Follow by Email

duminică, 1 noiembrie 2015

_ Isaia 9/[15],16; 29/10-15,[16]; 55/[1],6-9,[11]; _ Matei 23/[1,2],3-10,[13-15],24-28.                                                                            
                                                                      Către:
                                                                   …………..

_”Pastorii, Profesorii, Învăţătorii, Dascălii şi celelalte categorii de specialişti cu funcţii de conducere, coordonare şi îndrumare / educaţie, colaborare şi comunicare, prin diversele instituţii acreditate, la nivel naţional şi internaţional”, care activează prin “Biserica Adventistă de Ziua a 7-a”, respectiv:

- I.T.A. Cernica”;         - Necula Marius;      - Burcea Nelu;           - Bota Daniel;
- Speranţa Tv. Ro.”;   - Petrescu Valeriu;   - Munteanu Marius;   - Lăiu Florin;
- Sola Scriptura;        - Moldovan Aron;      - Paicu Ioan;              - Parlitu George;
- Semnele Timpului”; - Dumitraşcu Liviu;   - Huţanu Theodor;     - Moţ Laurentiu;
                                     - Dărvăşan Cornel;   - Nica Tiberiu;            - Creţa Marius;
                                     - Banga Ianoşi;          - Bocăneanu Adrian; - Peicu Virgil;
                                     - Mitrache Marius;     -Lucian Cristescu;     -Magură Cristian,
                                     - Valentin Dănăiată;  -Traian Aldea;            - Nicu Butoi,

inclusiv catre toţi ceilalti implicaţi in activităţi / lucrări, potrivit contextului din acest mesaj;
_ Dacă respectaţi Poruncile din Lege [?!] (vezi) _ Matei 22/37-40, binevoiţi să transmiteţi mesajele Mele /[avand sopul „trezirii / resuscitarii”] (vezi) _ 1 Cor.14/21; _ Luca 8/5-8,[15]; _ Is.21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; _ Ioan 5/24,25,[39]; 7/49; _ Mat.4/4; _ Osea 4/6; _ Romani[a] 10/16-20, către „Toate Religiile şi Bisericile din lume” (vezi) _ Ioan 7/37; _ Is.53/1,[2-5],6; 55/[1],6-9,[10],11;
-A) _ După ce [în conformitate cu _ 2 Pet.1/19,20], veţi corobora: _ Is.6/8-13; _ Ev.1/2; _ Luca 16/29,31; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23,
vă rog să [vă] răspundeţi [şi Mie] la întrebarea din _ Romani[a] 10/14 –[_Cum ?! / Care Nume ?!], privitor la Numele Meu Cel Nou, [necesar de coroborat cu detaliile privitoare la „Schimbarea la Faţă – Numele”] (vezi) _ Mat.17/1,[2-4],5; _ Apoc.2/17; 3/12; _ Is.52/6 –„_ Iată-Mă!”; _ Faptele Ap.4/12; _ Is.65/1; _ Romani[a] 10/17,[18]-20; 16/25, [după care],
„cei cărora le este dat”, [adică, „dăruit genetic, din facere în pantecele mamei lor” (vezi) _ Mat.19/11; _ Luca 12/48, vă rog să fiţi foarte atenţi, să nu ignoraţi prorociile (vezi) _ 2 Pet.1/[19],20; _ Dan.12/4,[9]; _ Is.8/20; 29/10-13,[14], şi, luaţi aminte, respectiv, „să nu înghiţiţi nemestecat / să rumegaţi” [dacă aveţi
dantura potrivită] (vezi) _ Mat.7/[6],15; _ Ioan 4/25; _ Romani[a] 5/14;
 _ Faptele Ap.26/23; _ Romani[a] 3/19; _ Ioan 16/8-11,[12]; _ Mat.24/35; _ Mar.13/31; _ Luca 21/33; _ Ioan 10/[1-5],8-16; _ Luca 18/8; 24/25-27,45;
-B) _„Vă rătăciţi (.)” (vezi) _ Matei 22/29; _ Marcu 12/24, [şi], sînteţi călăuze oarbe, care Mă cinstiţi [doar] cu gura şi cu buzele (vezi) _ Mat.15/[8],14; _ Mar.7/6,7; _ Luca 6/39, iar frica pe care o aveţi de Mine nu este decat o învăţătură de datină omenească (vezi) _ Marcu 7/[6,7]-9,13; _ Coloseni 2/8; _ Isaia 29/[10]-13,[14], …pentru că,
„uitaţi, sau [poate] nu ştiţi că în Zi sint [doar] 12 ceasuri, şi [că], Ziua se lasă repede /[repede, repede], spre seară / noapte / întuneric” (vezi) _ Iacov 4/14; _ Ps.90/10; _ Galateni 4/4; _ Ioan 1/1,5,[11]-14; 9/4,[5]; 11/9; 12/35,36; _ Is.55/6-9,[10],11, [şi], multora,
„le trece Ziua batjocorind ce nu cunosc [Cartea fiind pecetluita]” (vezi) _ Iuda 1/10; _ Dan.12/4,[9]; _ 2 Tim.3/[1-6],7,[8,9]; 4/3,4; _ 1 Tim.4/7; _ Mat.7/13,14, astfel ca, „doar vă merge numele că trăiţi” (vezi) _ Apoc.3/1; _ Eclez.9/5; _ Ioan 5/24,25,
de aceea repet /”poate [Mă] auziţi” / „poate inţelegeţi” (vezi) _ 1 Cor.14/21; _ Ioan 7/37; _ Romani[a] 10/17; _ Mat.22/29; _ Mar.12/24; _ Luca 18/8; 24/25-27,45;
-C) _„Vă rătăciţi, şi vă petreceţi Ziua, în zadarnice ciocniri de vorbe,(.)”(vezi) _ 1 Tim.6/3-5; _ Mat.12/33,35, de aceea vă mustrez (vezi) _ Apoc.3/[17,18],19; _ Romani[a] 3/[10-18],19; _ Ioan 16/8-11,[12]; _ Is.29/10-13,[14], şi vă invit „la masă / Hrană curată / Dialog / Lumina” (vezi) _ Mat.4/4; _ Ioan 7/49; 9/4,5; _ Osea 4/6; _ 1 Cor.14/21; _ Ier.33/3;
-D) _ Presupunînd că [nu] veţi îndrăzni să [Mă] contraziceţi prorocii[le] (vezi) Luca 18/8; 16/29,31; _ Romani[a] 3/19; _ Ioan 16/8-[12], 2013 - 2015,
„veniţi totuşi să ne judecăm” (vezi) _ Is.1/10-18,[20]; _ Mat.5/17; _ Ioan 9/39,[40,41];
-E) _„Îndrăzniţi” (vezi) _ Ioan 16/33; _ Apoc.3/12; _ Is.52/6 –„Gheorghe Moise _ Iată-Mă!”; _ Faptele Ap.4/12; _ Mat.13/13-15,[16-17],34,35; _ Ier.33/3; _ Iov 13/22, …[şi], daca puteţi inţelege si recunoaşte, prorocii[le] (vezi) _ Is.6/[8],9,10; _ Ioan 2/25,
va rog, sa-[Mi] raspundeţi [„in principiu”/ „in puţine cuvinte”] la intrebarile:
-1) _ Contraziceţi prorociile ?
-2) _ Credeţi că există contradicţii între versete ?
-3) _ Ce implică „adventismul vostru” / „aşteptările voastre”: …-„Venirea”, [sau], „Revenirea”, [sau], „Ridicarea şi Trimiterea” ? [*Celui Făgăduit* (vezi) _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22 ]; _ Ev.1/2; _ 1 Tim.2/5,[6]; _ Is.53/1,[2-5],6; 9/1,2,[6]; _ Filipeni 2/8; _ Ioan 1/1,14; 3/16; 9/39; 10/8,11-2015, [2016]; _ Gal.4/4; _ Ieşirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;
-4) _ A cui „Venire”, [sau], „Revenire”, [sau], „Ridicare şi Trimitere”, aşteptaţi [?]:
a lui „Isus”, [sau] a lui „Mesia”, sau [cumva] „pe altul” ? /[„pe care, dintre următorii ?]:
„Antihristul”, „Fiara”, „Satana”, „Fiul Pierzării”, „Potrivnicul”, „Urîciunea Pustiirii”, „Omul Faradelege", „Fiul Omului", „Moise" ? (coroboreaza) _ Luca 7/20; _ Ieşirea / Trimiterea 3/14; 4/1-16; _ Ev.1/2; _ Ioan 1/1,5,[11]-14; 3/16; 4/25,[26]; 5/43; 10/8-16 ...[?]
...
-5) _ În conformitate cu „aşteptarile voastre”, privitor la „Venirea”, [sau], „Revenirea”, [sau], „Ridicarea şi Trimiterea Celui Făgăduit” (vezi) _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Ioan 3/16, [vă întreb]:
-*Cum î-L veţi recunoaşte ?*, sau, la „Venire”, [sau], „Revenire”, [sau], ”Ridicare şi Trimitere”, …-*Cum veţi înţelege că este Acela pe care î-L aşteptaţi, şi [că] nu este un înşelător ?[!]* (vezi) _ Mat.24/4,11;
...
-6) _ [Q-?]: …- Aşteptaţi „Venirea” unuia dintre următorii [?]:
„Antihristul”, „Fiara”,  „Satana”, „Urîciunea Pustiirii”, „Omul Fărădelege”, „Potrivnicul”, „Fiului Pierzării” [?];
-Care [dintre aceştia], ziceţi voi că va veni mai întai ?!!!” (coroboreaza) _ 1 Ioan 2/18; 4/3; _ Ioan 17/12; _ 2 Ioan 1/7; _ 2 Tes.2/3,4; _ Dan.8/13; _ Mat.24/15; _ Tit 2/8; _ 1 Pet.5/8;
-F) _ Vă rog să transmiteţi mesajele Mele, şi către cei care-şi zic:
-„Catolici”, „Baptişti”, „Budişti”, „Musulmani”, „Matorii lui Iehova”, „Penticostali”, „Adventişti de Ziua a 7-a”, „Ortodocşi”, [etc.], „pînă la marginile
lumii”/*Toate popoarele chemate* (coroboreaza) _ Mat.24/14,[15]; _ Apoc.10/7; _ Romani[a] 10/[17],18-20; _ Is.55/[1],6-9,[10],11; _ 1 Pet.2/1,2.
-*”La Lege si la marturie!" -Caci daca nu vor vorbi asa, nu vor mai rasari zorile pentru „poporul acesta / intrega omenire”* (coroboreaza) _ Isaia 8/20; _ 2 Petru 1/19; /”La Lege si la marturie!", fara [misticism] povesti si basme lumesti si babesti despre Scripturi /[despre Taina Mea _ Romani[a] 16/25; 5/14; _ Apocalipsa 10/7]” (coroboreaza) _ 2 Timotei 3/1-6,[7],8,9; 4/3,4; _ 1 Timotei 6/4,5; 4/7; _ 1 Timotei 2/[5],6.

= Cu stima. – Mesia (coroborează) _ Ioan 4/25,[26]; _ Romani[a] 8/29; _ Ev.1/2; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Isaia 65/1; 52/6 –„Gheorghe _ Purtatorul de Biruinta asupra Balaurului - Misticismul”/ „Moise_ Iată-Mă!” (vezi) _ Apocalipsa 2/17; 3/12; _ Faptele Ap.4/12; _ Filipeni 2/8,[9]; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23; _ Roma[nia] 1/1-14,[15]; 10/14 -?!,[15],16; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015,16; _ Luca 24/25,[26],27,45.
...
_ Dac
ă auzi, răspundeţi-Mi „Astăzi" (vezi) _ Luca 8/5-8,[15]; _ Ev. 3/7,13,[15], căci mîine s-ar putea să fie tîrziu (vezi) _ Ioan 12/35,36; 11/9; 9/4,[5]; 8/21,23-29; _ Iacov 4/14; _ Geneza 6/3; _ Psalmul 90/10; _ Isaia 55/[1],6-9,[10],11, (vezi detalii in pagina):

*posibil si probabil cenzurat de către cei care iubesc întunericul* (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Matei 6/10, [„precum în Cer şi pe Pămînt”, sau „Ca-n Cer’ul Lumii”], în Cer fiind [încă] întuneric / noapte / „lumina pe care ziceţi că o aveţi /[o vedeţi] este iluzorie” [şi, presupun că „Astronomia poate să vă confirme, dacă veţi asculta de cei ce citesc în stele şi de ghicitori” ] (vezi / coroborează) _ Geneza 1/14-18; _ Ioan 1/1-14,[15-18]; 9/4,[5],39-41; 13/30; _ Isaia 21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16; 9/1,2,[6],

„cenzuratori, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” (coroborează) _ Romani[a] 16/18; _ Filipeni 3/19, [şi, care-şi zic S.S –“Servicii Secrete / Cia & Mossad şi alţii (Dst & Avo & Mi5-6), alias Sri”] (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Mica 3/5; _ Iuda 1/10-16; _ Romani[a] 1/28-32;11/3-5,[7],8; _ Daniel 11/14,

batjocoritorii dregătoriilor Poporului Meu, *mînă-n mînă şi cu cei care-şi zic:

preoţi, pastori, dascăli, fericiţi, preafericiţi, învăţători şi profesori teologi* [aşa cum este scris] (coroborează) _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/31; _ Mica 3/11; 7/3; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28, in complicitate cu cei ce-şi zic:

politicieni / parlamentari, guvernanţi, judecători, procurori /„guvernanţi şi magistraţi”, care „jură strîmb /[toţi], [pe ce nu cunosc / Cartea fiind pecetluită” (coroborează) _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 29/10-16 ]/„ţinînd mîna pe Biblie” /[–auzi cum î-şi zic ?!: -„guvernanţi şi magistraţi (!!!)”/„guvernarea si păstoritul lor fiind strîmbe la fel ca judecăţile şi jurămintele lor”],

care au făcut şi continuă să facă Poporul Roman şi Romania de rîsul şi batjocura lumii (vezi prorociile / coroborează) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 6/[8]-12,[13]; 9/[15],16; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4; _ Matei 7/15-20; _ Ioan 10/20; 7/26.

marți, 23 iunie 2015

_ Matei 26/54; _ Isaia 53/1,[2-5],6; _ Ioan 7/26; _ Luca 24/25,[26],27,45._ Toata viata am patimit, si in mod deosebit, de peste 10 ani de zile /[incepand din 2005], datorita implicatiilor si complicitatii celor ce-si zic S.S. / Servicii Secrete, [„Cia & Mossad, si altii (Dss & Dst & Avo & MI5-6), alias Sri”],
...
[dupa ce am refuzat sa le acord „primordialitate clasificata” in legatura cu Destainuirea Scripturilor Pecetluite (coroboreaza) _ Daniel 12/4,9; _ Matei 24/14; _ Apocalipsa 10/7; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Apocalipsa 5/[5],9; 22/13,[16]; _ Coloseni 1/26; _ Romani[a] 16/25; _ Isaia 6/8-13; _ Ioan 1/1,5,[11]-14; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Apostolilor 26/23];
...
- Subiect implicit: … _ Despre complicitatea dintre „conducatori / dregatori / păstori”, si „injustiţia” respectiv batjocoririle „Vaduvelor si Orfanilor” (citeste / coroboreaza) _ Isaia 9/15-17; _ Matei 7/15-17; 23/13-14,24-28; _ 2 Petru 2/1-3; _ 2 Timotei 3/[1-6],7,[8,9]; 4/3,4; _ Romani[a] 16/18.
_ Copie mesaj, [postat initial in pagina de mai jos], pe care, ulterior l-au sters, cei care-si zic S.S., care i-Mi controleaza calculatorul, i-Mi cenzureaza corespondenta si care M-au deposedat de resursele minime de trai, “acţionînd în cîrdăşie / mînă-n mînă” (vezi) _ Mica 7/[1,2],3,[4], cu cei ce-si zic *păstori* (vezi) _ Isaia 9/15,16:
”preoţi / pastori”, *conducatori / dregatori* / [magistrati / judecatori, procurori, politisti, guvernanti / administratori,] (coroboreaza) _ Isaia 1/21,23; 3/12; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11,
crezand ei ca-pot sa prinda *Lumina cu Bani’ţa* (vezi) Marcu 4/21-25; _ Ioan 9/4,5], şi sa-Mi zadarniceasca Lucrarea (coroboreaza) _ Ioan 1/1,5,[11],12,[14]; 3/[16],19; 4/25; 5/39; 10/8,11,2012-2016; _ Romani[a] 10/[16],17-20; _ Matei 5/17; _ Isaia 55/[6-8],9,[10],11, [vezi pagina, continand contextul implicit in mesajul Meu]:
_ „ATOP”-urile(.), sint „o golanie, a unor derbedei” (vezi prorociile) _ Daniel 11/14, „prin care [se] sustrag ilegal (.) fara finalitate”, bani din bugetele comunitatilor „orasenesti /(.)/ judetene”, asa cum [de exemplu] se intampla in jud. Braila, in care, in urma cu cativa ani, posibil / probabil (.) cu functie [?!!], in A.T.O.P. Br.,

numitul Rotaru Ion [nascut in com. Bordei Verde / Braila], (.), activist PSD Braila, [acum], „Vicepresedinte al Senatului, alaturi de Popescu Tariceanu [(.)],

a obtinut din bugetul Judetului Braila [fapta posibil repetata], si „cheltuit (.)”, aprox.900.000 lei (~ 225.000 Euro), pentru ca sunt aparati si sustinuti de toata [in]justitia din Jud. Braila & Galati & Romania, „ca niste dobitoace fara minte” _Iuda 1/10-16; _Romani[a] 1/28-32; _Is.9/16, care nu au inteles _Is.10/1-3, stiindu-se aparati / ajutati de al’de S.S.- Cia & Mossad & Dss & Dst & Avo & Mi5-6, alias Sri;

_ Din cauza acestora, patimesc si „Eu – Mesia” (coroboreaza) _ Ioan 4/25,[26]; _Matei 26/54; _Luca 24/25,[26],27,45; _Ioan 7/26, datorita implicatiilor si complicitatii S.S.,

dupa ce „am refuzat sa le acord primordialitate clasificata” la Destainuirea Scripturilor (coroboreaza) _Daniel 12/4,9; _Matei 24/14; _Apocalipsa 10/7; 5/[5],9; 22/13,[16]; _Coloseni 1/26; _Romani[a] 16/25; _Isaia 6/8-13; _ Ioan 1/1-14; _Romani[a] 5/14; 8/29; _Fapte 26/23,

care sprijina in functii si abuzuri „feluriti[i] functionari”, ajungand sa Ma deposedeze

 de resursele minime de trai [implicite amenintari cu lichidarea] prin „arendasi” si „feluriti agenti din falsa justitie”, din pricina careia, sufera intregul Popor Roman;

_ Mi-au confiscat prin [in]justitie toate resursele minime de trai [„nu am ce manca de la o zi la alta”], si prin intermediul unor infractori, printre care si:

-CHIRITA George Fanel si STERIAN Alexandru, [„primarul si secretarul din primaria Ianca / Braila”], in complicitate presupusi judecatori si procurori,

din „arondismentul injustitiar Faurei / Braila / Galati” in complicitate si cu senatorul PSD -Rotaru Ion /[„AdorCons SRL”, care ne exploateaza abuziv de peste 20 de ani 0,5 ha teren in „zona /[vecinatatea], Bordei Verde” / Braila;

_ Complicii primarului CHIRITA George Fanel si secretarului STERIAN Alex., i-au sustinut si determinat sa refuze si executarea Sentintei Nr.90/ FCA din 23.06.2006, Definitiva a Trib. Br., Investita cu Formula Executorie, dupa Decizia Nr.316/R din 28.09.2006 –Curte Apel Gl.,

„complicitati”, prin aceea ca Procurorii si Judecatorii au refuzat deducerea / translatarea in Penal, potrivit prevederilor din Legea Contenciosului Administrativ Nr.554/2004,

implicite fiind [si] fapte de „FALSIFICARI de PLANURI Cadastrale si TITLURI de PROPRIETATE Originale, prin razuire cu lama si inscrierea de falsuri, implicit „REFUZUL Delimitarii Terenurilor din Proprietate”, [si], „REFUZUL Eliberarii Proceselor Verbale de Punere in Posesie”, care, si la ora actuala zac [original(e) masluite], in ARHIVA Cadastrului Br., director Dragan Petrica, cu reprezentanti pe Ianca: Gradinaru Maria si Predescu Laurentiu si Predescu Dorina –Jurist Primarie,

 iar cand proprietarii merg pentru subventii la APIA si „baronii teritoriali”/[de exemplu Senatorul ROTARU Ion, in cazul unei rude –VLASE Virginia], le ocupa abuziv terenurile
[sau, similar si implicit „cauza separata din Dosarul Nr.1876 / 228 / 2010, Judecatortia Faurei, in care [dupa „peste 3 ani de zile”, respectiv „Aprobarea in  04.10.2007 – imputatia si falsa judecata in 22.12.2010], A.P.I.A. Faurei / Braila, a[u] imputat „Subventia atribuita / obtinuta legal in anul 2007”, suma 337,50 Lei, beneficiind de complicitatea judecatorilor:

_ Durdea Lucian, grefier Lesu Niculina - judecatoria Faurei – Sentinta Civila Nr.262 / 17 Martie 2011, si,

_Mioara Spita, Corina Gabriela Iconaru, Geanina Elena Voinea, grefier Mariana Ciobanu Morait,- Tribunalul Braila , - Decizia Nr.88 Februarie 2012 ]

APIA Faurei / Braila, invocand „Lipsa Proceselor Verbale de Punere in Posesie”, zic / [Mi-au zis]:

-„Nu aveti P.V. de Punere in Posesie, nu castigati in Instanta, /[de 20 de ani de zile]”, instantele refuzand Cercetarea / Judecarea Cauzelor inregistrate, la ora actuala, personal [in plus fata de 0,5 ha prelucrate abuziv de Rotaru Ion], avand 2,7 ha teren

ocupat abuziv de „alti aghiotanti / locotenenti ai baronilor teritoriali”– „Arendasi din zona” /”judecata suspendata abuziv din 2009 de Tribunalul Braila / judecator[oare] VOICILA Valerica”,

dupa care, ulterior deposedarii de toate resursele de trai, si felurite amenintari, inclusiv cu  lichidarea prin feluriti intermediari [pretext invocat – „daca voi continua actiunile /Actionarea in Justitie”], nadajduind in complicitatile din [in]justitie, „M-au amenintat oficial [implicit „Abuzul in Functie”], prin Adresa Nr.21714 / 05.01.2009” cu "Punerea sub interdictie Judecatoreasca” (coroboreaza) _Romani[a] 11/3-5; _Is.53/1-6; _Ioan 7/26; _Luca 24/26,(45);

_ Unde sa se planga Taranii Romani ?!!! [la CEDO ?!!!], dar „ham-hamii acestia care calca din picioare „justitia in sine” [d]in Romania, pentru ce sunt super-platiti” ?!!!, sau poate invocati DNA-ul ???, -sunt ocupati cu „procesele politice, pentru pantecele nesatule” /[retrocedari masive pe false probe, catre haita care a atacat Romania, mai ales dinspre Apus, iar Mie si rudelor Mele, Chirita Fanel si Sterian Alexandru, refuzand sa ne aprobe Cererile de Restituire pentru „Retinerile abuzive din Terenurile inregistrate in Registrele Agricole” (coroboreaza) _Romani[a] 16/18; _Filipeni 3/19; _Romania[a] 3/10-18,[19]; 11/[3]-5; _Isaia 9/16; 10/1-3.

_„Inca un an [?!]” (vezi) _ Is.21/11, 2012-2016, caci [iata], …„s-a implinit vremea” (coroboreaza) _Is.9/16; _Mat.12/35-37; _Ioan 3/16,[19]; 9/39,[40,41]; _Is.53/1-6,[7];

_ Acesti „ham-hami” (vezi) _ Matei 7/15; _ Romani[a] 16/18, continua sa abuzeze, (.), pentru ca, „tradatorii de neam si tara, sunt cautati si agreati / ajutati sa ajunga in posturi de manipulare si distrugere a Poporului Roman”, pe care, „Eu i-i invit la judecata cu Mine”, sau poate luati „Amin’te” la prorocii (coroboreaza) [ inclusiv si implicit pe toti „pastorii si preotii / profesorii in felurite[le] Teologii / Religii / Biserici, care dezbina si invrajbesc Poporul Meu”] (coroboreaza) _ Matei 7/15; _ Romani[a] 12/19; 3/[10-18],19; _ Ioan 8/[42,43], 44,[45-47];16/8-11,[12]; _ Isaia 1/[15]-18; 9/16; _ Deuteronom 32/35,[44]; _ Iesirea / Trimiterea / Exodul 20/5; _ Isaia 55/6-8,[9].
_”La Lege si la Marturie, caci daca nu veti vorbi asa, nu vor mai rasari zorile pentru Poporul Acesta /[*Intreaga Omenire*]” (coroboreaza) _ Isaia 8/20; 6/[8]-13; 9/1,2,[6]; _ 2 Petru 1/19; _ Luca 18/8;
...
_ Vedeti si luati "Amin'te"] (coroborati): ... _ Fapte 3/22; _ Matei 12/18; 17/[1-4],5; 5/17; _ Geneza 6/3; _ Ioan 11/9; _ Psalamul 90/10; _ Iacov 4/14; _ Ioan 12/35,36, adica "vine intunericul vesnic";

_"Cine are urechi de auzit, sa auda" [asa cum este scris] _ Luca 8/5-8,[15], -Eu sint Semanatorul /[ Acela]" (coroboreaza) _ Isaia 6/8-13; _ Ioan 1/1,14; 4/25,[26]; 3/16,[19]; 9/4,5; 10/8,11,2012-2016; _ Apocalipsa 5/[5],9; 22/13,[16]; _ 1 Timotei 2/5,[6];

_ Astept de la voi /[cei care dorec dialogul cu Mine], un comportament cu „decenta si demnitate maxime", concomitent cu rugamintea / [daca binevoiti sa o impliniti], de a „Transmite” mesajele Mele,

"pana la marginile Lumii" (vezi cum este scris) _ Romani[a] 10/[1617],18-20;

_"S-a Sfarsit Taina lui D-zeu" (coroboreaza) _ Matei 24/14; _ Apocalipsa 10/7; 1/1, [adica], "s-a Savarsit / s-a Implinit",

s-a Sfarsit Legea (vezi) _ Romani[a] 10/4, [adica],

"s-a Implinit Legea Facerii Omului Dupa Chipul si Asemanarea Noastra, cum este scris" (vezi) _ Geneza 1/26-28,[29],31,
[adica, dupa 21.12.2012, coincident cu Sfarsitul Calendarului Mayas], respectiv, "Dupa Ziua a 6-a, a Inceput Ziua a 7-a (coroboreaza) _ Geneza 1/31; 2/1, abia acum fiind "Inceputul" /[vezi _ Luca 18/8] (coroboreaza) _ Ioan 1/1,5,[11],14; 3/16; 7/37; 9/39,[40,41]; 10/8-11, 2012-2016 ...[adica, „Urmeaza”]:
 -"Va fi O Turma si Un Pastor"; (coroboreaza)_ Iesirea / Trimiterea / Exodul 4/1,[10],11, 2012-2016; _ Galateni 4/4; _*Toate Popoarele Chemate [la Masa / Hrana Curata / Dia’log / Lumina (vezi) _ Matei 4/4; _ Osea 4/6; _ Ioan 7/49; 9/4,5], (chemate, la masa), fara bani si fara plata* (vezi) _ Isaia 55/1,[6-8],9,[11].
...
_ Astept sa-Mi raspundeti, cata vreme puteti zice - "Astazi" (coroboreaza) _ Evrei 3/7,13,15, ...caci maine s-ar putea sa nu Ma gasiti /[sau invers] (coroboreaza) _ Ioan 1/11,[14]; 8/21,23,24,[26]-29,[42,43], 44-47; 9/4,5; 11/9; 12/35,36; _ Luca 16/29,31; 18/8; _ Matei 13/57; _ Marcu 6/4; _ Ioan 4/44; 10/20; 7/49; 8/32.

= Cu stima. - Mesia (coroboreaza) _ Ioan 1/1,5,14; 3/16; 4/25,[26]; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Apocalipsa 5/[5],9; 22/13,[16]; _ Romani[a] 5/14; 10/[16],17; _ Isaia 9/1,2,[6]; 52/6 – „Gheorghe Moise _ Biruitorul Balaurului – Misticismul” _ *Iata-Ma!*; _ Romani[a] 11/3-5; 53/1-6,[7]; _ 1 Corinteni 14/21, (vezi detalii in pagina)
*posibil si probabil cenzurat[ă] de către cei care iubesc întunericul* (coroboreaza) _ Ioan 3/[16],19; _ Filipeni 3/19; _ Romani[a] 3/[10-18],19; _ Matei 6/10, [„precum în Cer şi pe Pămînt”, sau „Ca-n Cer’ul Lumii”], în Cer fiind [încă] întuneric / noapte /„lumina pe care ziceţi că o aveţi /[o vedeţi] este iluzorie” [şi, Astronomia poate să vă confirme /[vezi pilda / de exmplu]:
„Dacă veţi asculta de cei ce citesc în Stele (şi de ghicitori)”] (coroboreza) _ Geneza 1/14-18; _ Ioan 1/1-14,[15-18]; 9/4,[5],39-41; 13/30; _ Isaia 21/11, 2012-2016; 9/1,2,[6],
„cenzuratori, al căror Dumnezeu este pîntecele”_ Romani[a] 16/18; _ Filipeni 3/19, [şi, care-şi zic S.S /“Servicii Secrete Internationale, alias Sri’]; _ Ioan 3/[16],19; _ Mica 3/5; _ Iuda 1/10-16; _ Romani[a] 1/28-32;11/3-5,[8]; _ Daniel 11/14,

batjocoritorii dregătoriilor Poporului Meu, *mînă-n mînă şi cu cei care-şi zic:

preoţi, pastori, dascăli, fericiţi, preafericiţi, invăţători şi profesori teologi* (coroboreaza) _ 2 Petru 2/1-3; _ 2 Timotei 3/1-6,[7],8,9; 4/3,4; _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/31; _ Mica 3/11; 7/3; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28, in complicitate cu cei ce-şi zic:
politicieni / parlamentari, guvernanţi, judecători, procurori /„guvernanţi şi magistraţi”, care „[toti] jură strîmb”, pe ce nu cunosc /[„Cartea fiind pecetluită” _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 29/10-16; _ Apocalipsa lui Ioan 5/[5],9 ], „jurand / ţinînd mîna pe Biblie” /[–auzi cum î-şi zic ?!: -„guvernanţi şi magistraţi (?!!!)”/„guvernarea si păstoritul lor fiind strîmbe la fel ca judecăţile şi jurămintele lor strambe”],
care au făcut şi continuă să facă Poporul Roman şi Romania de rîsul şi batjocura lumii (vezi prorociile / coroboreaza) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 6/[8]-12,[13]; 9/[15],16; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4; _ Matei 7/15,[16-20]; _ Ioan 7/26,[49]; 8/32; 10/20; 8/21,23-29,[42,43], 44,[45-47].

joi, 11 iunie 2015

_ Luca 21/20; _ Matei 24/28; _ Romani[a] 5/14; 10/[14-?],17,[18-20]; 11/3-5; _ 1 Petru 2/9._*Cea mai mare Moschee din Europa, in Bucuresti* < adev.ro/nppchv >
 (vezi prorociile, implicit cele din subiectul mesajului [mai sus]): ...
_Geneza 6/5; _ Isaia 59/7; _ Matei 13/49; 24/49; _ Ioan 3/16,[19]; _ Isaia 65/1; 52/6-“Iata-Ma!”_ Ioan 14/6,10,11; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Apostolilor 26/23; _ 1 Timotei 2/5,6; _ Ev.1/2,[3]; _ Galateni 4/4; _ Matei 13/13-15,(16,17),34,35; _ Ioan 16/25; _ Romani[a] 16/25; 11/3-5,(8); 3/19; _ Ioan 16/8; _ 1 Petru 2/1,2,9,(22); _ Ioan  1/1,5,(11),14; 4/26; 5/39; 10/8,11, 2012, 2013, 2014, 2015,16, …-“Si va fi Lumina!” _ Ioan 13/30; _ Isaia 9/1,2,(6); 21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16; -*Toate Religiile / Toate Popoarele Chemate, (la masa / hrana _ Matei 4/4; _ Osea 4/6), fara bani si fara plata* _ Isaia 55/1,6-9,(10),11; _ Apocalipsa 17/17,18.

Cea mai mare moschee din Europa creştină se ridică la Bucureşti.
Detaliile unui proiect uriaş, fără „propagandă fundamentalistă“
_ 10 iunie 2015, 02:20 de Sinziana Ionescu .
Cea mai mare moschee din Europa creştină se ridică la Bucureşti.
Detaliile unui proiect uriaş, fără „propagandă fundamentalistă“
Cea mai mare moschee din Europa va fi ridicată la Bucureşti Desen de Vali Ivan PROIECT. Pe un teren de lângă Romexpo, Muftiatul Cultului Musulman din România va construi, cu bani de la statul turc, un centru cultural grandios.
Moschee, bibliotecă, săli de curs şi spaţii de cazare vor constitui un „lăcaş al păcii“ pentru comunitatea musulmană.
Un centru cultural grandios se va ridica în inima Bucureştiului, pe o suprafaţă de 11.000 metri pătraţi.
Edificiul va aparţine Muftiatului Cultural Musulman din România, care a primit terenul prin Hotărâre de Guvern, la finele lunii mai.
„Vom construi cea mai mare moschee dintr-o capitală europeană.
Faptul că terenul ne-a fost atribuit nouă, comunităţii musulmane, de către Guvern, vorbeşte de la sine despre respectul şi înţelegerea etnică din România“, afirmă muftiul Iusuf Murat, liderul spiritual al musulmanilor.
„Loc de învăţătură, nu de propagandă“ Terenul este situat pe Bulevardul Expoziţiei din Bucureşti, lângă Romexpo, şi are o valoare de inventar de 17,2 milioane lei.
Activul s-a aflat în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat, fiind acum trecut în cea a Secretariatulu de Stat pentru Culte.
În locul unui complex rezidenţial la care visau samsarii imobiliari, aici va fi construit un centru cu identitate spirituală, care are un scop bine definit.
Pe lângă moscheea pe care muftiatul o plănuieşte a fi cea mai mare dintr-o capitală europeană (exceptând Istanbulul), în centrul musulman vor funcţiona o bibliotecă ştiinţifică în care să se regăsească publicaţii autorizate, precum şi săli de curs în care imamii să predice învăţătura Coranului.
Muftiul Iusuf Murat, liderul musulmanilor din România „Biblioteca va conţine cărţi ştiinţifice şi religioase, fără interpretări, scrise în mai multe limbi.
Nu vor fi cărţi ideologice, cum s-a întâmplat, în care se vorbeşte foarte urât despre civilizaţia occidentală şi despre parteneri cum ar fi NATO.
Nu este posibil aşa ceva! Muftiatul nu acceptă ca în limba ţării noastre să fie traduse asemenea cărţi.
Pentru că niciuna dintre aceste entităţi criticate de propagandişti nu este împotriva Islamului. Cărţile din centrul nostru vor fi pentru cercetare, pentru studiu, pentru elevi şi studenţi, indiferent de naţie, care vor să cunoască adevărata valoare a Islamului.
Vom elimina astfel tentaţia tinerilor de a merge la moschei neautorizate înfiinţate de tot felul de fundaţii, unde fac propagandă ideologii musulmani şcoliţi în instituţii fundamentaliste din alte state.
Tinerii musulmani vor avea posibilitatea să îşi însuşească în mod corect învăţăturile Coranului.
Islamul nu înseamnă prozelitism, Islamul este religia păcii“, explică muftiul Murat.
De ce Bucureşti?
Alegerea oraşului pentru fondarea acestui centru nu este întâmplătoare.
Bucureştiul şi-a dublat aproape numărul de musulmani, în ultimii ani aici ajungând să trăiască aproape 10.000 persoane de această religie.
Circa jumătate dintre ei sunt cetăţeni străini, veniţi cu afaceri, la studii, prin căsătorii sau cu alte interese.
În Dobrogea, unde trăieşte majoritatea comunităţii musulmane (estimată per total la 70.000 persoane), nu există pericolul unor tulburări etnice, venite din interiorul ţării sau din afara ei. La Bucureşti, însă, s-au manifestat deja acţiuni ale unor elemente despre care Serviciile Secrete au cunoştinţă.
În Capitală nu există decât 4 mici moschei, cum este cea din Piaţa Eroii Revoluţiei.
Pentru ajutorarea nevoiaşilor (o altă categorie socială vulnerabilă la derapajele religioase), în centrul musulman va funcţiona şi o cantină socială în care vor fi primite persoane aflate în dificultate, indiferent de religia pe care o au.
Capacitatea aşezământului social va fi de 100 persoane, putând fi extinsă.
Tot în centru vor fi amenajate spaţii de cazare pentru profesorii şi invitaţii din ţară şi de peste hotare.
Spaţiu al păcii Muftiatul aşteaptă unde verde de la edilii Capitalei pentru a începe şantierul de pe Bulevardul Expoziţiei.
„Era necesar în Bucureşti un asemenea proiect.
Este un dar pentru comunitatea musulmană, care arată cât de mult însemnăm pentru România, ţara noastră.
Sprijinul primit ca minoritate este o dovadă a democraţiei“, consideră liderul comunităţii. Investiţia trebuie demarată în 3 ani pentru a păstra terenul atribuit în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 ani.
Fondurile vor fi asigurate de statul turc, care va acoperi costurile estimate a ajunge la 3 milioane euro.
„Sprijinul financiar al Turciei este nepreţuit şi facem un apel către ambasadele islamice să susţină activităţile derulate de Muftiatul Cultului Musulman.
România este un spaţiu al păcii, iar musulmanii din România sunt buni cetăţeni români şi europeni“, asigură muftiul Iusuf Murat.
Istoria se repetă Cea mai mare moschee din România se află la Constanţa, în zona peninsulară a oraşului, şi are o istorie extraordinară. Piatra de temelie a fost pusă la 24 iunie 1910, la dorinţa Regelui Carol I, în semn de preţuire pentru „loiala comunitate musulmană“.
Lăcaşul de cult nu are doar valoare spirituală, ci şi tehnică: este prima construcţie din beton armat din România.
La inaugurarea de la 31 mai 1913, la care au fost prezenţi Regelui Carol I şi Regina Elisabeta, s-a petrecut un moment emblematic: moscheea a fost botezată „Carol I“, arătând recunoştinţa musulmanilor pentru domnitorul care le-a făcut un asemenea dar.
Numele-simbol a fost păstrat până în zilele noastre.
Semnificaţia aparte Un astfel de centru musulman există şi în alte capitale europene, cum ar fi Londra.
Muftiatul atrage însă atenţia asupra particularităţii viitorului edificiu de la Bucureşti. „Moscheea în sine va fi cea mai mare dintr-o capitală a Europei, exceptând Istanbulul.
Iar terenul pe care a fost construit centrul din Londra a fost cumpărat de comunitatea musulmană, pe când terenul din Bucureşti este dat comunităţii de către Guvern, ceea ce este un gest de o puternică semnificaţie“, arată muftiul Iusuf Murat.
Ceremonia de inaugurare a Moscheii Regale Carol I, în prezenţa Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta. Constanţa, 31 mai 1913 - Colecţie personală Güner Akmolla

Citeste mai mult: adev.ro/nppchv
= Cu stima. –Mesia (vezi - Fagaduinta Implinita) _ Deut18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Romani[a] 5/14; 8/29; _ Faptele Ap.26/23; _ Romani[a] 10/17,[14 – Cum ?!], implicit[a]    „Schimbarea la Fata / Numele” (vezi / coroboreaza) _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Apoc.2/17; 3/12; _ Romani[a] 10/17,[18-20]; _ Matei 1/18,21; _ Isaia 6/8,[9-12],13; 9/1,2,[6]; 52/6 - *Gheorghe Moise _ Iata-Ma!*/"Purtatorul de Biruinta"/”Biruitorul Balaurului” _ Ioan 14/6,10,11; 16/33,
...
dar, “asa cum au prevazut prorocii, nu cheama nimeni Numele Meu” (vezi, cum este scris) _ Isaia 65/1; _ Romani[a] 10/17-20, [adica]:
...
- "Cel ridicat si trimis”, *la implinirea vremii* (vezi) _ Galateni 4/4; _ Ev.1/2,[3]; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Ioan 1/1,5,[11], 2012, 2013, 2014, 2015, 16; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16;
...
... -*Cine are urechi de auzit sa auda* (vezi) _ Luca 8/[5-7],8,[15]; 16/29,31; 18/[2-7],8; 24/25-27,45;
...
…-*Treziti-va!*-“Vine dimineata” (vezi) _ Isaia 21/11, 2012, 2013, 2014, 2015,16; - “Toate religiile” / *Toate popoarele chemate …[fara bani si fara plata]* (vezi) _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,
...
... [chemate] la “masa / hrana” (vezi / coroboreaza) _ Ioan 7/49; _ Matei 4/4; _ Osea 4/6, …[“masa / hrana”] / praznicul zilei mari [aceasta] de pe urma (vezi) _ Ioan 7/37,[38,39],
...
...*[zi], care nu a mai fost [niciodata]* (vezi) _ Daniel 12/1; _ 1 Corinteni 14/21; _ Matei 13/34,35,[16,17],13-15; _ Ioan 16/25,
-*Si va fi Lumina !* (vezi) _ Isaia 9/1,2,[6]; _ Faptele Ap.26/23; _ Daniel 12/[1],3,10; _ Matei 5/17; _ Ioan 9/[39],40,41;
...
_ Citeste spre finalul paginii: -„ Pre-viziunile "Vanga - Romania" / "A ultima previsao relativ la  Romania", …-despre Mine: …
_ http://www.ocultismodesoculto.com/2011/03/baba-vanga-vidente-cega.html
...
...posibil si probabil *cenzurat de catre cei care iubesc mai mult intunericul* [si, care-si zic S.S –“Servicii Secrete / Cia & Mossad, si altii, alias Sri”], (vezi) _ Romani[a] 1/28-32; _ Iuda 1/10-16; _ Isaia 53/1,[2-5],6; _ Romani[a] 11/3-[5,8],
...*mana-n mana cu cei care batjocoresc dregatoriile Poporului Meu* /[judecatori, procurori, politisti, parlamentari, administratori (vezi) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 9/16; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/1-4;  _ 1 Petru 2/9; _ Ioan 7/26.

sâmbătă, 16 mai 2015

... @ _ Isaia 6/[8], 9, 10, [2011, 2012, 13]; _ Romani[a] 11/8.
-1) _”Cerul si pamantul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (coroboreaza) _ Matei 24/35; _ Marcu 13/31; _ Luca 21/33; _ Ioan 10/[1-5],8-16.
 
-2) _ Transmiteti mesajele Mele si celor ce-si zic:
-„Adventişti de Ziua a 7-a”, „Baptişti”, Budişti”, „Catolici”, „Musulmani”, „Matorii lui YHWH”, „Ortodoi”, „Penticostali”, etc,
„pana la marginile Lumii”/*Toate Popoarele chemate [la masa / hrana curata (coroboreaza)_ Matei 4/4; _ Daniel 12/4; _ Osea 4/6], _ Romani[a] 10/17,[18]-20; _ Isaia 55/1,6-9,[10],11;
_”Indrazniti; Eu am biruit Lumea” (coroboreaza) _ Apocalipsa 3/12; _ Ioan 16/33; _ 1 Tim.2/5,[6]; _ Ev.1/2,[3]; _ Galateni 4/4; _ Filipeni 2/8; _ Ioan 7/37.

-3) _”Va rataciti, (.)” / „Cartea fiind pecetluita” (coroboreaza) _ Matei 22/29; _ Daniel 8/26; 12/4,[9]; _ 1 Corinteni 14/21; _ Luca 8/5-8,[15]; 24/25-27,45;
-4) _”Toata descoperirea Dumnezeiasca a ajuns pentru toate „Religiile si Bisericile” din lume /[si pentru voi], ca vorbele unei Carti Pecetluite” (coroboreaza) _ Daniel 12/4,[9]; _ Isaia 29/[10],11-14, [si nu aveti cum sa (Ma) contraziceti prorocii]: - „nici nu auziti, nici nu vedeti” (vezi) _ Isaia 6/[8],9,10,
nu stiti ca ”nu stiti nimic, si va rataciti” (vezi) _ Matei 22/29,
din lipsa de hrana (coroboreaza) _ Matei 4/4; _ Osea 4/6, pentru ca nu ati ajuns la Sfarsitul Legii” _ Romani[a] 10/4, si „nu [M]-ati gasit Calea Ingusta si Poarta Stramta „ (coroboreaza) _ Matei 7/13,14,[15]; _ Ioan 14/6, fiindca „abia se crapa de Ziua a 7-a” _ 2 Petru 1/19, [dupa Ziua a 6-a] (vezi)_ Geneza 1/31, „acum, fiind inca Noaptea Zilei a 7-a” (coroboreaza) _ Ioan 13/30; 1/1,5,[11-13],14-18; 4/25,[26]; _ Romani[a] 5/14; 16/25;
-5) _ Daca printre prietenii d-vs., care [prespun] aveti tangenta si minime cunostinte in legatura cu Cercetarea si Revelarea Tainei Mele (vezi / coroboreaza) _ Apoc.10/7; _ Romani[a] 5/14; 16/25, se afla macar vre-unul care zice ca ar fi viu (vezi / coroboreaza) _ Apocalipsa 3/1; _ Ecleziastul 9/5, si,
care “inseteaza dupa Mine” (coroboreaza) _ Ioan 1/1,5,[11],14; 7/37,[38,39]; 14/6, si,
care zice ca „asculta si aude Cuvantul Meu” (coroboreaza) _ Luca 8/5-8,[15]; _ Romani[a] 10/17; _ Ioan 5/24,25; _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Ev.1/[1],2,[3]; _ Luca 16/29,31; 24/25-27,[45],
va rog sa-Mi raspundeti Astazi (coroboreaza) _ Isaia 55/[10],11; _ Ev.3/7,13,15, in caz contrar,
“veti muri in pustiu / desertaciune, din lipsa de hrana” (coroboreaza) _ Psalmul 94/11; _ Isaia 59/4; _ Ieremia 14/14; _ Romani[a] 1/18-21; _ 1 Cor.3/20; _ Efeseni 5/6, _ Ioan 7/49; _ Matei 4/4; _ Osea 4/6, sau,
“vorbind in pilde” (vezi / coroboreaza) _ Matei 13/13-15,[16,17],34,35; _ Ioan 11/9; 12/35,36; _ Isaia 55/6-9, [si], cautati sa [Ma] intelegeti, „cei carora va fost dat”/[adica], „daruit genetic din facere / nasterea in pantecele mamei voastre] (coroboreaza) _ Matei 19/11; _ Luca 12/48; 8/[17],18;
-6) _ [Q-?!]: -„Voi contraziceti prorocii[le] ? / Nu stiti, ca "nu vedeti" ?[!] _ Isaia 6/[8],9,10, pentru ca "inca este noapte[a] Zilei a 7-a (coroboreaza) _ Geneza 1/31; 2/1; _ Ioan 13/30; _ Isaia 8/20; _ 2 Petru 1/19,[20], si ca abia [de acum] "urmeaza” -*Sa fie Lumina!*” (coroboreaza) _ Matei 24/14; _ Apocalipsa 10/7; 1/1; _ Ioan 13/31,32; _ Isaia 9/1,2,[6]; _ Geneza 1/1-3; _ Ioan 1/1-5,[11]-14,[15-18],
...
”pana in ziua de Astazi” (coroboreaza) _ Romani[a] 11/8; _ Ev.3/7,13,15; _ Deut.29/4,
...
[si], nu stiti, [ca]:
-”toata Scriptura contine vorbirea prorocilor, in pilde” (coroboreaza) _ Ev.1/1; _ 2 Timotei 3/16; _ Matei 13/13-15,34,[35], "pana la Mine” (coroboreaza) _ Ev.1/2,[3]; _ Matei 13/16,17; _ Galateni 4/4; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Apostolilor 26/23; _ 1 Tim.2/5; _ Filipeni 2/8,
...
urmand sa [va] vorbesc deslusit (coroboreaza) _ Ioan 1/1,5,[11]-14; 16/25; _ Romani[a] 1/[1]-15; 16/25; _ Gal.4/4; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10], 11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16,
...
pentru ”Cine are urechi de auzit [asculta] si aude” (coroboreaza) _ Luca 8/5-8,[15]; 16/29,31; _ Romani[a] 10/17; _ Matei 17/1,[2-4],5; 5/17; _ Ioan 7/37,[38,39];
...
-7) _”Va rataciti, ...(.)” [repet] _ Matei 22/29; _ Marcu 12/24, dar "nu este vorba numai ca nu vreti sa ascultati de Mine” _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22, [caci], “neascultare si necredinta voastra” (coroboreaza) _ Isaia 53/1; _ Luca 18/8; 16/29,31, sint implicite in “neputinta intelegerii” [_ Matei 19/11],
ca “Eu sint Acela” [asa cum este scris] _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23, „intrupat” (vezi) _ Ioan 1/1,[5,11]-14,[15-18], implicita *Schimbarea la Fata / Nume* (coroboreza) _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Romani[a] 10/14 –Cum ?! (coroboreaza) _ Apocalipsa 2/17; _ Filipeni 2/8; _ 1 Tim.2/5,
...
de aceea “va mustrez” (coroboreaza) _ Romani[a] 3/19; _ Ioan 16/8; _ Apocalipsa 3/19,
...
"nepriceputi si zabavnici cu inima, cand este vorba sa credeti toat ce au spus prorocii” (coroboreaza) _ Luca 18/8; 24/25-27,[45]; _ Isaia 53/[1],2-6,
...
[nepriceputi], care “ratacind in pustiu / in nestiinta, strambati Caile Mele” (vezi) _ Faptele Apostolilor 13/10,40, ca niste “calauze oarbe, care, va apropiati de Mine cu gura si Ma cinstiti cu buzele, avand Frica de Mine doar ca datina omeneasca” [asa cum este scris] _ Matei 15/8,[14]; _ Marcu 7/6; _ Luca 6/39; _ Isaia 29/13,[14-16],
...
care, nu veti ajunge sa Ma cunoasteti (coroboreaza) _ Matei 7/13,14; _ Ioan 14/6; _ 2 Tim.3/[1-6],7,[8,9 _ Eu sint Acela / *Moise* (vezi) _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[1],11, 2012, 2013, 2014, 2015,16.
...
= Cu stima. - Mesia (coroboreaza) _ Romani[a] 10/17,14-?!! (vezi) „implicita "Schimbarea la Fata / Numele] _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Apocalipsa 2/17; _ Isaia 65/1; 52/6 -*Gheorghe Moise _ Iata-Ma!*_ Ioan 4/25,[26]; 14/6,10,11; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23; _ Galateni 4/4; _ Ev.1/2,[3]; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Filipeni 2/8; _ Isaia 9/1,2,[6]; _”Toate religiile” /*Toate popoarele chemate [la masa / hrana (coroboreaza) _ Matei 4/4; _ Daniel 12/4,[9]; _ Osea 4/6], fara bani si fara plata* [asa cum este scris / coroboreaza] _ Isaia 55/1,6-9,[10],11; _ 1 Petru 2/1,2,[22], …(vezi):
posibil si probabil cenzurat de cei care iubesc intunericul (coroboreaza) _ Ioan 3/[16],19; _ Romani[a] 1/28-32; 11/3-5; _ Iuda 1/10-16, si care batjocoresc dregatoriile Poporului Meu (coroboreaza) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 9/[15],16; 10/1-3; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/1-4,[5]; _ Romani[a] 1/1-15; 11/3-5; _ 1 Petru 2/9.

joi, 9 aprilie 2015

_*Resurrection / Ressuscitou / Return * (corroborated) _ John 1/1.5. [11]. 2012 -2016; 4/25; 20/9; _ Romania 5/14; _ Atos 26/23; _ John 10/8,[11-2012], 2015, 2016; _ Luke 18/8; 24/25-27.45; _ Isaiah 55/1.[6-9].11,


... @ ["_ 1 Corinthians 14/21 ,,,&,,, _ Luke 8/[5]-8.15]":
,,,
- *Last Trumpet* (see _ 2 Peter 1/20 / read and corroborated) _ Revelation 10/7; _ Matthew 22/29; _ Luke 8/5-8; _ John 7/37.[38.39];
...
-a) _"Word of God [Not is story about Scripture]. is living and active,"(see) _ Hebrew 4/12.13; _ Matthew 6/10. meaning "living Scriptures" (corroborated) _ John 7/49; _ Matthew 4/4; _Osea 4/6. and humanity wanders in the wilderness (see) _ Matthew 22/29. because you did not understand ?. -"The book is sealed" (corroborated) _ Daniel 12/4.9. "to this day" (see) _ Romania 11/8; _ Hebrew 3/7.13.15. meaning "to rise and My coming. according to the promise" (corroborated) _ Deuteronomy 18/15.18; _ Acts 3/22; _ Hebrew 1/2; _ Galatians 4/4; _ John 4/25: - *I who speak to you am he* (corroborated) _ John 4/26; 3/16; 1/1.5.[11]. 2012 -2016. [and], in accordance with the prophecies (see) _ Matthew 13/34.35.[16.17].13-15. "talk with foreign lips" (corroborated) _ 1 Corinthians 14/21; _ John 1/1.14; _ Philippians 2/8; _ Matthew 13/57; _ Mark 6/4; _ John 4/44; 16/25; _ Luke 24/25 -27.45, -Understand ?! (see) _ Daniel 12/[4.9].3.10;
...
-b) _"I cry" (see / corroborated) _ John 7/37.[38.39]; _ Luke 8/8. because "I am" - *Last Trumpet* (see) _ Revelation 10/7; _ Colossians 1/26; _ Romania 16/25. [and] I went to seed. Holy" (corroborated) _ Isaiah 6/8.[9-11].12.13; _ Luke 8/5-8.[15].16 - Now in the spring of 2016];
...
_ Topic default (corroborated): _ John 1/1.5.[11]. 2012 -2016; 10/[1-5]. 8.11. 2012 -2016; _ Exit / [Exodus] / “Sending” 4/1.[10].11. 2012 -2016. and. according to _ John 4/25 "will say": ...
...
-1) _"Believe" and "Churches"/[all]. Whatever. were invented by people (corroborated) _ Matthew 15/.[8].14; _ Luke 6/39; _ John 3/19; 10/8; _ Romania 3/[10-18].19. [because of ignorance of the Scriptures _ Matthew 22/29]. "to this day" _ Romania 11/8. *being invented religions and churches that results after search and research in attempts to read parables* (corroborated) _ Matthew 13/13-15; _ John 16/25. [_ Hebrew 1/1]; _ 2 Peter 1/[19].20. but. although they did not understand "book because it is sealed" (see) _ Daniel 12/4.[9]. as "to justify activity. including control and domination over fellow". {[and win without work _ Romania 3/13-18; 16/18; _ 2 Peter 2/1-3]}. "ignorance embalmed with worldly fables and stories and empirically" (see) _ 1 Timothy 4/7; 6/4.5. [only with stories and stories of Scripture]. and thus were born religions ". leading people astray _ Isaiah 6/[8].9.10 -13; _ 2 Timothy 3/1-6.[7].8.9. wandering people because of ignorance (corroborated) _ Matthew 7/13-14; _ Hosea 4/6. by those who. {[without awaiting fulfillment promise (see) _ Deuteronomy 18/15.18.[19]. “gave their teachers after their own lusts“ (see) _ 2 Timothy 4/3.4. ["teachers who are undeserved in My chair"] (corroborated) _ Matthew 23/1.2.[3-10].13-15. 24-28; _ Luke 16/29.31; _ Romania 5/14;
...
-2) _ "The fund sealed in parables Scriptures contain Creation Science / Science God. still sealed" (see) _ Daniel 12/4. [9.13]. "in parables" _ Matthew 13/13-15; _ Mark 4/33. [34]. (corroborated) _ Hebrew 1/[1].2; _ Galatians 4/4; _ Romania 5/14; 10 / 14- [?!]; _ Luke 18/8. so it is written (see) _ Matthew 22/29. "to this day" _ Romania 11/8. resurrection from the dead. until (corroborated) _ Romania 5/14; _ "Exit"/*Sending*/“Exodus” 3/14; 4/1.[10].11. 2012 -2016. he [will] say everything _ John 4/25; 16/25; _ Luke 24/25-27.[45]. according to the Revelation of the Mystery _ Revelation of John 10/7; 1/1. "[mystery]. which was kept secret since the world began" _ Romania 16/25; _ Colossians 1/26;
...
-3) _ "My Word" (see) _ John 1/1.5.[14]. the "holy seed" (corroborated) _ Isaiah 6/8-13; _ Luke 8/5-7.[8]. ... {[for those who have the genetic capability (see / corroborated) _ Matthew 19/11; _ Luke 12/48]}. "My Word / holy seed. sprouts and grows in patience. if it comes in good soil"(see) _ Luke 8/15;
...
-4) _ Here are a few details about my messages that [possible and perhaps] still do not understand. …
...
_ Since the end of 2012 [see - "End of the Mayan Calendar"]. and continued after 2013, began "A New Era Astral / Light was / was true". [after The 6th Day. started Day 7th (corroborated) _ Genesis 1/31; 2/1.2; _ Matthew 17/1.[2-4].5. "period in human history. to which was and still is "dark / night in Truth" (corroborated) _ John 13/30; 14/[1].6; _ Isaiah 9/1.2.6; 21/11. 2012 -2016; _ Hebrew 1/2. [the word "prophecy" referring to "the future of humanity" / as foresight about "how" and "what will be in the future" / "Not Passed"].
…I mean. {*Truth was in night / darkness was not known, nor glorified* (see) _ John 13/[30].31.32} ...I mean. "to lift My. the fullness of time (corroborated) _ Deuteronomy 18/15.18; _ Acts 3/22; _ Galatians 4/4; _ Luke 16/29.31; _ Matthew 24/38.39; _ Iohn 7/37.[38.39]; _ Isaiah 9/[1.2].6. which means that.
...
... Only now is the "beginning of the end Mystery of God" _ Revelation 10/7; 1/1; _ John 1/1.14; _ Romania 5/14; 16/25; _ Philippians 2/8. signifying "beginning of the end of the law" (corroborated) _ Romania 10/4; 5/14; _ Acts 26/23, "beginning of the end" (see) _ Matthew 24/14, symbolizing *Beginning fulfillment / beginning of committing Human Creation Act* (corroborated) _ Romania 10/4; _ Genesis 1/26-31; 2/1.2.
-5) _*Prove all things; Hold fast that which is good* (see) _ 1 Thessalonians 5/[19].20-22,
...
= Regards. -*Gheorghe Moise / Moses George / Messiah* (corroborated) *Transfiguration / Name) _ Matthew 17/1.[2-4].5; _ Romania 10/14 -What Name?! (See) _ Revelation 2/17; 3/12; _ Acts 4/12; _ Romania 10/[16].17.[18]-20; _ Matthew 5/17; _ John 1/1.5.11.[14]; 3/16; 5/39; 9/[39].40.41; {John 10/20.[21]}; _ Philippians 2/8; _“All Religions”/*All peoples called (table / food _ Matthew 4/4; _ Hosea 4/6). _ Isaiah 55/1.[6-9].11. ...- *And it will be light!* (See) _ Isaiah 9/1.2.[6]; _ Isaiah 53/1.[2-5].6; _ 1 Peter 2/1.2; _ John 8/21.23.24.28.29.[43-47]; _ Luke 24/[25-27].45 ... –Understand ?! (see) _ Daniel 12/[1].3.10;

-6) _ http://mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.com .
…possible and probably censored by those who love darkness [“Secret Service”/”Cia & Mossad, alias Sri”] (corroborated) _ John 3/[16].19; _ Romania 1/28-32; 11/3.[5].8; _ Judah 1/10-16; _ Luke 18/8; 24/25,[26],27,45; _ John 7/26.

[[[[[[[[
...

_ "My greeting in Romanian" _ 1 Corinthians 14/21:

= Cu stima. – Mesia (coroborează) _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Ioan 4/25,[26]; _ Romani[a] 8/29; _ Ev.1/2; _ 1 Timotei 2/5,[6]; _ Matei 17/1,[2-4],5; _ Romani[a] 10/14 – Care Nume ?! (vezi) _ Isaia 65/1; 52/6 –„Gheorghe Moise / George Moses - Biruitorul Balaurului - Misticismul”/ „Moise_ Iată-Mă!” (vezi) _ Apocalipsa 2/17; 3/12; _ Faptele Ap.4/12; _ Filipeni 2/8,[9]; _ Romani[a] 5/14; _ Faptele Ap.26/23; _ Roma[nia] 1/1-14,[15]; 10/[2015],16-20; _ Iesirea / Trimiterea 4/1,[10],11, 2012, 2013, 2014, 2015,16; _ Luca 24/25,[26],27,45.
...
_ Dac
ă auzi, răspundeţi „Astăzi" (vezi) _ Luca 8/5-8,[15]; _ Ev. 3/7,13,[15], căci mîine s-ar putea să fie tîrziu (vezi) _ Ioan 12/35,36; 11/9; 9/4,[5]; 8/21,23-29; _ Iacov 4/14; _ Geneza 6/3; _ Psalmul 90/10; _ Isaia 55/[1],6-9,[10],11, (vezi detalii in pagina):

*posibil si probabil cenzurat de către cei care iubesc întunericul* (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Matei 6/10, [„precum în Cer şi pe Pămînt”, sau „Ca-n Cer’ul Lumii”], în Cer fiind [încă] întuneric / noapte / „lumina pe care ziceţi că o aveţi /[o vedeţi] este iluzorie” [şi, presupun că „Astronomia poate să vă confirme, dacă veţi asculta de cei ce citesc în stele şi de ghicitori” ] (vezi / coroborează) _ Geneza 1/14-18; _ Ioan 1/1-14,[15-18]; 9/4,[5],39-41; 13/30; _ Isaia 21/11, 2012, 2013, 2014, 2015, 16; 9/1,2,[6],

„cenzuratori, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” (coroborează) _ Romani[a] 16/18; _ Filipeni 3/19, [şi, care-şi zic S.S –“Servicii Secrete / Cia & Mossad şi alţii (Dst & Avo & Mi5-6), alias Sri”] (coroborează) _ Ioan 3/[16],19; _ Mica 3/5; _ Iuda 1/10-16; _ Romani[a] 1/28-32;11/3-5,[7],8; _ Daniel 11/14,

batjocoritorii dregătoriilor Poporului Meu, *mînă-n mînă şi cu cei care-şi zic:

preoţi, pastori, dascăli, fericiţi, preafericiţi, invăţători şi profesori teologi* [aşa cum este scris] (coroborează) _ Isaia 9/16; _ Ieremia 5/31; _ Mica 3/11; 7/3; _ Matei 23/1,2,[3-10],13-15,24-28, in complicitate cu cei ce-şi zic:

politicieni / parlamentari, guvernanţi, judecători, procurori /„guvernanţi şi magistraţi”, care „jură strîmb /[toţi], [pe ce nu cunosc / Cartea fiind pecetluită” (coroborează) _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 29/10-16 ]/„ţinînd mîna pe Biblie” /[–auzi cum î-şi zic ?!: -„guvernanţi şi magistraţi (!!!)”/„guvernarea si păstoritul lor fiind strîmbe la fel ca judecăţile şi jurămintele lor”],

care au făcut şi continuă să facă Poporul Roman şi Romania de rîsul şi batjocura lumii (vezi prorociile / coroborează) _ Isaia 1/21,23; 3/12; 6/[8]-12,[13]; 9/[15],16; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-5,8; _ Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4; _ Matei 7/15-20; _ Ioan 10/20; 7/26.
[[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]