Follow by Email

duminică, 1 noiembrie 2015

_ Isaia 9/[15],16; 29/10-15,[16]; 55/[1],6-9,[11]; _ Matei 23/[1,2],3-10,[13-15],24-28.                                                                            
                                                                      Către:
                                                                   …………..

_”Pastorii, Profesorii, Învăţătorii, Dascălii şi celelalte categorii de specialişti cu funcţii de conducere, coordonare şi îndrumare / educaţie, colaborare şi comunicare, prin diversele instituţii acreditate, la nivel naţional şi internaţional”, care activează prin “Biserica Adventistă de Ziua a 7-a”, respectiv:

- I.T.A. Cernica”;         - Necula Marius;      - Burcea Nelu;           - Bota Daniel;
- Speranţa Tv. Ro.”;   - Petrescu Valeriu;   - Munteanu Marius;   - Lăiu Florin;
- Sola Scriptura;        - Moldovan Aron;      - Paicu Ioan;              - Parlitu George;
- Semnele Timpului”; - Dumitraşcu Liviu;   - Huţanu Theodor;     - Moţ Laurentiu;
                                     - Dărvăşan Cornel;   - Nica Tiberiu;            - Creţa Marius;
                                     - Banga Ianoşi;          - Bocăneanu Adrian; - Peicu Virgil;
                                     - Mitrache Marius;     -Lucian Cristescu;     -Magură Cristian,
                                     - Valentin Dănăiată;  -Traian Aldea;            - Nicu Butoi,

inclusiv catre toţi ceilalti implicaţi in activităţi / lucrări, potrivit contextului din acest mesaj;
_ Dacă respectaţi Poruncile din Lege [?!] (vezi) _ Matei 22/37-40, binevoiţi să transmiteţi mesajele Mele /[avand sopul „trezirii / resuscitarii”] (vezi) _ 1 Cor.14/21; _ Luca 8/5-8,[15]; _ Is.21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; _ Ioan 5/24,25,[39]; 7/49; _ Mat.4/4; _ Osea 4/6; _ Romani[a] 10/16-20, către „Toate Religiile şi Bisericile din lume” (vezi) _ Ioan 7/37; _ Is.53/1,[2-5],6; 55/[1],6-9,[10],11;
-A) _ După ce [în conformitate cu _ 2 Pet.1/19,20], veţi corobora: _ Is.6/8-13; _ Ev.1/2; _ Luca 16/29,31; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23,
vă rog să [vă] răspundeţi [şi Mie] la întrebarea din _ Romani[a] 10/14 –[_Cum ?! / Care Nume ?!], privitor la Numele Meu Cel Nou, [necesar de coroborat cu detaliile privitoare la „Schimbarea la Faţă – Numele”] (vezi) _ Mat.17/1,[2-4],5; _ Apoc.2/17; 3/12; _ Is.52/6 –„_ Iată-Mă!”; _ Faptele Ap.4/12; _ Is.65/1; _ Romani[a] 10/17,[18]-20; 16/25, [după care],
„cei cărora le este dat”, [adică, „dăruit genetic, din facere în pantecele mamei lor” (vezi) _ Mat.19/11; _ Luca 12/48, vă rog să fiţi foarte atenţi, să nu ignoraţi prorociile (vezi) _ 2 Pet.1/[19],20; _ Dan.12/4,[9]; _ Is.8/20; 29/10-13,[14], şi, luaţi aminte, respectiv, „să nu înghiţiţi nemestecat / să rumegaţi” [dacă aveţi
dantura potrivită] (vezi) _ Mat.7/[6],15; _ Ioan 4/25; _ Romani[a] 5/14;
 _ Faptele Ap.26/23; _ Romani[a] 3/19; _ Ioan 16/8-11,[12]; _ Mat.24/35; _ Mar.13/31; _ Luca 21/33; _ Ioan 10/[1-5],8-16; _ Luca 18/8; 24/25-27,45;
-B) _„Vă rătăciţi (.)” (vezi) _ Matei 22/29; _ Marcu 12/24, [şi], sînteţi călăuze oarbe, care Mă cinstiţi [doar] cu gura şi cu buzele (vezi) _ Mat.15/[8],14; _ Mar.7/6,7; _ Luca 6/39, iar frica pe care o aveţi de Mine nu este decat o învăţătură de datină omenească (vezi) _ Marcu 7/[6,7]-9,13; _ Coloseni 2/8; _ Isaia 29/[10]-13,[14], …pentru că,
„uitaţi, sau [poate] nu ştiţi că în Zi sint [doar] 12 ceasuri, şi [că], Ziua se lasă repede /[repede, repede], spre seară / noapte / întuneric” (vezi) _ Iacov 4/14; _ Ps.90/10; _ Galateni 4/4; _ Ioan 1/1,5,[11]-14; 9/4,[5]; 11/9; 12/35,36; _ Is.55/6-9,[10],11, [şi], multora,
„le trece Ziua batjocorind ce nu cunosc [Cartea fiind pecetluita]” (vezi) _ Iuda 1/10; _ Dan.12/4,[9]; _ 2 Tim.3/[1-6],7,[8,9]; 4/3,4; _ 1 Tim.4/7; _ Mat.7/13,14, astfel ca, „doar vă merge numele că trăiţi” (vezi) _ Apoc.3/1; _ Eclez.9/5; _ Ioan 5/24,25,
de aceea repet /”poate [Mă] auziţi” / „poate inţelegeţi” (vezi) _ 1 Cor.14/21; _ Ioan 7/37; _ Romani[a] 10/17; _ Mat.22/29; _ Mar.12/24; _ Luca 18/8; 24/25-27,45;
-C) _„Vă rătăciţi, şi vă petreceţi Ziua, în zadarnice ciocniri de vorbe,(.)”(vezi) _ 1 Tim.6/3-5; _ Mat.12/33,35, de aceea vă mustrez (vezi) _ Apoc.3/[17,18],19; _ Romani[a] 3/[10-18],19; _ Ioan 16/8-11,[12]; _ Is.29/10-13,[14], şi vă invit „la masă / Hrană curată / Dialog / Lumina” (vezi) _ Mat.4/4; _ Ioan 7/49; 9/4,5; _ Osea 4/6; _ 1 Cor.14/21; _ Ier.33/3;
-D) _ Presupunînd că [nu] veţi îndrăzni să [Mă] contraziceţi prorocii[le] (vezi) Luca 18/8; 16/29,31; _ Romani[a] 3/19; _ Ioan 16/8-[12], 2013 - 2015,
„veniţi totuşi să ne judecăm” (vezi) _ Is.1/10-18,[20]; _ Mat.5/17; _ Ioan 9/39,[40,41];
-E) _„Îndrăzniţi” (vezi) _ Ioan 16/33; _ Apoc.3/12; _ Is.52/6 –„Gheorghe Moise _ Iată-Mă!”; _ Faptele Ap.4/12; _ Mat.13/13-15,[16-17],34,35; _ Ier.33/3; _ Iov 13/22, …[şi], daca puteţi inţelege si recunoaşte, prorocii[le] (vezi) _ Is.6/[8],9,10; _ Ioan 2/25,
va rog, sa-[Mi] raspundeţi [„in principiu”/ „in puţine cuvinte”] la intrebarile:
-1) _ Contraziceţi prorociile ?
-2) _ Credeţi că există contradicţii între versete ?
-3) _ Ce implică „adventismul vostru” / „aşteptările voastre”: …-„Venirea”, [sau], „Revenirea”, [sau], „Ridicarea şi Trimiterea” ? [*Celui Făgăduit* (vezi) _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22 ]; _ Ev.1/2; _ 1 Tim.2/5,[6]; _ Is.53/1,[2-5],6; 9/1,2,[6]; _ Filipeni 2/8; _ Ioan 1/1,14; 3/16; 9/39; 10/8,11-2015, [2016]; _ Gal.4/4; _ Ieşirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;
-4) _ A cui „Venire”, [sau], „Revenire”, [sau], „Ridicare şi Trimitere”, aşteptaţi [?]:
a lui „Isus”, [sau] a lui „Mesia”, sau [cumva] „pe altul” ? /[„pe care, dintre următorii ?]:
„Antihristul”, „Fiara”, „Satana”, „Fiul Pierzării”, „Potrivnicul”, „Urîciunea Pustiirii”, „Omul Faradelege", „Fiul Omului", „Moise" ? (coroboreaza) _ Luca 7/20; _ Ieşirea / Trimiterea 3/14; 4/1-16; _ Ev.1/2; _ Ioan 1/1,5,[11]-14; 3/16; 4/25,[26]; 5/43; 10/8-16 ...[?]
...
-5) _ În conformitate cu „aşteptarile voastre”, privitor la „Venirea”, [sau], „Revenirea”, [sau], „Ridicarea şi Trimiterea Celui Făgăduit” (vezi) _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Ioan 3/16, [vă întreb]:
-*Cum î-L veţi recunoaşte ?*, sau, la „Venire”, [sau], „Revenire”, [sau], ”Ridicare şi Trimitere”, …-*Cum veţi înţelege că este Acela pe care î-L aşteptaţi, şi [că] nu este un înşelător ?[!]* (vezi) _ Mat.24/4,11;
...
-6) _ [Q-?]: …- Aşteptaţi „Venirea” unuia dintre următorii [?]:
„Antihristul”, „Fiara”,  „Satana”, „Urîciunea Pustiirii”, „Omul Fărădelege”, „Potrivnicul”, „Fiului Pierzării” [?];
-Care [dintre aceştia], ziceţi voi că va veni mai întai ?!!!” (coroboreaza) _ 1 Ioan 2/18; 4/3; _ Ioan 17/12; _ 2 Ioan 1/7; _ 2 Tes.2/3,4; _ Dan.8/13; _ Mat.24/15; _ Tit 2/8; _ 1 Pet.5/8;
-F) _ Vă rog să transmiteţi mesajele Mele, şi către cei care-şi zic:
-„Catolici”, „Baptişti”, „Budişti”, „Musulmani”, „Matorii lui Iehova”, „Penticostali”, „Adventişti de Ziua a 7-a”, „Ortodocşi”, [etc.], „pînă la marginile
lumii”/*Toate popoarele chemate* (coroboreaza) _ Mat.24/14,[15]; _ Apoc.10/7; _ Romani[a] 10/[17],18-20; _ Is.55/[1],6-9,[10],11; _ 1 Pet.2/1,2.
-*”La Lege si la marturie!" -Caci daca nu vor vorbi asa, nu vor mai rasari zorile pentru „poporul acesta / intrega omenire”* (coroboreaza) _ Isaia 8/20; _ 2 Petru 1/19; /”La Lege si la marturie!", fara [misticism] povesti si basme lumesti si babesti despre Scripturi /[despre Taina Mea _ Romani[a] 16/25; 5/14; _ Apocalipsa 10/7]” (coroboreaza) _ 2 Timotei 3/1-6,[7],8,9; 4/3,4; _ 1 Timotei 6/4,5; 4/7; _ 1 Timotei 2/[5],6.

= Cu stima. – Mesia (coroborează) _ Ioan 4/25,[26]; _ Romani[a] 8/29; _ Ev.1/2; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Isaia 65/1; 52/6 –„Gheorghe _ Purtatorul de Biruinta asupra Balaurului - Misticismul”/ „Moise_ Iată-Mă!” (vezi) _ Apocalipsa 2/17; 3/12; _ Faptele Ap.4/12; _ Filipeni 2/8,[9]; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23; _ Roma[nia] 1/1-14,[15]; 10/14 -?!,[15],16; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015,16; _ Luca 24/25,[26],27,45.
...
_ Dac
ă auzi, răspundeţi-Mi „Astăzi" (vezi) _ Luca 8/5-8,[15]; _ Ev. 3/7,13,[15], căci mîine s-ar putea să fie tîrziu (vezi) _ Ioan 12/35,36; 11/9; 9/4,[5]; 8/21,23-29; _ Iacov 4/14; _ Geneza 6/3; _ Psalmul 90/10; _ Isaia 55/[1],6-9,[10],11, (vezi detalii in pagina):

*posibil si probabil cenzurat de către cei care iubesc întunericul* (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Matei 6/10, [„precum în Cer şi pe Pămînt”, sau „Ca-n Cer’ul Lumii”], în Cer fiind [încă] întuneric / noapte / „lumina pe care ziceţi că o aveţi /[o vedeţi] este iluzorie” [şi, presupun că „Astronomia poate să vă confirme, dacă veţi asculta de cei ce citesc în stele şi de ghicitori” ] (vezi / coroborează) _ Geneza 1/14-18; _ Ioan 1/1-14,[15-18]; 9/4,[5],39-41; 13/30; _ Isaia 21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16; 9/1,2,[6],

„cenzuratori, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” (coroborează) _ Romani[a] 16/18; _ Filipeni 3/19, [şi, care-şi zic S.S –“Servicii Secrete / Cia & Mossad şi alţii (Dst & Avo & Mi5-6), alias Sri”] (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Mica 3/5; _ Iuda 1/10-16; _ Romani[a] 1/28-32;11/3-5,[7],8; _ Daniel 11/14,

batjocoritorii dregătoriilor Poporului Meu, *mînă-n mînă şi cu cei care-şi zic:

preoţi, pastori, dascăli, fericiţi, preafericiţi, învăţători şi profesori teologi* [aşa cum este scris] (coroborează) _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/31; _ Mica 3/11; 7/3; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28, in complicitate cu cei ce-şi zic:

politicieni / parlamentari, guvernanţi, judecători, procurori /„guvernanţi şi magistraţi”, care „jură strîmb /[toţi], [pe ce nu cunosc / Cartea fiind pecetluită” (coroborează) _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 29/10-16 ]/„ţinînd mîna pe Biblie” /[–auzi cum î-şi zic ?!: -„guvernanţi şi magistraţi (!!!)”/„guvernarea si păstoritul lor fiind strîmbe la fel ca judecăţile şi jurămintele lor”],

care au făcut şi continuă să facă Poporul Roman şi Romania de rîsul şi batjocura lumii (vezi prorociile / coroborează) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 6/[8]-12,[13]; 9/[15],16; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4; _ Matei 7/15-20; _ Ioan 10/20; 7/26.