Follow by Email

joi, 9 aprilie 2015

_*Resurrection / Ressuscitou / Return * (corroborated) _ John 1/1.5. [11]. 2012 -2016; 4/25; 20/9; _ Romania 5/14; _ Atos 26/23; _ John 10/8,[11-2012], 2015, 2016; _ Luke 18/8; 24/25-27.45; _ Isaiah 55/1.[6-9].11,


... @ ["_ 1 Corinthians 14/21 ,,,&,,, _ Luke 8/[5]-8.15]":
,,,
- *Last Trumpet* (see _ 2 Peter 1/20 / read and corroborated) _ Revelation 10/7; _ Matthew 22/29; _ Luke 8/5-8; _ John 7/37.[38.39];
...
-a) _"Word of God [Not is story about Scripture]. is living and active,"(see) _ Hebrew 4/12.13; _ Matthew 6/10. meaning "living Scriptures" (corroborated) _ John 7/49; _ Matthew 4/4; _Osea 4/6. and humanity wanders in the wilderness (see) _ Matthew 22/29. because you did not understand ?. -"The book is sealed" (corroborated) _ Daniel 12/4.9. "to this day" (see) _ Romania 11/8; _ Hebrew 3/7.13.15. meaning "to rise and My coming. according to the promise" (corroborated) _ Deuteronomy 18/15.18; _ Acts 3/22; _ Hebrew 1/2; _ Galatians 4/4; _ John 4/25: - *I who speak to you am he* (corroborated) _ John 4/26; 3/16; 1/1.5.[11]. 2012 -2016. [and], in accordance with the prophecies (see) _ Matthew 13/34.35.[16.17].13-15. "talk with foreign lips" (corroborated) _ 1 Corinthians 14/21; _ John 1/1.14; _ Philippians 2/8; _ Matthew 13/57; _ Mark 6/4; _ John 4/44; 16/25; _ Luke 24/25 -27.45, -Understand ?! (see) _ Daniel 12/[4.9].3.10;
...
-b) _"I cry" (see / corroborated) _ John 7/37.[38.39]; _ Luke 8/8. because "I am" - *Last Trumpet* (see) _ Revelation 10/7; _ Colossians 1/26; _ Romania 16/25. [and] I went to seed. Holy" (corroborated) _ Isaiah 6/8.[9-11].12.13; _ Luke 8/5-8.[15].16 - Now in the spring of 2016];
...
_ Topic default (corroborated): _ John 1/1.5.[11]. 2012 -2016; 10/[1-5]. 8.11. 2012 -2016; _ Exit / [Exodus] / “Sending” 4/1.[10].11. 2012 -2016. and. according to _ John 4/25 "will say": ...
...
-1) _"Believe" and "Churches"/[all]. Whatever. were invented by people (corroborated) _ Matthew 15/.[8].14; _ Luke 6/39; _ John 3/19; 10/8; _ Romania 3/[10-18].19. [because of ignorance of the Scriptures _ Matthew 22/29]. "to this day" _ Romania 11/8. *being invented religions and churches that results after search and research in attempts to read parables* (corroborated) _ Matthew 13/13-15; _ John 16/25. [_ Hebrew 1/1]; _ 2 Peter 1/[19].20. but. although they did not understand "book because it is sealed" (see) _ Daniel 12/4.[9]. as "to justify activity. including control and domination over fellow". {[and win without work _ Romania 3/13-18; 16/18; _ 2 Peter 2/1-3]}. "ignorance embalmed with worldly fables and stories and empirically" (see) _ 1 Timothy 4/7; 6/4.5. [only with stories and stories of Scripture]. and thus were born religions ". leading people astray _ Isaiah 6/[8].9.10 -13; _ 2 Timothy 3/1-6.[7].8.9. wandering people because of ignorance (corroborated) _ Matthew 7/13-14; _ Hosea 4/6. by those who. {[without awaiting fulfillment promise (see) _ Deuteronomy 18/15.18.[19]. “gave their teachers after their own lusts“ (see) _ 2 Timothy 4/3.4. ["teachers who are undeserved in My chair"] (corroborated) _ Matthew 23/1.2.[3-10].13-15. 24-28; _ Luke 16/29.31; _ Romania 5/14;
...
-2) _ "The fund sealed in parables Scriptures contain Creation Science / Science God. still sealed" (see) _ Daniel 12/4. [9.13]. "in parables" _ Matthew 13/13-15; _ Mark 4/33. [34]. (corroborated) _ Hebrew 1/[1].2; _ Galatians 4/4; _ Romania 5/14; 10 / 14- [?!]; _ Luke 18/8. so it is written (see) _ Matthew 22/29. "to this day" _ Romania 11/8. resurrection from the dead. until (corroborated) _ Romania 5/14; _ "Exit"/*Sending*/“Exodus” 3/14; 4/1.[10].11. 2012 -2016. he [will] say everything _ John 4/25; 16/25; _ Luke 24/25-27.[45]. according to the Revelation of the Mystery _ Revelation of John 10/7; 1/1. "[mystery]. which was kept secret since the world began" _ Romania 16/25; _ Colossians 1/26;
...
-3) _ "My Word" (see) _ John 1/1.5.[14]. the "holy seed" (corroborated) _ Isaiah 6/8-13; _ Luke 8/5-7.[8]. ... {[for those who have the genetic capability (see / corroborated) _ Matthew 19/11; _ Luke 12/48]}. "My Word / holy seed. sprouts and grows in patience. if it comes in good soil"(see) _ Luke 8/15;
...
-4) _ Here are a few details about my messages that [possible and perhaps] still do not understand. …
...
_ Since the end of 2012 [see - "End of the Mayan Calendar"]. and continued after 2013, began "A New Era Astral / Light was / was true". [after The 6th Day. started Day 7th (corroborated) _ Genesis 1/31; 2/1.2; _ Matthew 17/1.[2-4].5. "period in human history. to which was and still is "dark / night in Truth" (corroborated) _ John 13/30; 14/[1].6; _ Isaiah 9/1.2.6; 21/11. 2012 -2016; _ Hebrew 1/2. [the word "prophecy" referring to "the future of humanity" / as foresight about "how" and "what will be in the future" / "Not Passed"].
…I mean. {*Truth was in night / darkness was not known, nor glorified* (see) _ John 13/[30].31.32} ...I mean. "to lift My. the fullness of time (corroborated) _ Deuteronomy 18/15.18; _ Acts 3/22; _ Galatians 4/4; _ Luke 16/29.31; _ Matthew 24/38.39; _ Iohn 7/37.[38.39]; _ Isaiah 9/[1.2].6. which means that.
...
... Only now is the "beginning of the end Mystery of God" _ Revelation 10/7; 1/1; _ John 1/1.14; _ Romania 5/14; 16/25; _ Philippians 2/8. signifying "beginning of the end of the law" (corroborated) _ Romania 10/4; 5/14; _ Acts 26/23, "beginning of the end" (see) _ Matthew 24/14, symbolizing *Beginning fulfillment / beginning of committing Human Creation Act* (corroborated) _ Romania 10/4; _ Genesis 1/26-31; 2/1.2.
-5) _*Prove all things; Hold fast that which is good* (see) _ 1 Thessalonians 5/[19].20-22,
...
= Regards. -*Gheorghe Moise / Moses George / Messiah* (corroborated) *Transfiguration / Name) _ Matthew 17/1.[2-4].5; _ Romania 10/14 -What Name?! (See) _ Revelation 2/17; 3/12; _ Acts 4/12; _ Romania 10/[16].17.[18]-20; _ Matthew 5/17; _ John 1/1.5.11.[14]; 3/16; 5/39; 9/[39].40.41; {John 10/20.[21]}; _ Philippians 2/8; _“All Religions”/*All peoples called (table / food _ Matthew 4/4; _ Hosea 4/6). _ Isaiah 55/1.[6-9].11. ...- *And it will be light!* (See) _ Isaiah 9/1.2.[6]; _ Isaiah 53/1.[2-5].6; _ 1 Peter 2/1.2; _ John 8/21.23.24.28.29.[43-47]; _ Luke 24/[25-27].45 ... –Understand ?! (see) _ Daniel 12/[1].3.10;

-6) _ http://mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.com .
…possible and probably censored by those who love darkness [“Secret Service”/”Cia & Mossad, alias Sri”] (corroborated) _ John 3/[16].19; _ Romania 1/28-32; 11/3.[5].8; _ Judah 1/10-16; _ Luke 18/8; 24/25,[26],27,45; _ John 7/26.

[[[[[[[[
...

_ "My greeting in Romanian" _ 1 Corinthians 14/21:

= Cu stima. – Mesia (coroborează) _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Ioan 4/25,[26]; _ Romani[a] 8/29; _ Ev.1/2; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Romani[a] 10/14 – Care Nume ?! (vezi) _ Isaia 65/1; 52/6 –„Gheorghe Moise / George Moses - Biruitorul Balaurului - Misticismul”/ „Moise_ Iată-Mă!” (vezi) _ Apocalipsa 2/17; 3/12; _ Faptele Ap.4/12; _ Filipeni 2/8,[9]; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23; _ Roma[nia] 1/1-14,[15]; 10/[2015],16-20; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015,16; _ Luca 24/25,[26],27,45.
...
_ Dac
ă auzi, răspundeţi „Astăzi" (vezi) _ Luca 8/5-8,[15]; _ Ev. 3/7,13,[15], căci mîine s-ar putea să fie tîrziu (vezi) _ Ioan 12/35,36; 11/9; 9/4,[5]; 8/21,23-29; _ Iacov 4/14; _ Geneza 6/3; _ Psalmul 90/10; _ Isaia 55/[1],6-9,[10],11, (vezi detalii in pagina):

*posibil si probabil cenzurat de către cei care iubesc întunericul* (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Matei 6/10, [„precum în Cer şi pe Pămînt”, sau „Ca-n Cer’ul Lumii”], în Cer fiind [încă] întuneric / noapte / „lumina pe care ziceţi că o aveţi /[o vedeţi] este iluzorie” [şi, presupun că „Astronomia poate să vă confirme, dacă veţi asculta de cei ce citesc în stele şi de ghicitori” ] (vezi / coroborează) _ Geneza 1/14-18; _ Ioan 1/1-14,[15-18]; 9/4,[5],39-41; 13/30; _ Isaia 21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16; 9/1,2,[6],

„cenzuratori, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” (coroborează) _ Romani[a] 16/18; _ Filipeni 3/19, [şi, care-şi zic S.S –“Servicii Secrete / Cia & Mossad şi alţii (Dst & Avo & Mi5-6), alias Sri”] (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Mica 3/5; _ Iuda 1/10-16; _ Romani[a] 1/28-32;11/3-5,[7],8; _ Daniel 11/14,

batjocoritorii dregătoriilor Poporului Meu, *mînă-n mînă şi cu cei care-şi zic:

preoţi, pastori, dascăli, fericiţi, preafericiţi, invăţători şi profesori teologi* [aşa cum este scris] (coroborează) _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/31; _ Mica 3/11; 7/3; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28, in complicitate cu cei ce-şi zic:

politicieni / parlamentari, guvernanţi, judecători, procurori /„guvernanţi şi magistraţi”, care „jură strîmb /[toţi], [pe ce nu cunosc / Cartea fiind pecetluită” (coroborează) _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 29/10-16 ]/„ţinînd mîna pe Biblie” /[–auzi cum î-şi zic ?!: -„guvernanţi şi magistraţi (!!!)”/„guvernarea si păstoritul lor fiind strîmbe la fel ca judecăţile şi jurămintele lor”],

care au făcut şi continuă să facă Poporul Roman şi Romania de rîsul şi batjocura lumii (vezi prorociile / coroborează) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 6/[8]-12,[13]; 9/[15],16; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4; _ Matei 7/15-20; _ Ioan 10/20; 7/26.
[[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]