …

… & …

„păcătoșii fiind agreați, căutați și iubiți de Dumnezeu în războiul Dumnezeirii Lui ” (_ Evoluția 1/1,2-6; 10/5-9); … & …

_ Ioan 10/34,35: …

-*34. Isus le-a raspuns: -„Nu este scris in Legea voastra: „Eu am zis: sunteti Dumnezei”?

35. Daca Legea a numit „Dumnezei” pe aceia carora le-a vorbit Cuvantul lui Dumnezeu – si Scriptura Nu Poate Fi Desfiintata*, … & … (_ Ioan 1/1,2,5,14; _ Isaia 6/8-13 _ Roman);  ...

 #(„Scriptura Nu Poate Fi Desființată, Nici Interpretată, Nici Răstălmăcită, ...ci, trebuie Cercetată și Tîlcuită / Decriptată!” _ 1 Tesaloniceni 5/1-3,19-2022; _ Revelarea 1/1,8; 5/1-9; 17/14; 22/13-2022)#;

##(* Astfel, dar, fiindca suntem (Romani) de neam din Dumnezeu, nu trebuie sa credem ca Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu mestesugirea si iscusinta omului. _ Fapte17/29; ... & ... (_ Ieșirea 20/4,5; _ Deuteronom 4/16; 5/8);

„In Adevăr”, insusirile nevazute ale Lui, puterea Lui vesnica si dumnezeirea Lui se vad lamurit, de la facerea lumii, cand te uiti cu bagare de seama la ele in lucrurile facute de El. Asa ca nu se pot dezvinovati, …
fiindca, macar ca au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslavit ca Dumnezeu, nici nu I-au multumit; ci s-au dedat la gandiri desarte, si inima lor fara pricepere s-a intunecat.* _ Romania 1/20-2022)##, …
… & …

„Printre păcătoși aflîndu-se și *Cercetătorii* (_ 1 Tesaloniceni 5/19-2022), …cei care precum *Peștii* înoată împotriva curenților (misticismului / superstițiilor), …ieșind și întorcîndu-se din Mare /(„Maria” în Latinește), …căutînd Adevărul, respectiv să ajungă la Izvoare / (Izvoarele Apelor Curgătoare / Curate / Izvoarele Lingvistice & Istorice _ Apocalipsa 17/15), pentru „depunerea Icrelor și Lapților”, …pentru a „hrăni omenirea cu Adevăr” (_ Matei 4/4), …în care context implicit pot fi categorisite și „Lucrările / Proiectele”: …

-a) https://ioncoja.ro/proiectul-trakia-nova-2/ ;

-b) https://ioncoja.ro/proiectul-via-carpathia-proiect-de-mare-importanta/ , …

„păcătoșii fiind agreați, căutați și de Mine!”: …

_ Matei 11/19: …

-*19. A venit Fiul omului mancand si band, si ei zic: -„Iata un om mancacios si bautor de vin, un prieten al Vameșilor și al Păcătoșilor! …(…).”*

= Cu stimă. -Mesia, ...din „Pești”, ...Cei vii, care Nu au murit în apele Potopului _ Facerea 7/17-2022, …
-*Un om mancacios si bautor de vin, un prieten al Vameșilor și al Păcătoșilor!, … & … _ Galateni 4/4; _ Ieșirea 4/(1,10),11-16.

... & ...

_ În „comentariul / mesaj” anterior, care începea cu „Proverbul Românesc – Ancestral”: …*Gura păcătosului Adevăr grăiește!*, …

#(am omis să fac cîteva precizari suplimentare)#

în cuprinsul căruia am precizat că „Eu / Mesia, sînt din Pești / Peștii, care nu au murit în Apele Potopului” _ Facerea 7/17-2022, …

adică, dintre „Peștii care vor salva omenirea” (_ Matei 18/11), … *de la moarte, din lipsă de hrană*/ (coroborează) _ Matei 4/4; _ Levitic 11/9-12; _ Deuteronom 14/9,10; _ Marcu 8/1-7;

_ Ioan 6/8-10: …

-*8. Unul din ucenicii Sai, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:

9. „Este aici un baietel care are cinci paini de orz si doi Pești, dar ce sunt acestea la atatia?”

10. Isus a zis: -„Spuneti oamenilor sa sada jos.” In locul acela era multa iarba /(„Iarba verde de pe cîmp” _ Facerea 1/29-31); Oamenii au sezut jos, in numar de aproape cinci mii.*;

_ Ioan 21/3-6: …

-*3. Simon Petru le-a zis: -„Ma duc sa prind pești.” „Mergem si noi cu tine”, i-au zis ei. Au iesit si au intrat intr-o corabie, si n-au prins nimic in noaptea aceea. …(„Noaptea zilei a 7-a, după Ziua a 6-a” _ Facerea 1/25-31);

4. Dimineata („Zorii Zilei a 7-a / în derulare”), Isus statea pe tarm, dar ucenicii nu stiau ca este Isus.

5. „Copii” (_ Ioan 1/12), le-a zis Isus, „aveti ceva de mancare?” Ei I-au raspuns: -„Nu”.

6. El le-a zis: -„Aruncati mreaja in partea dreapta a corabiei si veti gasi.” Au aruncat-o deci si n-o mai puteau trage de multimea peștilor.*

…(reluare după paranteza #-#), …

am omis să precizez și faptul că „Autenticitatea Românească / Latinească a Scripturilor Originale – Primordiale”, este dovedită / demonstrată și prin aceea că, „Latinitatea a dat Omenirii Taina Dumnezeirii / Evoluției Vieții / Evoluția Ființei Umane (în principiu), prin Scripturile Pecetluite (_ Daniel 8/26; 12/1,4,7-Roman,9,13), …

concomitent cu „Știința” (_ Osea 4/6-12; _ Maleahi 2/1-9; 3/1-9), …despre *I-sus H-ristos*, din „Pești” – *IHtiologia / IH-tiologica*, …

al cărui simbol *Alfa & Omega* este implicit / explicit -parabolic, … în _ Apocalipsa 1/1,8; 22/13-2022: …

-*1. Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca sa arate robilor Sai lucrurile care au sa se intample in curand. Si le-a facut-o cunoscut, trimitand, prin ingerul Sau, la robul Sau Ioan, …

8. „Eu sunt Alfa si Omega, Inceputul si Sfarsitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era si Cel ce vine, Cel Atotputernic.”

13. Eu sunt Alfa si Omega, Cel Dintai si Cel de pe Urma, Inceputul si Sfarsitul.”*, … & …

„Știință pe care nu o poate invoca nici susține *nici o religie / nici o biserică*, diferită de Ortodoxie / Ortodoxia prin Scripturi și „în mod special” prin „tradiții / datini / sărbători, …și unele ritualuri”, dar care trebuiesc tîlcuite / decriptate, …

(nici o religie / nici o biserică), …chiar dacă „Vaticanul” care, ca „falsă religie, auto-boteztă *iudeo-creștină*”, și-a fabricat „echipamente / harnașamente”, pentru a impresiona (vezi _ Matei 23/2-34) …*jonglînd la două capete*, …adică, cei care-și zic „Păstori / Preoți …etc”, mai schimbă din cînd în cînd *chipa*, cu „coiful reprezentînd capul unui Pește”, …*fără a putea să demonstreze și să probeze, „faptul că sînt din Pești, sau că au Pești, printre ei”, … respectiv „Nu pot să Reveleze Tainele (_ Rev.10/7) implicite (_ Daniel 12/4,7,9) în Profeții” (_ Matei 22/29; 23/2-34; _ Evoluția 1/1,2-6; _ Luca 16/29-31), …„Con-ducînd în Rătăcire” și „Grăbind căderea în gropi” a celor „păstoriți / păcăliți / lesne crezători” (vezi) _ Matei 7/15-2022,(23); 15/14; _ Luca 6/39; _ 2 Petru 2/1-3; _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4; _ Romania 16/18.

= Cu stimă. -Mesia: ... _ Ioan 1/1,2,5,14; 3/16-19; 5/39; 7/26,27,31,32,37-46; 19/2,5,2022,23-41; ... & ... Vezi fotografia de profil: _ https://www.facebook.com/gheorghe.moise.3114 ... _ Matei 13/13-17,34,35; 19/30; 20/16. ... _ Ioan 16/25; _ Romania 16/25; _ Coloseni 1/26.