Follow by Email

luni, 18 iunie 2012

_ Ioan 3/[16],19; _ Luca 21/[10,11], 2012, 2013,...14-17; 24/26; _ Isaia 53; _ Romani[a] 11/3-[5].
_*Scripturile se traiesc*, [potrivit] _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Luca 8/16,17,[18]; 18/8; _ Isaia 53; _ Ioan 3/[16],19, ...

..._*Dar cum se vor implini Scripturile care zic ca asa trebuie sa se intample [?]* _ Matei 26/54;

_ Iata: ..."Copiile unor inscrisuri" / lucrari _ Ioan 15/24,25, ...”inregistrate / pe rolurile" ...*instantelor judecatoresti*” ...din Romania; _ Isaia 1/21,23; 10/1,2; 63/18,19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3,[8]; _ Mica 3/11; 7/2-4; _ Romani[a] 11/3: …
……………………


                                 Domnule(a)  Presedinte(a) 

                                                          - Tribunalul Braila


                Subsemnatul  Moise Gheorghe, domiciliat in satul  TARLELE  FILIU, orasul  Ianca, judetul  Braila, avand calitatea de PROCURATOR / Procura JUDICIARA Nr.1530 / 03.12.2008, in DOSARUL  Nr.2541 / 113 / 24.10.2008 al Tribunalului BRAILA – Sectia CONTENCIOS  Administrativ / [fond –REFUZ  solutionare Cerere], ...dupa: ...

             -1)  CEREREA inregistrata in data 19.04.2010;
             -2)  REVENIREA ( I ), inregistrata in data 19.05.2010;
             -3)  REVENIREA a II-a, inregistrata in data 04.06.2010;
             -4)  REVENIREA a III-a, inregistrata in data 22.06.2010;
             -5)  REVENIREA a IV-a, inregistrata in data 09.07.2010;
             -6)  REVENIREA a V-a, inregistrata in data 30.07.2010;
             -7)  REVENIREA a VI-a, inregistrata in data 18.08.2010;
             -8)  REVENIREA a VII-a, inregistrata in data 31.08.2010;
             -9)  REVENIREA a VIII-a, inregistrata in data 27.09.2010;
           -10)  REVENIREA a IX-a, inregistrata in data 22.10.2010;
           -11)  REVENIREA a X-a, inregistrata in data 17.11.2010;
           -12)  REVENIREA a XI-a, inregistrata in data 06.12.2010;
           -13)  REVENIREA a XII-a, inregistrata in data 18.01.2011;
           -14)  REVENIREA a XIII-a, inregistrata in data 08.02.2011;
           -15)  REVENIREA a XIV-a, inregistrata in data 28.02.2011;
           -16)  REVENIREA a XV-a, inregistrata in data 29.03.2011;
           -17)  REVENIREA a XVI-a, inregistrata in data 28.04.2011;
           -18)  REVENIREA a  XVII-a, inregistrata in data 31.05.2011;
           -19)  REVENIREA a  XVIII-a inregistrata in data 19.07.2011,
           -20)  REVENIREA  a  XIX-a  inregistrata in data 01.09.2011;
           -21)  REVENIREA  a  XX –a  inregistrata in data 06.10.2011;  
           -22)  REVENIREA  a  XXI –a  inregistrata  in data  22.11.2011;
           -23)  REVENIREA   a  XXII –a  inregistrata  in data  12.01.2012;
           -24)  REVENIREA    a  XXIII-a  inregistrata  in data  02.03.2012;
           -25)  REVENIREA   a XXIV –a inregistrata  in  data  18.04.2012,  ...precum

si  dupa ADRESA Rec.Nr.7 –AR.99975066480 / 10.05.2011 _[Vezi “Indreptarea NEREGULARITATILOR  SAVARSITE” potrivit prev. Art.[105]; 106(2)-C.Pr.Civ.],

                                     -Fac  Revenirea a XXV -a, ( douazecisicinci) -a,

-La CEREREA inregistrata in data 19.04.2010 in DOSARUL Nr.2541 / 113 / 24.10.2008.

          = Am anexat la prezenta, in copie, urmatoarele:

-CEREREA inregistrata in data 19.04. 2010 / Rec. AR.89990648883 / 19.04.2010;
-RASPUNS la Adresa ADMINISTRATIEI  Trib.Braila-Nr.4851 / 25 A / 25.11.2010;
-ADRESA din 17.09.2009, -PRECIZARI /sesizare NEREGULARITATI SAVARSITE;
-FILA 11, Dos.2541/113/24.10.08_REFUZ Solutionare Cerere; Paratii / FUNCTIILE;
-ADRESA Rec.7 –AR.99975066480 / 10.05.2011- NEREGULARITATI SAVARSITE;
-DECIZIA  Nr.570 / R-28 Mai 2009,-“Definitiva si Irevocabila a Curtii de Apel  Galati;
-REVENIREA a XXIV -a ( douazecisipatru) – Rec.AR.99966708693 / 17-18.04.2012;
-Foto-COLOR -Dos.2541 / 113 / 24.10.2008 = Dovada FALSIFICARE ...{[prin complicitate, ...de catre presupusii “JUDECATORI si Grefiere”]}, ...acte si Nr.Dosar;
-Procura Judiciara  Nr.1530 / 03.12.2008.
-[Prez.contine in total _ 15(cincisprezece)  file A4].


                         Data   19.06.2012                     Semnatura {Ind. Moise}


[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Dosarul Nr. 3640 / 113 / 30.06.2010
Tribunalul Braila
CONTENCIOS  ADMINISTRATIV
RECURS –Sentinta 135 / FCA – 24 Ian.2011                                                 Domnule(a) Presedinte(a)


                 Subsemnatul Moise Gheorghe, domiciliat in satul TARLELE FILIU, orasul Ianca, judetul Braila, avand calitatea de PETENT / reclamant in cauza din DOSARUL Nr.3640 / 113 / 30.06.2010, al Tribunalului Braila –CONTENCIOS ADMINISTRATIV, prin prezenta am formulat:

                                                      RECURS,

Impotriva SENTINTEI Nr.135/ FCA din Sedinta Publica din data 24 ianuarie 2011, COMUNICATA prin Rec.3550 / 09.03.2011, neparafata si NESEMNATA.

= MOTIVELE RECURSULUI:

= SENTINTA Nr.135 / FCA _ 24 ianuarie 2011, este NETEMEINICA si NELEGALA  prin aceea ca:

          -ESTE emisa cu INCALCAREA PROCEDURILOR JUDICIARE, prevazute de Codul de PROCEDURA CIVILA si cele prevazute de LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV Nr.554 / 02.12.2004 Modificata si Completata cu LEGEA Nr.262 / 19.07.2007, de catre doamna judecator(oare) ALINA ATENA PAVEL, respectiv:

-1) Cu incalcarea prevederilor Art.17(1) din Legea CONTENCIOS ADMINISTRATIV, intarziind deducerea judecatii cauzei prin stabilirea PRIMULUI TERMEN de judecata la peste 100(unasuta) zile respectiv peste 3(trei) luni de zile, termen la care NU Mi-a TRANSMIS INTAMPINAREA paratului, concomitent cu DISPOZITIA de a mai DEPUNE la REGISTRATURA inca O COPIE  de pe ACTIUNE, insistand sa precizez DACA SOLICIT introducerea in cauza si a INSTITUTIEI pe care O REPREZINTA PARATUL, la care AM PRECIZAT ca Functionarul Public CISMAS TRAIAN este Chemat in Judecata tocmai REPREZENTAND Institutia Publica D.A.D.R. Braila, in temeiul Prevederilor Art.16(1) din Legea Nr.554 / 02.12.2004, conform CERERII;

-2) Cu incalcarea prevederilor Art.115, Al.2 si Al.3 din CODUL DE PROCEDURA CIVILA, instanta acceptand REFUZUL PARATULUI de a RASPUNDE la PRIMUL si PRINCIPALUL CAPAT de CERERE, respectiv:

               -“A refuzat si REFUZA SA RASPUNDA si SA REZOLVE problemele de DREPT LEGITIM pe care le-am solicitat prin CEREREA inregistrata in data 31 Martie 2010 ...........privitor la:
                =1) CONSERVAREA INPUTURILOR / Autputurilor, respectiv a “facturilor decontate si bonurile valorice depuse de furnizori, precum si matca ramasa dupa distribuirea bonurilor valorice”,  asa cum este prevazut “expres” in Art.7(16) din OUG Nr.117 / 14 Iulie 2005, PESTE OBLIGATIA DE PASTRARE  de CEL PUTIN  5(cinci) ANI, respectiv pana la ANALIZAREA in C.S.A.T. –ROMANIA, intrucat ACTELE si FAPTELE  sunt in stransa si implicita legatura cu  ACTELE si FAPTELE de FALSIFICARE A PLANURILOR CADASTRALE ALE STATULUI ROMAN in vigoare, a caror judecata si cercetare ati respins-o pana acum.”
.............................................

= PENTRU INTELEGEREA si Judecarea TEMEINICA, “TEMEINICA si LEGALA” in conformitate cu PREVEDERILE JUDICIARE  si Legile POPORULUI ROMAN / STATULUI ROMAN  inca in vigoare, atat  a acestui RECURS / contestatie cat si a CAUZEI PROPRIUZISE  de DREPT LEGITIM si de INTERES NATIONAL, am anexat la prezenta in copie PRECIZARILE JUDICIARE  la care atat PARTEA PARATA  cat si d-na Judecator(oare)  Alina Atena Pavel, AU REFUZAT SA RASPUNDA, respectiv:

-a) INTAMPINAREA partii PARATE inregistrata la Nr.4996 / 08.12.2010, adica dupa 130(unasutatreizeci) zile / peste 4(patru) luni de zile, FARA “Data “ INREGISTRARII in DOSAR sau prin REGISTRATURA Tribunalului Braila, _ [3(trei) file A4];

-b) PRECIZARILE inregistrate prin Adresa Rec. AR 99975066610 / 08.12.2010, privind INCALCAREA PROCEDURILOR JUDICIARE, atat de catre PARTEA PARATA cat si de catre d-na judecator(oare)  ALINA ATENA PAVEL, referitoare la INTAMPINAREA comunicata / transmisa, _ [2(doua) file A4];

-c) REVENIRE inregistrata prin Adresa Rec.AR 99973616599 / 18.01.2011, la Precizarile Judiciare din Adresa Rec. AR 99975066610  / 08.12.2010,_ [1(una) fila A4];

-d) REVENIREA II –a  inregistrata prin Adresa Rec.AR99971648197 / 28.02.2011, la Precizarile Judiciare in Adresa Rec.AR 99975066610 / 08.12.2010, _ { 1(una) fila A4};

-e) SENTINTA Nr.135 / FCA, Sedinta Publica din data de 24 ianuarie 2011; Completul compus din: Presedinte – Alina Atena Pavel, judecator; Grefier – Ionela Lupu; Neparafata si NESEMNATA, _ [2(doua) file A4];

-f) COMUNICARE Rec. Nr.3550 / 09.03.2011, NESEMNATA, _ [1(una) fila A4].

      = PREZENTA contine in total, un numar de  12(doisprezece) file A4.


                               Data   21.03.2011                Semnatura  {ind. Moise}

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[                                              Domnule(a)  Presedinte(a)

-         Curtea de Apel  Galati


                   Subsemnatul Moise Gheorghe, domiciliat in satul TARLELE FILIU, orasul Ianca, judetul Braila, avand calitatea de Procurator / CONTESTATAR  al  *SENTINTEI  Civile* Nr.262 / 17 Martie 2011, emisa de completul de judecata al Instantei de Fond  / Judecatoria FAUREI in Dosarul Nr. 1876 / 228 / 2010, constituit din:

                                - Durdea  Lucian – judecator / presedinte complet;
                                - Lesu  Niculina   - grefier(a), ...
Prin prezenta, potrivit prevederilor Art.282(1); Art.299(1); Art.304 Al.1-9, ...din Codul de Procedura Civila, care NU  AU  FOST  ANULATE / Abrogate prin nici o lege si nici prin Legea Nr.202 / 2010, invocate [“paradoxal !”] de instanta  de recurs din Tribunalului Braila, respectiv care potrivit prevederilor “punctului 27” in referire la  Art.297(1), [va] “obliga la  a constata”, respectiv la a “anula hotararea atacata, ...evocand fondul, ...precum si la “dezlegarea data problemelor de drept, ...ca si necesitatea administrarii unor probe sunt obligatorii ...”, ...potrivit prevederilor clare, din Legea 202 / 2010 -extras:

- 27. La articolul 297, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: - "Art. 297.
-“In cazul in care se constata ca, in mod gresit, prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului, ....... instanta de apel va anula hotararea atacata si va judeca procesul, evocand fondul. ...
...- Dezlegarea data problemelor de drept de catre instanta de apel, ca si necesitatea administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului.”, ...

                          Fac CONTESTATIE impotriva  DECIZIEI  Nr. 88 RCA
                                           Sedinta Publica de la 22 Februarie 2012
                                            Completul compus din:
                              _ MIOARA  SPITA            - judecatoar(oare) / Presedinte complet;
                              _ CORINA  GABRIELA  ICONARU  - judecator(oare);
                              _ GEANINA  ELENA  VOINEA         - judecator(oare);
                              _ MARIANA  CIOBANU  MORAIT   - grefier(a), ...

...si solicit  CASAREA  pe motive de NELEGALITATE, potrivit faptelor implicite de  INCALCARE / nerespectarea  Prevederilor Judiciare prevazute in Legislatia Poporului Roman / Statului Roman inca in vigoare, ...care se afla / se regasesc in actele din dosar.

= In urma casarii solicit si “Daune Morale” in suma de 400.000(patrusutemii) Lei (RON) din partea fiecaruia din membrii Completului de Judecata care a emis DECIZIA Nr.88 RCA / 22 Februarie 2012 in Dosarul Nr.1876 / 228 / 2010 [Cod operator date pers.4481].

= Am anexat la prezenta, inscrisul: DECIZIA Nr.88 RCA / 22 Februarie 2012 si inscrisul “COMUNICARE” –Recomandata Nr.1972 / 06-07.03.2012.

= Am depus prezenta in doua exemplare pentru comunicare; Un exemplar pentru Curtea de Apel Galati si un exemplar pentru intimat / Completul de Judecata / Tribunalul Braila.


                              Data   09.03.2012                    Semnatura {Ind. Moise}


[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[                                                                                                                     Spre  Stiinta:
                                                                                                                  -Tribunalul Braila                                                              Domnule(a) Presedinte(a)
                                                                                         - Curtea de Apel Galati


                                 Subsemnatul Moise Gheorghe, domiciliat in satul  TARLELE FILIU,                   
                       codul 815206, orasul Ianca, judetul Braila, prin prezenta, fac

                                                                  REVENIRE,

                        la  Adresa Rec. AR 99958702098 / 09 – 14.03.2012, reprezentand: 

                                                  CONTESTATIA impotriva DECIZIEI  Nr.88 RCA
                                                  Sedinta Publica  de la 22 Februarie  2012-04-09
                                                  Completul compus din:
                                                      -MIOARA  SPITA   - judecator(oare) / Presedinte complet;
                                                      -Corina  Gabriela  ICONARU   - judecator(oare);
                                                      -GEANINA  ELENA  VOINEA  - judecator(oare);
                                                      -Mariana Ciobanu  MORAIT    - grefier(a).

                                  - Am anexat la prezenta, in copie, urmatoarele:

                        -1) Adresa precizata cu CONFIRMAREA inregistrarii “in termen”/[2(doi) file A4]:
                                 = Rec.AR 99958702098 / 09-14.03.2012, in Dosarul Nr.1876 / 228 / 2010.

                        -2) Copie act [neprocedural, ca] –CITATIE Rec.7827 / 21-23.03.2012, intr-un
                              alt dosar [ numar schimbat] / Dosarul Nr. 1474 / 113 / 2012, ...implicand
                              REFUZUL de a transmite Contestatia / Dosarul Nr.1876 / 228 / 2010,  la
                              Curtea  de Apel Galati {[si] ...cu termen peste 60 zile de la inregistrare}.

                        = Va rog [sa] solicitati Dosarul  Nr.1876 / 228 / 2010 pentru a judeca [in termen]
                           CONTESTATIA inregistrata, [in fond(ul) dosarului “fiind vizibile” Fapte / Acte,
                           de deturnare / FRAUDARE de Fonduri NATIONALE inclusiv si implicit din
                           INDATORARILE  Poporului Roman /Externe (vezi U.E., F.M.I.)], ...ca “Acte si
                           Fapte” indreptate in ascuns impotriva Independentei Statului Roman.

                        = Precizez ca RASPUNDEREA este mare, Mare, Foarte MARE, implicit a
                           celor implicati in nejudecarea sau refuzul de a judeca temeinic / legal CAUZA.

                         - Prezenta contine in total  4(patru) file A4; -Un exemplar a fost inaintat si la
                           Tribunalul Braila, intimat prin angajatii potrivit Completului de Judecata.

                                                 Data   10.04.2012         Semnatura {Ind. Moise}
..............................................................................


                                    - Inclusiv REVENIREA a II-a (a doua), ...

                                                       -[ Continand  6 (sase) File A4].


                                 Data 07.06.2012                Semnatura {Ind. Moise}


]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]                        Dosar  Nr.2320 / 113 / 26.04.2010
                        Tribunalul Braila
                        Sectia Civila


                                                          Domnule(a) Presedinte(a)
                    
                                                                                    - Tribunalul Braila


                              Subsemnatul  Moise Gheorghe, domiciliat  in satul TARLELE  FILIU, orasul Ianca, judetul Braila, avand calitatea de petent / reclamant impotriva  S.C. Moise Stelian  P.F.A., inregistrat(a) la ORC de pe langa Tribunalul Braila, sub Nr. F09 / 1170 / 2005, CUI 19748429, in Dosarul Nr.2320 / 113 / 26.04.2010 al Tribunalului  Braila, prin  prezenta, fac:

                                                          REVENIREA  a XVIIa  ( saptesprezece)

-La  CEREREA / Adresata Rec. AR 89989573612 / 08.09.2010, comunicata  (dublu) si prin FAX  Nr.0239612608 / 07.09.2010, prin care v-am rugat  SA  NU  MAI  INCALCATI  PROCEDURILE  JUDICIARE, respectiv  sa-Mi  COMUNICATI  “Intampinarea”  autentificata / SEMNATA si stampilata / PARAFATA cu  datele de  IDENTIFICARE  a  “paratului” S.C. Moise  Stelian  P.F.A. –F09 / 1170 / 2005.

- Au trecut deja  704 (saptesutepatru) zile, de la INREGISTRAREA  Cererii de Chemare in Judecata;

- Au trecut  deja  599 (cincisutenouazecisinoua) zile, de la  PRIMUL TERMEN de judecata  pentru care  ATI DISPUS prin  CITATIE  catre “parat”,  SA  DEPUNA “Intampinare”;

- Au trecut  deja  497 (patrusutenouazecisisapte) zile, de la  cel de-al DOILEA  TERMEN de judecata pentru care  ati dispus  prin CITATIE  catre “parat” si prin “INCHEIEREA  Sedintei Publice” din 30.06.2010 catre AVOCATA  Vintila Maria – “SA  DEPUNA  INTAMPINAREA paratului”,  termen la care V-A  DAT / predat  in Sedinta Publica, unele INSCRISURI / “Intampinarea”, pe care ATI  REFUZAT sa  Mi-o  DATI / predati / transmiteti.

- Va mai rog  INCA  ODATA, sa  atrageti atentia  d-nei  JUDECATOARE  Voicila  Valerica, -SA RESPECTE  Procedurile Judiciare si LEGILE Poporului ROMAN / Statului ROMAN inca in vigoare, respectiv sa-Mi  COMUNICATI “Intampinarea” pe care a-ti retinut-o abuziv / ilegal / ascunzand faptele penale ale “paratului”.

- Va mai rog  SA ATRAGETI  ATENTIA Functionarilor Publici  de la “Biroul  de  INFORMARE  si  RELATII PUBLICE” din cadrul  ADMINISTRATIEI  Tribunalului  Braila, SA  NU  MAI  INTERVENITI  cu  felurite ADRESE  prin care  INCERCATI  DETURNAREA de la FONDUL CAUZELOR deduse judecatii, si cu felurite  INTERVENTII prin care PROVOCATI  CONSECINTE in FAVORIZAREA  VINOVATILOR  Chemati in  JUDECATA. [ Refuzand judecata sablocati prelucrarea terenurilor agricole].

                             Am  anexat la prezenta, in copie, urmatoarele:

- CEREREA  Adresata  Rec. AR 89989473612 / 08.09.2010 _ [ Doua file A4];

- REVENIREA  a XVI –a / Rec. AR 999667º8763 / 12-16.01.2012 _ [Una fila A4].

                                             
                                 Data   29.02.2012               Semnatura  {Ind. Moise}                                                  


[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

= Cu stima. –Mesia _ Ioan 1/1,5,11; 3/[16],19; 4/[25],26; 5/39; 7/37; 8/21,23,24,43,45; 10/8,11,2012,13,14,[16], ...[despre care am mai scris, in alte mesaje si in alte pagini / site, ...cum, ca] ...in contextul “Numelui Meu” precum si al “lucrarilor Mele”, ...implicit(e) cele [doar cateva] prezentate mai sus, ...asa cum am mai precizat si in alte mesaje, ...cei impreuna / complici implicati –“faptuitori si presupusi judecatori”, ...M-au amenintat [in multe feluri] _ Luca 24/26; _ Romania 11/3.

3 comentarii:

 1. _ Acest comentariu in legatura evidenta cu subiectul mesajului de mai sus, ...l-am postat si ca "mesaj" potrivit subiectului [din data miercuri, 30 octombrie 2013]: ...

  _ Romania 11/3-[5]; _ Daniel 11/14; _ Ieremia 5/26-30,31; _ Isaia 10/1-3.

  _ Urmatoarele 2(doua) comentarii, de mai jos, le-am postat in data 29.10.2013, ...aferente subiectului implicit, din pagina: ...

  _ http://www.nasul.tv/2013/10/29/procuroarea-angela-nicolae-retinuta-in-dosarul-de-evaziune-a-fost-suspendata-din-functie/

  ...[si] pe care le-am copiat “pentru marturie”, [in ordine inversa], impreuna cu cel de-al treilea comentariu, postat de [un anume] ...“Nistor Nicolae · În topul comentatorilor · Bistrita , …

  Adaugă un comentariu...

  Posting as mesia_unsul_prorocul (Not you?)

  mesia_unsul_prorocul (conectat prin yahoo)

  _"Mare nerusinare a derbedeilor care s-au ridicat dupa 1989" _ Daniel 11/14; _ Ieremia 5/26-30,31, ...pentru ca nu este nici o deosebire intre ei; _ Puteau macar sa o avanseze in postul de "Sef[a] la Curtea Constitutionala", sau pe la alt[a] Curte, ...ca doar nu o fi fost singuara in dobitoceniile pe care le fac acesti "asa-zisi judecatori/[oare ?]. procurori[oare ?] _ Isaia 10/1,2,3. -Cu stima. -Mesia _Nu te mira cum am scris / *Chiar Eu ...sint Acela* _ Ioan 4/[25],26; _ Isaia 52/6; _ Romani[a] 5/14; 10/14 - Moise Gheorghe -*Iata-Ma!* _ Romania 10/18-20.
  Răspunde · Îmi place · acum 3 ore
  …………….
  .................

  mesia_unsul_prorocul (conectat prin yahoo)

  _ @ …{“asa-zisi judecatori/[oare ?], procurori[oare ?] _ Daniel 11/14; _ Ieremia 5/26-30,31; _ Isaia 10/1,2,3”}
  …………..
  _ Daca vreti sa vedeti cine si cum au terfelit ani de zile *actul de justitie*/ falsi judecatori/[oare], procurori[oare], din Judecatoria Faurei / Tribunalul Braila si Curtea de Apel Galati, ...mana-n mana cu “Falsificatori de Planuri Cadastrale Nationale”, si in consecinta implicita complici in *Deturnare de Fonduri A.P.I.A.*, ...“mana-n mana cu complici care nu s-au sfiit sa faca si amenintari cu moartea”, si cu functionari publici din Primaria Ianca, A.P.I.A. Faurei / Braila si A.P.I.A. Bucuresti, ...[cititi in pagina]: ...
  mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.ro , ...subiectul din data [ luni, 18 iunie 2012]: ...

  _ Ioan 3/[16],19; _ Luca 21/12,13; 24/26; _ Isaia 53/1-5.

  = Cu stima. -Mesia.
  Răspunde · Îmi place · Urmăreşte postarea · acum 2 secunde
  ……………
  Nistor Nicolae · În topul comentatorilor · Bistrita
  Ce sa mai comentam , mafioti spurcati , asa mama , asa fiu , asta este Justitia noastra ,AMIN.
  Răspunde ·
  · acum 20 de ore
  ……………..
  = Cu stima. –Mesia.

  RăspundețiȘtergere
 2. _ Acest comentariu l-am postat in pagina: ...

  http://www.nasul.tv/2013/11/05/procuroarea-spagara-angela-nicolae-si-tacerea-sistemului/#comment
  ...................

  moisegheorghe, 05/11/2013 19:30

  _ @ …[“Doamna Angela Nicolae a lucrat direct cu toți procurorii generali ai României în ultimii 10 ani, bucurându-se de o poziționare excelentă în ca­drul sistemului, lucru care i-a asigurat une­ori succesul intervențiilor pe lângă colegi.“]
  …………….
  …………….
  _ Urmatoarele comentarii au fost postate, preluate in pagina in ordine inversa, aferent[e] subiectului: …

  http://www.nasul.tv/2013/10/29/procuroarea-angela-nicolae-retinuta-in-dosarul-de-evaziune-a-fost-suspendata-din-functie/ , [astfel]: …
  …………………

  mesia_unsul_prorocul (conectat prin yahoo)

  _”Mare nerusinare a derbedeilor care s-au ridicat dupa 1989″ _ Daniel 11/14; _ Ieremia 5/26-30,31, …pentru ca nu este nici o deosebire intre ei; _ Puteau macar sa o avanseze in postul de “Sef[a] la Curtea Constitutionala”, sau pe la alt[a] Curte, …ca doar nu o fi fost singuara in dobitoceniile pe care le fac acesti “asa-zisi judecatori/[oare ?]. procurori[oare ?] _ Isaia 10/1,2,3. -Cu stima. -Mesia _Nu te mira cum am scris / *Chiar Eu …sint Acela* _ Ioan 4/[25],26; _ Isaia 52/6; _ Romani[a] 5/14; 10/14 – Moise Gheorghe -*Iata-Ma!* _ Romania 10/18-20.

  mesia_unsul_prorocul (conectat prin yahoo)

  _ @ …{“asa-zisi judecatori/[oare ?], procurori[oare ?] _ Daniel 11/14; _ Ieremia 5/26-30,31; _ Isaia 10/1,2,3”}
  …………..
  _ Daca vreti sa vedeti cine si cum au terfelit ani de zile *actul de justitie*/ falsi judecatori/[oare], procurori[oare], din Judecatoria Faurei / Tribunalul Braila si Curtea de Apel Galati, …mana-n mana cu “Falsificatori de Planuri Cadastrale Nationale”, si in consecinta implicita complici in *Deturnare de Fonduri A.P.I.A.*, …“mana-n mana cu complici care nu s-au sfiit sa faca si amenintari cu moartea”, si cu functionari publici din Primaria Ianca, A.P.I.A. Faurei / Braila si A.P.I.A. Bucuresti, [cititi in pagina]: …mesia-romania5-14-ioan4-26.blogspot.ro ,
  …subiectul din data [ luni, 18 iunie 2012]: …
  _ Ioan 3/[16],19; _ Luca 21/12,13; 24/26; _ Isaia 53/1-5.
  = Cu stima. -Mesia.
  ………..
  = Acela[si] _ Ioan 4/25,[26] _ Romani[a] 5/14; 10/14 –[?!]; 11/3, …[si care] Ma batjocoresc de multi ani de zile, si care au recurs si la amenintari cu exterminarea prin feluriti “agenti sub acoperire [din bransa lor]“/ faptuitori – falsificatori de acte si incalcatori de proceduri judiciare, “mana-n mana” cu omologi si alte categorii, implplicati in ascunderea faptelor penale / fraude financiare, s.a. _ Psalmul 22/16; _ Isaia 56/10,11; 55/1,6-9,[10],11, 2012, 2013; 6/[8],9,[10],11, 2012, 2013; 53.

  RăspundețiȘtergere
 3. _ Mesaj din pagina: _ http://www.activenews.ro

  _ @ [“(.) face parte și din ATOP (.)”]

  _ ATOP-urile(.), sint „o golanie, a unor derbedei”, prin care ”se sustrag” ilegal (.) fara finalitate, bani din bugetele comunitatilor „orasenesti /(.)/ judetene”, asa cum se intampla in jud. Braila, in care, in urma cu cativa ani, posibil (.) cu functie [?!!], in ATOP Br.,

  numitul Rotaru Ion [nascut in com. Bordei Verde / Braila], (.), activist PSD Br., acum Vice. la Senat, alaturi de P.C. Tariceanu [(.)],

  a obtinut din bugetul Jud. Br. (.), si „cheltuit (.)”, aprox.900.000 lei (~ 225.000 Euro),(.) aparati si sustinuti de toata [in]justitia din Jud. Braila & Galati & Romania, „ca niste dobitoace fara minte” _Iuda 1/10-16;_Romani[a] 1/28-32; _Is.9/16, care nu au inteles _Is.10/1-3, stiindu-se ajutati de S.S.- Cia & Mossad & Dss & Dst & Avo & Mi5-6, alias Sri;

  _(.);

  _ Din cauza acestora, patimesc si „Eu–Mesia”_Mat.26/54;_Luc.24/25,[26],27,45;_Ioan 4/[25],26; 7/26, datorita (.) complicitatii celor ce-si zic S.S.,

  dupa ce „am refuzat sa le acord primordialitate” la Destainuirea Cartii_Dan.12/4,9; _Mat.24/14;_Apoc.10/7;_Col.1/26;_Romani[a] 16/25;_Is.6/8-13;_ Ioan 1/1-14; _Romani[a] 5/14;_Faptele Ap.26/23,

  care sprijina in functii si abuzuri „feluriti functionari”, ajungand sa Ma deposedeze de resursele de trai [si amenintari cu lichidarea] prin „arendasi” si agenti din falsa justitie,
  din pricina careia, sufera intrega Romanie,
  fapte implicite in prorocii_Is.1/21,23; 3/12; 9/16; 63/18,19;_Ier.5/26-31; 9/3-5;_Romani[a] 1/28-32;_Iuda 1/10-16;_Mica 2/1,2; 3/11; 7/[1],2-4;

  _ Mi-au confiscat prin [in]justitie toate resursele minime de trai [nu am ce manca de la o zi la alta], si prin intermediul unor infractori, precum:

  -Chirita George Fanel si Sterian Alexandru, primarul si secretarul din primaria Ianca / Braila, in complicitate presupusi judecatori si procurori, din arondismentul injustitiar Faurei / Braila / Galati, in complicitate si cu senatorul PSD -Rotaru Ion, care ne exploateaza abuziv de peste 20 de ani 0,5 ha teren in zona Bordei Verde / Braila;

  _ Complicitatile primarului CHIRITA George Fanel si secretarul STERIAN Alex., i-au ajutat sa refuze si executarea Sentintei Nr.90/ FCA din 23 iunie 2006, Def. si Irevocabila a Trib. Br. / Investita Executoriu, dupa Decizia Nr.316/R din 28 Sept.2006 a Curtii de Apel Galati,

  complicitate, prin Procurorii si Judecatorii care au refuzat deducerea in Penal, potrivit prev. din Legea Contencios. Administrativ Nr.554/2004,

  implicite fiind [si] fapte de „Falsificarea de Planuri Cadastrale si Titluri de Proprietate Originale [razuite cu lama si inscrierea de falsuri], implicit refuzul Delimitarii Terenurilor din Proprietate, [si], refuzul Eliberarii Proceselor Verbale de Punere in Posesie, care, si la ora actuala zac in Arhiva Cadastrului Br., director Dragan Petrica, cu reprez. pe Ianca: Gradinaru Maria si Predescu Laurentiu, mana-n mana cu baronii ocupand abuziv terenurile, iar

  APIA zice –„Nu aveti P.V. de Punere in Posesie, nu castigati in Instanta, /[de 20 de ani de zile]”, instantele refuzand Judecarea Cauzelor inregistrate, la ora actuala, avand 2,7 ha teren ocupat abuziv /”judecata suspendata din 2009 de Trib. Br.”,

  dupa care, ulterior deposedarii de resursele de trai, nadajduind in complicitatile din [in]justitie, „M-au amenintat oficial / prin Adresa” cu "Punerea sub interdictie Judecatoreasca”_Romani[a] 11/3-5;_Is.53/1-6;_Ioan 7/26;_Luca 24/26,45;

  _ Unde sa se planga Taranii Romani ?!!! [la CEDO ?!!!], dar „ham-hamii acestia care caca din picioare justitia in sine [d]in Romania, pentru ce sunt gras platiti” ?!!!, sau poate invocati DNA-ul ???, -ocupat[i] cu „procesele politice / pantecele nesatule”_Romani[a] 16/18; _Filipeni 3/19;_Romania[a] 3/10-18.

  _„Inca un an”_Is.21/11, 2012-2016, „s-a implinit vremea”_Is.9/16;_Mat.12/35-37; _Ioan 3/16,[19]; 9/39; _Is.53/1-6, vine vremea judecatii _Is.10/1-3,

  _ (.), si pe care i-i invit „la judecata cu Mine”_Is.1/[15]-18.

  = Cu stima. –Mesia.

  RăspundețiȘtergere