Follow by Email

joi, 9 aprilie 2015

_*Resurrection / Ressuscitou / Return * (corroborated) _ John 1/1.5. [11]. 2012 -2016; 4/25; 20/9; _ Romania 5/14; _ Atos 26/23; _ John 10/8,[11-2012], 2015, 2016; _ Luke 18/8; 24/25-27.45; _ Isaiah 55/1.[6-9].11,


... @ ["_ 1 Corinthians 14/21 ,,,&,,, _ Luke 8/[5]-8.15]":
,,,
- *Last Trumpet* (see _ 2 Peter 1/20 / read and corroborated) _ Revelation 10/7; _ Matthew 22/29; _ Luke 8/5-8; _ John 7/37.[38.39];
...
-a) _"Word of God [Not is story about Scripture]. is living and active,"(see) _ Hebrew 4/12.13; _ Matthew 6/10. meaning "living Scriptures" (corroborated) _ John 7/49; _ Matthew 4/4; _Osea 4/6. and humanity wanders in the wilderness (see) _ Matthew 22/29. because you did not understand ?. -"The book is sealed" (corroborated) _ Daniel 12/4.9. "to this day" (see) _ Romania 11/8; _ Hebrew 3/7.13.15. meaning "to rise and My coming. according to the promise" (corroborated) _ Deuteronomy 18/15.18; _ Acts 3/22; _ Hebrew 1/2; _ Galatians 4/4; _ John 4/25: - *I who speak to you am he* (corroborated) _ John 4/26; 3/16; 1/1.5.[11]. 2012 -2016. [and], in accordance with the prophecies (see) _ Matthew 13/34.35.[16.17].13-15. "talk with foreign lips" (corroborated) _ 1 Corinthians 14/21; _ John 1/1.14; _ Philippians 2/8; _ Matthew 13/57; _ Mark 6/4; _ John 4/44; 16/25; _ Luke 24/25 -27.45, -Understand ?! (see) _ Daniel 12/[4.9].3.10;
...
-b) _"I cry" (see / corroborated) _ John 7/37.[38.39]; _ Luke 8/8. because "I am" - *Last Trumpet* (see) _ Revelation 10/7; _ Colossians 1/26; _ Romania 16/25. [and] I went to seed. Holy" (corroborated) _ Isaiah 6/8.[9-11].12.13; _ Luke 8/5-8.[15].16 - Now in the spring of 2016];
...
_ Topic default (corroborated): _ John 1/1.5.[11]. 2012 -2016; 10/[1-5]. 8.11. 2012 -2016; _ Exit / [Exodus] / “Sending” 4/1.[10].11. 2012 -2016. and. according to _ John 4/25 "will say": ...
...
-1) _"Believe" and "Churches"/[all]. Whatever. were invented by people (corroborated) _ Matthew 15/.[8].14; _ Luke 6/39; _ John 3/19; 10/8; _ Romania 3/[10-18].19. [because of ignorance of the Scriptures _ Matthew 22/29]. "to this day" _ Romania 11/8. *being invented religions and churches that results after search and research in attempts to read parables* (corroborated) _ Matthew 13/13-15; _ John 16/25. [_ Hebrew 1/1]; _ 2 Peter 1/[19].20. but. although they did not understand "book because it is sealed" (see) _ Daniel 12/4.[9]. as "to justify activity. including control and domination over fellow". {[and win without work _ Romania 3/13-18; 16/18; _ 2 Peter 2/1-3]}. "ignorance embalmed with worldly fables and stories and empirically" (see) _ 1 Timothy 4/7; 6/4.5. [only with stories and stories of Scripture]. and thus were born religions ". leading people astray _ Isaiah 6/[8].9.10 -13; _ 2 Timothy 3/1-6.[7].8.9. wandering people because of ignorance (corroborated) _ Matthew 7/13-14; _ Hosea 4/6. by those who. {[without awaiting fulfillment promise (see) _ Deuteronomy 18/15.18.[19]. “gave their teachers after their own lusts“ (see) _ 2 Timothy 4/3.4. ["teachers who are undeserved in My chair"] (corroborated) _ Matthew 23/1.2.[3-10].13-15. 24-28; _ Luke 16/29.31; _ Romania 5/14;
...
-2) _ "The fund sealed in parables Scriptures contain Creation Science / Science God. still sealed" (see) _ Daniel 12/4. [9.13]. "in parables" _ Matthew 13/13-15; _ Mark 4/33. [34]. (corroborated) _ Hebrew 1/[1].2; _ Galatians 4/4; _ Romania 5/14; 10 / 14- [?!]; _ Luke 18/8. so it is written (see) _ Matthew 22/29. "to this day" _ Romania 11/8. resurrection from the dead. until (corroborated) _ Romania 5/14; _ "Exit"/*Sending*/“Exodus” 3/14; 4/1.[10].11. 2012 -2016. he [will] say everything _ John 4/25; 16/25; _ Luke 24/25-27.[45]. according to the Revelation of the Mystery _ Revelation of John 10/7; 1/1. "[mystery]. which was kept secret since the world began" _ Romania 16/25; _ Colossians 1/26;
...
-3) _ "My Word" (see) _ John 1/1.5.[14]. the "holy seed" (corroborated) _ Isaiah 6/8-13; _ Luke 8/5-7.[8]. ... {[for those who have the genetic capability (see / corroborated) _ Matthew 19/11; _ Luke 12/48]}. "My Word / holy seed. sprouts and grows in patience. if it comes in good soil"(see) _ Luke 8/15;
...
-4) _ Here are a few details about my messages that [possible and perhaps] still do not understand. …
...
_ Since the end of 2012 [see - "End of the Mayan Calendar"]. and continued after 2013, began "A New Era Astral / Light was / was true". [after The 6th Day. started Day 7th (corroborated) _ Genesis 1/31; 2/1.2; _ Matthew 17/1.[2-4].5. "period in human history. to which was and still is "dark / night in Truth" (corroborated) _ John 13/30; 14/[1].6; _ Isaiah 9/1.2.6; 21/11. 2012 -2016; _ Hebrew 1/2. [the word "prophecy" referring to "the future of humanity" / as foresight about "how" and "what will be in the future" / "Not Passed"].
…I mean. {*Truth was in night / darkness was not known, nor glorified* (see) _ John 13/[30].31.32} ...I mean. "to lift My. the fullness of time (corroborated) _ Deuteronomy 18/15.18; _ Acts 3/22; _ Galatians 4/4; _ Luke 16/29.31; _ Matthew 24/38.39; _ Iohn 7/37.[38.39]; _ Isaiah 9/[1.2].6. which means that.
...
... Only now is the "beginning of the end Mystery of God" _ Revelation 10/7; 1/1; _ John 1/1.14; _ Romania 5/14; 16/25; _ Philippians 2/8. signifying "beginning of the end of the law" (corroborated) _ Romania 10/4; 5/14; _ Acts 26/23, "beginning of the end" (see) _ Matthew 24/14, symbolizing *Beginning fulfillment / beginning of committing Human Creation Act* (corroborated) _ Romania 10/4; _ Genesis 1/26-31; 2/1.2.
-5) _*Prove all things; Hold fast that which is good* (see) _ 1 Thessalonians 5/[19].20-22,
...
= Regards. -*Gheorghe Moise / Moses George / Messiah* (corroborated) *Transfiguration / Name) _ Matthew 17/1.[2-4].5; _ Romania 10/14 -What Name?! (See) _ Revelation 2/17; 3/12; _ Acts 4/12; _ Romania 10/[16].17.[18]-20; _ Matthew 5/17; _ John 1/1.5.11.[14]; 3/16; 5/39; 9/[39].40.41; {John 10/20.[21]}; _ Philippians 2/8; _“All Religions”/*All peoples called (table / food _ Matthew 4/4; _ Hosea 4/6). _ Isaiah 55/1.[6-9].11. ...- *And it will be light!* (See) _ Isaiah 9/1.2.[6]; _ Isaiah 53/1.[2-5].6; _ 1 Peter 2/1.2; _ John 8/21.23.24.28.29.[43-47]; _ Luke 24/[25-27].45 ... –Understand ?! (see) _ Daniel 12/[1].3.10;

-6) _ http://mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.com .
…possible and probably censored by those who love darkness [“Secret Service”/”Cia & Mossad, alias Sri”] (corroborated) _ John 3/[16].19; _ Romania 1/28-32; 11/3.[5].8; _ Judah 1/10-16; _ Luke 18/8; 24/25,[26],27,45; _ John 7/26.

[[[[[[[[
...

_ "My greeting in Romanian" _ 1 Corinthians 14/21:

= Cu stima. – Mesia (coroborează) _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Ioan 4/25,[26]; _ Romani[a] 8/29; _ Ev.1/2; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Romani[a] 10/14 – Care Nume ?! (vezi) _ Isaia 65/1; 52/6 –„Gheorghe Moise / George Moses - Biruitorul Balaurului - Misticismul”/ „Moise_ Iată-Mă!” (vezi) _ Apocalipsa 2/17; 3/12; _ Faptele Ap.4/12; _ Filipeni 2/8,[9]; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23; _ Roma[nia] 1/1-14,[15]; 10/[2015],16-20; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015,16; _ Luca 24/25,[26],27,45.
...
_ Dac
ă auzi, răspundeţi „Astăzi" (vezi) _ Luca 8/5-8,[15]; _ Ev. 3/7,13,[15], căci mîine s-ar putea să fie tîrziu (vezi) _ Ioan 12/35,36; 11/9; 9/4,[5]; 8/21,23-29; _ Iacov 4/14; _ Geneza 6/3; _ Psalmul 90/10; _ Isaia 55/[1],6-9,[10],11, (vezi detalii in pagina):

*posibil si probabil cenzurat de către cei care iubesc întunericul* (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Matei 6/10, [„precum în Cer şi pe Pămînt”, sau „Ca-n Cer’ul Lumii”], în Cer fiind [încă] întuneric / noapte / „lumina pe care ziceţi că o aveţi /[o vedeţi] este iluzorie” [şi, presupun că „Astronomia poate să vă confirme, dacă veţi asculta de cei ce citesc în stele şi de ghicitori” ] (vezi / coroborează) _ Geneza 1/14-18; _ Ioan 1/1-14,[15-18]; 9/4,[5],39-41; 13/30; _ Isaia 21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16; 9/1,2,[6],

„cenzuratori, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” (coroborează) _ Romani[a] 16/18; _ Filipeni 3/19, [şi, care-şi zic S.S –“Servicii Secrete / Cia & Mossad şi alţii (Dst & Avo & Mi5-6), alias Sri”] (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Mica 3/5; _ Iuda 1/10-16; _ Romani[a] 1/28-32;11/3-5,[7],8; _ Daniel 11/14,

batjocoritorii dregătoriilor Poporului Meu, *mînă-n mînă şi cu cei care-şi zic:

preoţi, pastori, dascăli, fericiţi, preafericiţi, invăţători şi profesori teologi* [aşa cum este scris] (coroborează) _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/31; _ Mica 3/11; 7/3; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28, in complicitate cu cei ce-şi zic:

politicieni / parlamentari, guvernanţi, judecători, procurori /„guvernanţi şi magistraţi”, care „jură strîmb /[toţi], [pe ce nu cunosc / Cartea fiind pecetluită” (coroborează) _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 29/10-16 ]/„ţinînd mîna pe Biblie” /[–auzi cum î-şi zic ?!: -„guvernanţi şi magistraţi (!!!)”/„guvernarea si păstoritul lor fiind strîmbe la fel ca judecăţile şi jurămintele lor”],

care au făcut şi continuă să facă Poporul Roman şi Romania de rîsul şi batjocura lumii (vezi prorociile / coroborează) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 6/[8]-12,[13]; 9/[15],16; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4; _ Matei 7/15-20; _ Ioan 10/20; 7/26.
[[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]
 

3 comentarii:

 1. _”Mystery Virgo”(see)_Is,7/14;_Matt,1/23,
  ...
  _"Mankind gets lost in the wilderness"(see)_Ezek,29/12.13; 30/23.26;_Numbers 14/33-35;_Matt,7/13.14. not find the Way. the Truth and the Life_John 14/6;_1Pet,2/1.2. because. not understand My secret_Rev,10/7;_John 1/1.14;_Ro,5/14;_Acts 26/23. being sealed book_Dan,12/4.9. to this day_ Ro,11/8;_Hebr,3/7.13.15;_John 12/35.36. so that. I was not looking_Is,55/6-9;_Ro,1/28-32;_Judah 1/10-16;
  _2Tim,3/[1-6].7.[8.9]; 4/3.4. among them being "multi sitting in My chair undeserved"_Matt,23/1.2.[3-10].13-15. "without knowing the Scriptures"_Matt,22/29. My coming to/My lifting_John 4/25;_Gal,4/4; _Deut,18/15.18;_Acts 3/22. and so is mankind astray. have made and still make confusion. stirring prophecy. about:
  -The coming of the Son of Man/"born of a woman"/Maria-My Mother_Matt,1/18.21;_ Ro,8/29;_Is,6/[8]-13. and
  making confusion Jesus & Emanuel. “mixing/substituting. prophecies about Birth” with "signs of the times prophecies about Birth"_Is,7/14;_ Matt,1/23;_Is,9/[1.2].6.
  resulting misunderstanding. [that] "born of the Virgin Mary/Maria Virgo"_ Gal,4/4;_Ro,5/14; 8/29;_Acts 26/23,
  _ The according to_Matt,13/13-15.34.35.(see): -Behold. the virgin shall conceive. and bear a son-Emanuel_Matt,1/23;_Is,7/14. it's “Sign in heaven coming-Time/Birthday Son of Man/My lifting”_Matt,24/30;_Is,9/1.2.[6],
  -Virgo is pregnant [now. from time]. since the beginning of 2012. [default,End of the Mayan Calendar];
  -To understand more and better. must "listen"_Acts 3/22;_Matt,17/1.[2-4].5. and "those who are given"/"genetically gifted since birth in their mother's womb"_Matt,19/11;_Ro,8/29;_Is,44/24. to investigate all things_1Thess,5/20-22;_John 5/39. without neglecting_2Pet,1/20;
  _In accordance with_Matt.6/10: -"Thy kingdom come; Thy will be done. as in heaven and on earth "[signs_Luke 21/7].here prophecies:
  -Here and there will be great earthquakes; will be fearful sights and Signs
  great in heaven_Luke 21/11;_Matt,1/23;
  -There will be signs in the sun. moon and stars /[Signs in Heaven]_Gen,1/14-16;_ Matt.1/23-And the earth distress of nations. will not know what to do at sea and the waves roaring hearing._Luke 21/25,
  _ Analyze and evaluate after the planetary catastrophes.[so]:
  wars caused and maintained by "World Gendarme". seismic/earthquake. floods. fires. avalanches. landslides. etc,
  starting with tsunami of March 2011 in Japan. which.
  facts and events that must be corroborated meaning "pre-viewed events coincidence analysis with prophecies"_Is,7/14;_Matt,1/23. which is clearly written. about the "sign of the times. visible in Heaven":
  -Behold. the virgin shall conceive. and bear a son. Emanuel.
  which means that. about the signs of the times_ Matt,24/14;_Rev,10/7. “speak” and: “Stars/Planets [etc,]”_Gen,1/14-16.
  here. with reference to the constellation Virgo. Mars entered the [‘male’] at the end of 2011.
  all of which are in accordance with:
  -Thy kingdom come. Thy will be done. as in heaven Earth_Matt,6/10;_Gen,1/14-18 [how?!/when?].
  now. in your days/millennium 3/[3rd day_2 Pet,3/8]. when I raised the dead_ Ro,5/14;_John 20/9. and_Exit/”Sending” 3/14; 4/1.[10].11.2012.2013.2014-16. the "fulfillment of the law"_Ro,10/4;_Matt,5/17;_John 1/1-14;_Philipp,2/8;_ Hebr,1/1. prophets talking about the future:
  -“I know. (.) that Messiah is coming”_John 4/25.
  "Available for those who have ears to hear. and [even] hear"_Luke 8/5-8.15;_Ro,10/17; -But.[I] think?_Luke 18/8;_Deut,18/15.18;_Luke 16/29.31.and.
  notion that "prophecy/pre-vision into the future"_Dan,8/26; 12/4.9.
  now /these last days_Hebr,1/2.3;_Ro,5/14;_Gal,4/4;_ Is,6/8-11.2012.2013;_Exit/“Sending” 3/14; 4/1.[10].11.2012.2013.2014-16;_John 1/1.5.[11].12.13.2014-16; 10/8.11.12.2013.14-16;_Dan,12/1.3.10;_Luke 24/25.27.45,

  = Messiah.

  RăspundețiȘtergere
 2. _ Pentru ca omenirea sa nu moara in pustiu / desert[aciune] din lipsa de “mancare” (vezi) _ Geneza 1/29; 9/3-5, [adica] din lipsa de “hrana curata” (vezi) _ Matei 4/4; _ Ioan 7/49; _ Osea 4/6,
  acum, [*Dupa Ziua a 6-a*] (vezi) _ Gen.1/31; _ Mat.17/1,[2-4],5,
  -*Aruncati mreaja spre Dreapta Corabiei* _ Ioan 21/3,[4],6; _ Osea 4/6; _ Mat.4/4; 13/13-15,[16,17],34,35; _ Ioan 16/25,
  –*Toate popoarele chemate [la masa / Hrana curata / Dialog / Lumina] fara bani si fara plata* (vezi) _ Is.55/1,6-9,[10],11; 9/1,2,[6]; _ Ioan 7/37; 9/4,5;
  – Subiect implicit: _ *Curcubeul Meu / Semnul Legamantului – Noe*_ Gen.1/[1-10],11-17]; 9/[1-10],11-[17]; _ Is.21/11, 2012 -2016;

  -1) _ In concordanta si conformitate cu prorocii[le]: -”(.); Precum in Cer si pe Pamant” _ Mat.6/10, ...*Spectrul Luminii*, si in acelasi context, *Spectrul Lumii*, “au directia”/*sensul de deplasare* -“spre Rosu”, adica, [implicite in “Curcubeu, de la Violet spre Rosu”] _ Mat.5/14; _ Ioan 8/12,
  [si], pentru ca, “norodul sa nu moara din lipsa de hrana, necunoscandu-Ma / Calea, Adevarul si Viata”_ Ioan 14/[1],6; 6/35,41,48; _ Mat.4/4; _ Osea 4/6,
  in contextul _ Mat.17/[1-4],5; _ Is.21/11, 2012-[2016]; _ Ioan 21/3,[4],
  trebuie “sa cautati cativa pestisori pentru hrana norodului”_ Matei 15/[32,33],34, [adica]:
  “sa aruncati mreaja in partea dreapta a Corabiei” [acum], dupa noaptea Zilei a 7-a _ Ioan 21/[4,5],6; _ Mat.4/[18],19,[22]; _ Faptele Ap.3/22; _ Romani[a] 10/17,[18-20]; _ 1 Cor.14/21.

  2) _ Este posibil sa nu fiti pregatiti sa Ma primiti _ Ioan 1/1,5,[11], 2012 -2016,18; _ Mat.13/57; _ Mar.6/4; _ Ioan 4/44; 10/20; 9/39, pentru ca “nu ati inteles”:

  -*Scripturile se traiesc* _ Ev.4/12, prorocii vorbind despre viitor_ Ev.1/[1],2,[3]; _ Gal.4/4, inceputul Zilei a 7-a _ Gen.2/1,2, [acum], in Vremea de pe Urma _ Dan.12/[1],4,9; _ Mat.13/16,17, la implinirea vremii / Vremea Sfarsitului [Tainei]_ Gal.4/4; _ Mat.24/14; _ Apoc.10/7, implicit[a] Implinirea / Sfarsitul Legii_ Romani[a] 10/4; _ Mat.13/13-15,[16,17],34,35, in vremea [aceasta] care nu a mai fost [niciodata] _ Dan.12/1; _ Ev.1/[1],2,[3]; _ Gal.4/4; _ 1 Tim.2/5,[6]; _ Filipeni 2/8;

  -3) _ Daca sinteti “dintre cei alesi”_ Mat.19/30; 20/16; [22/14], si daca, sinteti treji _ Is.21/11, 2012 -2016, aruncati mreaja [Cuvantul Meu]” _ Mat.4/[18],19,[20]; _ Ioan 21/6; _ Romani[a] 10/17,[18-20], ”in dreapta Corabiei”/”spre Rasarit”;

  -“Urcand in Corabie ca ucenic”_ Ioan 21/2,3, [orientati-va!], sa nu faceti confuzie intre “Apus” si *Rasarit -de unde vor veni Magii*] _ Mat.2/1-4; _ Dan.12/[1],3,[10]; _ Is.9/1,2,[6],

  si, sa nu faceti confuzie, intre“Nord / Sud”/”Stanga / Dreapta Corabiei” _ Is.6/8,[9-11],12, 13;

  -4) _ Pentru a intelege _ Ioan 21/[5],6, ”dupa noaptea Zilei a 7-a” /[acum],in zorii Zilei a 7-a _ 2 Petru 1/19; _ Ioan 21/3,4, [care a inceput dupa 2012, implicit Sfarsitul Calendarului Mayas – 21.12.2012], continuand cu 2013 -2016; _ Is.6/13; 7/14; _ Gen.1/14; _ Ioan 1/14; 3/14; 10/14-16; _ Mar.8/14,

  “dreapta Corabiei”, este “directia /[spre] Rasarit, fiind vorba despre:

  “mersul / deplasarea Spectrului Luminii”/“Lumina Lumii, spre Rosu” _ Mat.5/14-16; _ Proverbe 4/18,[19]; _ Filipeni 2/14,15; _ Mat.6/10,

  “directie care se reveleaza si in simboluri / Drapele /[Steaguri]:

  [si], vorbind deslusit _ Ioan 16/25, de la Corabie _ Isaia 6/[8]-13, [adica], de la Romani[a] 5/14; 10/[14-?],17,[18-20], “spre Rasarit”:

  -Romania / Basarabia, Armenia, Macedonia, Belarus, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Kazahstan, China, Mongolia, Coreea de Nord / Sud, Japonia, [si altele],

  astfel incat, “aruncand mreaja spre dreapta Corabiei, sa puteti prinde pesti [buni pentru hrana norodului _ Mat.4/4; _ Osea 4/6]; _ Levitic 11/9,10,[11,12]; _ Deut.14/9,10; _ Mat.4/[18],19,[20-22];_Luca 5/5-[9],10;_ Ioan 13/30,[31,31]; 21/5-[9],10,11,2012-2016.

  = Cu stima. –Mesia.

  RăspundețiȘtergere
 3. _*Semnele Vremurilor / Vremurile Venirii / Ridicarii* _Ioan 4/[25],26; _Galateni 4/4.

  _”Nu cunoasteti Scripturile, (.)” _Mat.22/29; _Dan.12/4,[9]; _Ioan 4/25,[26]; _Luca 24/25-27,45, astfel, iata, despre:
  - “Semnele Vremurilor” (coroboreaza) _Apoc.1/3; _Deut.18/15,18; _Faptele Ap. 3/22; _Ioan 4/25; 8/32; _Mat.24/3; _Is.52/6 _*Iata-Ma!*;

  _”Cand veti vedea Noul Ierusalim - Romania _Luca 21/20; _Mat.24/[27],28; _Roma[nia] 1/1-15; _ Apoc.3/12; 21/2, inconjurat[a] de osti, sa stiti ca atunci pustiirea lui este aproape.” _Dan.11/14; _Is.9/16; 10/1-3; _Dan.11/9,10, 2011-2015,2016 - Baze de Rachete si Unitati Armate, dislocate in Tara Minunata -Romania; _Is.6/8-13 _adica _Roma[nia] 1/1-15; 5/14; 10/4,[14-?!],16-20; 11/3-5,[8]; _1 Pet.2/[1,2],9;

  _ Vezi _Is.55/1,[6-9],11; -*Va fi o Turma si Un Pastor* _Ioan 10/16, -„Eu, (.), sunt Acela”_Ioan 4/25,[26],

  -“Si va fi Lumina!” _ Ioan 13/30; _Is.9/1,2,(6); 21/11,2012-2016; -„Toate Popoarele Chemate, (la Hrana Curata / Dialog / Lumina _Mat.4/4; _Osea 4/6)”; _Is.55/[1],6-9,11;

  implicite: -”Semnele Vremurilor Ridicarii Mele” _2 Pet.1/20; _Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _Gen.1/1-10,11,2012-2016; 6/1-4,5-10,11,2012-2016; _Mar.13/8:
  ...
  [adica], “Vremurile Sfarsitului Tainei” _ Mat.24/14; _Apoc.10/7; 1/1, in sensul [de] “Sfarsitul / Implinirea Legii”_ Romani[a] 10/4, ”implicit[a] Intruparea”, [si] “trimiterea” _Ioan 1/1,5,[11], 2012-2016,[18]; _Iesirea /[Exodul] 4/1,[10],11,2012-2016; _ Romani[a] 16/25; _Ioan 4/25; 19/25,[26],27-30; _Filipeni 2/8,
  ...
  [reformulat]: -“Semnele vremurilor de pe urma / pe care le traieste omenirea / vremurile ridicarii Mele / vremurile *Implinirii Fagaduintei*” _Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _Mat.6/10; _Gal.4/4; _Ioan 4/[25],26, [vezi]:
  ...
  -1) _ *(.) "Spune-ne, cand se vor intampla aceste lucruri?
  -Si care va fi semnul venirii Tale /[Sfarsitul Tainei _Apoc.10/7,1/1], si al Sfarsitului Veacului?"* _Mat.24/3,14;
  ...
  -2) _ *Dumnezeu a zis: -"Sa fie niste luminatori in intinderea cerului,(.); Ei “sa fie semne care sa arate vremurile, zilele si anii”* _Gen.1/1-10,11,2012-2016 ; 6/1-4,5-10,11,2012-2016;

  -3) _ *Vor fi semne in soare, in luna si in stele /[fenomene Astrale]. Si pe pamant va fi stramtorare printre neamuri, care nu vor sti ce sa faca la auzul urletului marii si al valurilor;* _Gen.1/14; _Luca 21/25; _ Is.7/14; _Mat.1/23,

  [“marea si valurile agitate” simbolizand “migratia populatiilor / Primavara Araba”, si altele, cum ar fi exilul populatiei Romaniei”, din pricina *falsilor: „guvernanti, magistrati, pastori / preoti, etc.*_Is.1/21,23; 9/16; _Ier.5/26-[31]; 9/3-5,8; _Mica 2/1,2; 3/11; 7/1-4;

  -4) _ *Veti auzi de razboaie si vesti de razboaie; (.). Dar sfarsitul nu va fi atunci.*_ Mat.24/6 ;

  -*Un neam se va scula impotriva altui neam, (.); Pe alocuri vor fi cutremure de pamant, foamete si tulburari. Aceste lucruri vor fi (.).*_Mar.13/8 ;

  -5) _ *Cum iese Lumina de la Rasarit –dinspre JAPONIA ) si se vede pana la apus, asa va fi (.).*_Mat.24/27 ; _Luca 17/24 ;

  -6) _ *(.) -Mi se striga din Seir:

  Strajerule, mai este mult din noapte?"[_Ioan 13/30]*, adica, noaptea Zilei a 7-a, dupa Ziua a 6-a _ Gen.1/31; _Mat.17/1,(2-4),5; _Ioan 21/3,4]; _Is.21/11, 2012-2016;

  -7) _ *Atunci se va arata in cer semnul (.)* _Mat.24/30 ; _2 Tes.2/8;

  -8) _ *(.). Dar, [vezi], tot asa o Samanta Sfanta se va naste iarasi (.).*_Is.6/8,[9,10]-13 ; _Romani[a] 11/3-5; _1 Pet.2/9; _Luca 8/8,[15];

  -9) _In vremea aceea, se vor ridica multi impotriva „Imparatului de la Miazazi /[de la Rasarit],
  si o ceata de derbedei (.) se vor rascula, (.); Dar vor cadea.* _ Dan.11/14-2016.
  -*”La Lege si la marturie!"_Is.8/20; _2 Pet.1/19, fara „povesti si basme lumesti si babesti despre Taina Mea”_2 Tim.3/1-6,[7],8,9; 4/3,4; _1 Tim.6/4,5; 4/7; _Apoc.10/7; _1 Tim.2/[5],6.
  ...
  = Cu stima. – Mesia.

  RăspundețiȘtergere